Lainhuutohakemus

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Haapavesi
Alanko 4:74
Haapavesi
Kumpula 74:51
Hakija
Anna-Liisa Erkinantin, k. 22.1.1995 ja Pentti Johannes Erkinantin, k. 19.1.1998, jakamattomien kuolinpesien osakkaat
Asiatunnus
MML/580229/71/2019
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.