Hyppää pääsisältöön

MML/590410/70/2022

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Virrat
Paasivuori 936-408-11-20
Hakija
Vaskuu, Matti Johannes
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/590411/71/2022
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.