Lappajärvi, määräala

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Lappajärvi
403-404-1-287-M608
Hakija
Jaakko Ollilan kp:n osakkaat
Eila Ollila
Soile Jutila
Jouko Ollila
Minna Kokkonen
Asiatunnus
MML/610050/71/2019
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.