Lainhuuto Kotka

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kotka
285-410-1-214 Ristilä
Hakija
Tulonen, Emil ja Helmi, kuolinpesien osakkaat
Bengtsson, Mariett Anneli
Markkanen, Helmi Anna-Liisa
Asiatunnus
MML/643372/71/2019
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.