Hyppää pääsisältöön

Lainhuutokuulutus

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Pietarsaari
598-401-11-181-M602
Hakija
Laurila, Heikki Juhani
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/669050/71/2020
Maanmittauslaitoksen palvelupiste, jossa päätös nähtävillä
Kokkola
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.