Lainhuutohakemus, Seinäjoki

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Seinäjoki
743-430-10-17
Seinäjoki
743-430-10-40
Hakija
Lauttamus, Jaakko Johannes
Lauttamus, Sinikka Kaarina
Asiatunnus
MML/673666/71/2019
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.