Hyppää pääsisältöön

Lainhuutohakemus, Orimattila

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Orimattila
Siivola, 560-427-2-29
Hakija
Eskelinen, Eila Kaarina (s. 1.8.1925, k. 3.7.2014) kuolinpesä: Eskelinen, Mikko Tapio; Helin, Marja Katriina; Payling-Nyhuus, Saga Hanna
Asiatunnus
MML/723039/71/2020
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • esitetty alkuperäistä saantokirjaa
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.