Hyppää pääsisältöön

Kuulutuslainhuuto

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Lappajärvi
403-401-7-46-M609
Hakija
Rekola-Salo, Kaija Helena
Asiatunnus tai Toimitusnumero
MML/784412/71/2022
Lainhuutoa haettaessa ei ole
  • selvitetty edellisen hakijan tai omistajan omistusoikeutta
Sen, joka katsoo itsellään olevan paremman oikeuden kiinteistöön, on kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun kuulutuksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen, esitettävä vaatimuksensa kirjaamisviranomaiselle tai samassa ajassa nostettava kanne kiinteistön sijaintipaikan tuomioistuimessa. Muutoin hakijalle voidaan myöntää lainhuuto. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä ilmoituksen julkaisemisajankohdasta.