Hyppää pääsisältöön

Kutsu maanmittaustoimituksiin

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Somero
Hakija
Someron kaupunki, Irma Tuomisen oikeudenomistajat
Asiatunnus
MMLm/10753/33/2021, MMLm/4668/33/2021

Kutsu maanmittaustoimituksiin

Someron kaupungintalolla valtuustosalissa pidetään seuraavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten lunastustoimitusten kokoukset:

- Torstaina 15. joulukuuta 2022 klo 9.30 aloitetaan kokouksella toimitus koskien Kassatie ja Oikotie- nimisiä katualueita sekä osaa Urheilutie ja Peltotie- nimisistä katualueista. Toimitusta on hakenut Irma Tuomisen oikeudenomistajat ja Someron kaupunki. Toimitus n:o 2021-664916.

- Perjantaina 16. joulukuuta 2022 klo 9.30 jatketaan kokouksella toimitusta koskien Ainontie- nimistä katualuetta ja osaa Antintie- nimisestä katualueesta. Antintietä toimitus koskee osoitteen Antintie 31 ja Pärnämäentie väliseltä osalta. Toimitusta on hakenut Someron kaupunki. Toimitus n:o 2021-657993.

Toimitusten tarkoituksena on muodostaa toimitusten kohteena olevat katualueet Someron kaupungin omistamaksi yleiseksi alueeksi. Toimituksissa päätetään katualueiden luovuttamisesta ja lunastuksesta johtuvista korvauksista. Toimitusten yhteydessä suoritetaan yleisen alueen lohkominen, tarpeelliseksi katsottavat rajankäynnit ja tilusjärjestelyt sekä tie-, rasite- ja muiden oikeuksien järjestelyt. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Toimitusinsinööri Mikko Alanissi, 040 5073872, mikko.alanissi@maanmittauslaitos.fi