Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus 2021-674540

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kaarina
Lieto
Hakija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Asiatunnus
MMLm/21384/33/2021

Kutsu maanmittaustoimitukseen Kaarinan ja Liedon kaupungeissa

Keskiviikkona 7.12.2022 klo 10.00 jatketaan maantietoimitusta nro 2021-674540, joka koskee E18 Turun kehätien parantamista välillä Kausela - Kirismäki. Toimitus on toisen vaiheen maantietoimitus, jossa käsitellään tiehankkeen vuoksi tarpeelliset yksityistiejärjestelyt, yksityistiejärjestelyjen johdosta suoritettavat korvaukset, rajankäynnit, tilusjärjestelyt, lunastuksen laajentamiset, entisiä tiealueita koskevat järjestelyt sekä ne tiealueen lunastukset, joita ei ole käsitelty vuosina 2019 - 2020 suoritetuissa ensimmäisen vaiheen maantietoimituksissa. Myöhemmin tullaan eri toimituksella käsittelemään tiehankkeesta aiheutuvien haittojen ja vahinkojen korvaamiset, laskuojia varten tarvittavien oikeuksien perustamiset sekä muut käsittelemättä olevat asiat. Kokous pidetään Liedon kaupungintalon valtuustosalissa, os. Kirkkotie 13, Lieto.

Toimitukseen osallistuminen

Kokoukseen kutsun asianomaiset kiinteistöjen omistajat, rasite-, vuokra- tai muun erityisen oikeuden haltijat sekä kaikki, jotka katsovat etunsa valvomisen sitä vaativan. Asianosaisen poissaolo eivät estä toimituksen suorittamista. Asianosaisia kehotetaan viipymättä ilmoittamaan toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat vuokra- tai muun erityisen oikeuden haltijat, joita toimitus koskee.

Toimitusinsinööri Juho Nikander
Maanmittauslaitos
p. 040 8017 438
juho.nikander@maanmittauslaitos.fi

www.maanmittauslaitos.fi