Hyppää pääsisältöön

Kutsu maanmittaustoimitukseen

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Kannus
Korkiasalo-Retulampi voimajohto
Hakija
Puhuri Oy
Asiatunnus
MMLm/6948/33/2021

Kutsu maanmittaustoimitukseen

Lunastustoimitus Kannuksen kaupungissa Korkiasalo-Retulampi voimalinjan rakentamiseksi.

Puhuri Oy on saanut valtioneuvostolta luvan lunastaa 110 kV sähkönsiirtojohtoa ja tiedonsiirtolaitteita varten tarvittavat alueet pysyvin käyttöoikeuksin. Linja alkaa Kaukasen tuulivoimapuistosta Rättyästä ja kulkee Kokkola-Nivala voimajohdon varteen sekä edelleen sen vieressä Retulammen sähköasemalle Ypyään. Lunastaja on rakentanut linjan valmiiksi maanomistajien kanssa tehtyjen sopimusten nojalla.

Lunastustoimituksessa päätetään korvaukset linjan rakentamisesta ja käytöstä aiheutuneista haitoista ja vahingoista sekä tehdään tarvittavat yksityistie- ja tilusjärjestelyt sekä rajankäynnit. Toimituksen alkukokouksessa selvitetään linjan alle jäänyttä omaisuutta. Kokouksessa aloitetaan korvauskäsittely ja mm. annetaan määräaika mahdollisten kirjallisten korvausvaatimusten jättämiselle.

Alkukokous on torstaina 25.8.2022 klo 9.30 Kannuksen seurakuntatalolla. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen käsittelyä.

Toimitusinsinööri Jouko Breilin, 040 717 9275, jouko.breilin@maanmittauslaitos.fi
www.maanmittauslaitos.fi/TN2021-660744