Hyppää pääsisältöön

Maantietoimitus 2017-553465

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Eura
Säkylä
Hakija
Varsinais-Suomen ELY-keskus
Asiatunnus
MMLm/7310/33/2017

Kutsu maanmittaustoimitukseen Euran ja Säkylän kunnissa

Tiistaina 13.12.2022 klo 9.30 jatketaan Säkylän kunnanviraston valtuustosalissa, osoitteessa Rantatie 268, maantietoimitusta nro 2017-553465, joka koskee valtatien 12 parantamista välillä Eura - Raijala siltä osin kuin tie sijaitsee Euran ja Säkylän kunnissa sekä mm. maanteiden 12793 (Linjatie) ja 2140 (Kokemäentie) tiejärjestelyjä Säkylän kunnassa.

Toimituksessa käsitellään teiden parantamiseen tarvittujen alueiden lunastaminen sekä tiehankkeen aiheuttamien vahinkojen ja haittojen korvaaminen. Lisäksi toimituksessa käsitellään tarvittavat rajankäynnit, tilusjärjestelyt, yksityistiejärjestelyt ja muut maantietoimitukseen kuuluvat asiat.

Toimitukseen osallistuminen

Asianosaisia kehotetaan viipymättä ilmoittamaan toimitusinsinöörille ne tiedossaan olevat vuokra- tai muun erityisen oikeuden haltijat, joita toimitus koskee.

Kokoukseen kutsun asianomaiset maanomistajat, rasite-, vuokra- tai muun nautintaoikeuden haltijat sekä kaikki, jotka katsovat etunsa valvomisen sitä vaativan. Asianosaisen poissaolo ei estä toimituksen suorittamista.

Toimitusinsinööri Juho Nikander
Maanmittauslaitos
040 8017 438
juho.nikander@maanmittauslaitos.fi

www.maanmittauslaitos.fi/TN2017-553465