Hyppää pääsisältöön

Kutsu maanmittaustoimituksiin 2021-662211 ja 2021-662212

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Lahti
398-895-12-1 Vt 12, Hollola 98-895-12-1 Vt 12
Hakija
Uudenmaan ELY-keskus
Asiatunnus
MMLm/8407/33/2021, MMLm/8408/33/2021

KUTSU maanmittaustoimitukseen

 

Liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 54 §:n mukaiset nk. II-vaiheen maantietoimitukset, Tn:o 2021-662211 (Lahti) ja 2021-662212 (Hollola), jotka koskevat Lahden eteläisen kehätien haittojen ja vahinkojen korvaamista Lahden kaupungin ja Hollolan kunnan alueella

Hakija

Uudenmaan ELY

Aika ja paikka

Tn:o 2021-662211 osalta keskiviikko 7.12.2022 klo 9:00 Maanmittauslaitoksen Lahden palvelupiste, II krs:n iso kokoushuone, os. Kirkkokatu 12 B Lahti

Tn:o 2021-662212 osalta torstai 15.12.2022 klo 9:00 Hollolan kunnanvirasto, valtuustosali, os. Virastotie 3 Hollola

Toimituksen tarkoitus

Kyseessä on maantietoimitusten toisen vaiheen (II-vaihe) loppukokoukset, joissa käsitellään mahdolliset tien rakentamisesta aiheutuneet haitat ja vahingot

Toimitukseen osallistuminen

Kutsun em. toimituksiin kaikki ne kiinteistöjen omistajat sekä kiinnitysten ja erityisen oikeuden haltijat, joiden oikeutta toimitukset välittömästi koskevat. Asianosaisten poissaolo ei estä toimitusten käsittelyä.

 

Toimitusinsinööri Teppo Rantanen

Maanmittauslaitos

040 829 0257

teppo.rantanen@maanmittauslaitos.fi