Hyppää pääsisältöön

KUTSU MAANMITTAUSTOIMITUKSEEN

Nähtävilläolo päättyy
Kunta/Kiinteistö
Hyvinkää
Hakija
Uudenmaan ELY-keskus
Asiatunnus
toimitusnumero 2022-694517 (MMLm/12599/33/2022)

Toimituksen tarkoitus: Toimitus koskee Backmanin tasoristeyksen poistamista ja korvaavan tieyhteyden rakentamista sekä Tervamäen tasoristeyksen parantamista ratasuunnitelman mukaisesti.

Aika: tiistai 23.8.2022 klo 9.00

Paikka: Villatehdas, Rulla-kabinetti, Kankurinkatu 4-6, 05800 Hyvinkää

Kokouksen tarkoitus: Kyseessä on ratatoimituksen alkukokous, jonka yhteydessä hakija on esittänyt tehtäväksi ratalain 46 §:n mukaisen haltuunoton. Haltuunotto oikeuttaa rakentamistoimenpiteiden aloittamisen. Lisäksi alkukokouksessa käydään läpi muut toimituksen aloittamiseen liittyvät asiat.

Kokouksen yhteydessä tehdään maastokatselmus.

Toimitusinsinööri Pia Mäkilä, puh. 050 471 4674, pia.makila@maanmittauslaitos.fi