Nimistön kyselypalvelu (WFS)

Tällä lomakkeella voit tilata Maanmittauslaitoksen Nimistön kyselypalvelun (WFS) käyttöön.  Tietojen pohjalta Maanmittauslaitos laatii luvan rajapintapalvelun käyttöön. Lupa ja tunnukset palvelun käyttöä varten lähetetään sähköpostitse.

Vuorokaudessa 300 kyselyä voi tehdä maksuttomana, sen yli menevältä osalta peritään vuosittainen ylläpitomaksu, jonka suuruus riippuu palveluun tehtyjen kyselyiden määrästä.

Nimistön kyselypalvelu toiminen edellyttää, että asiakkaan sovellus tukee WFS-standardia.  Maanmittauslaitos ei tarjoa tukea sovellusten liittämiseen rajapinnalle.

Tilaajan tiedot
Nimistön käyttötarkoitus

Luvan ehdot:

Paikannimiaineiston tuottaja ja tekijänoikeuden sekä tietokantasuojan haltija on Maanmittauslaitos (jäljempänä MML).

Käyttäjällä tarkoitetaan henkilöä tai organisaatiota/yritystä, joka ottaa tämän luvan alaisen aineiston käyttöönsä.

Aineistoa käytettäessä on aineiston tai sitä sisältävän tai hyödyntävän palvelun yhteyteen liitettävä maininta alkuperäislähteestä:

© MML tai sisältää Maanmittauslaitoksen Paikannimiaineistoa

Aineiston käyttöoikeudet

Tämä on maailmanlaajuisen, maksuttoman, peruuttamattoman rinnakkaisen käyttöoikeuden myöntävä lisenssi, jolla edellä mainittua aineistoa voi vapaasti:

- kopioida ja levittää
- muokata ja hyödyntää kaupallisesti jatkolisensoimalla
- yhdistellä muihin tuotteisiin
- käyttää osana sovellusta tai palvelua

Käyttäjän velvollisuudet ja vastuut

Käyttäjän on aineistoa tai siitä tehtyjä tuotteita käyttäessään ja edelleen luovuttaessaan:

- Mainittava MML:n tekijänoikeus ko. aineistoon kohdan 'Yleistä' mukaisesti.
- Vaadittava tämän lisenssin ehtojen noudattamista myöntäessään lisenssejä tuotteeseen tai palveluun, jossa käyttää aineistoa tai sen osaa.
- Poistettava maininta alkuperäislähteestä, mikäli Maanmittauslaitos sitä erikseen vaatii.

Käyttäjän ja MML:n välillä ei tämän lisenssin myötä synny yhteistyö- tai liikesuhdetta. Käyttäjä ei saa aineiston käytön yhteydessä ilmaista, että MML tukisi tai suosittelisi kyseistä aineiston käyttötapaa.

Käyttäjä on vastuussa palvelun käyttömäärän seuraamisesta.
MML:n kanssa on sovittava erikseen ylläpitomaksulliseen palveluun siirtymisestä, jos
vuorokaudessa tehtävien kyselyiden määrä ylittää 300 kpl.

MML:n velvollisuudet ja vastuut

Aineisto on lisensoitu sellaisenaan eikä MML vastaa aineistossa mahdollisesti esiintyvistä virheistä eikä aineiston käytöstä aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista. MML ei myönnä aineistolle tai siinä olevien tietojen oikeellisuudelle tai ajantasaisuudelle takuuta.

MML ei takaa, että aineisto tai palvelu olisi jatkuvasti saatavilla. MML pidättää itsellään oikeuden palvelun sisällön ja toiminnallisuuden kehittämiseen. Muutoksista tiedotetaan palvelun kotisivuilla.

MML ei vastaa siitä, että laitehäiriö tai muun vastaavan syyn aiheuttama käyttökatkos saattaa estää palvelun käytön. Häiriötilanteissa MML selvittää häiriön syyn ja pyrkii poistamaan sen mahdollisimman nopeasti.

MML ei ole korvausvelvollinen palvelun katkoksista tai sen lakkaamisesta aiheutuvista välittömistä tai välillisistä kustannuksista asiakkaalle.

MML ei vastaa palvelun toimimisesta asiakkaan sovelluskehitys- tai laiteympäristössä

MML ei siirry laskuttamaan palvelun ylläpidosta ilman etukäteisyhteydenottoa käyttäjään.

Sovellettava laki

Tähän lupaan sovelletaan Suomen lakia.

Luvan voimassaolo

MML voi milloin tahansa muuttaa tämän luvan ehtoja. Luvan ehtoja sovelletaan kuitenkin edelleen niihin aineistoihin, jotka oli luvan muuttuessa jo otettu käyttöön.

Maanmittauslaitos voi peruuttaa käyttöluvan välittömästi, jos luvansaaja käyttää palvelua luvan ehtojen vastaisesti.

Tunnukset palvelun käyttöön

Tilauksesi lähtee Verkkopalveluiden asiakastukeen. Tunnukset palvelun käyttöön toimitetaan noin viikossa.