Paikkatietoalustan palvelujen käyttöoikeudet ja valtuutukset

  • Tämänhetkinen Ohjeet
  • Organisaation tiedot
  • Henkilöiden käyttöoikeudet ja valtuutukset
  • Lisätietoja ja käyttöehdot
  • Esikatselu

Tällä lomakkeella voi hakea käyttöoikeutta Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön koekäyttöön ja kehitys- ja koulutusympäristön rajapinnan käyttöön sekä Osoitehaavin valtuutusta. Tällä lomakkeella voi hakea myös muutoksia edellä mainittuihin käyttöoikeuksiin ja valtuutuksiin.

Ohjeiden sisältö:

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristö on Maanmittauslaitoksen ylläpitämä, sen ulkopuolisille käyttäjille tarkoitettu Paikkatietoalustan käyttämisen testaamiseen, koekäyttöön ja kouluttamiseen tarkoitettu ympäristö. Siihen kuuluvat Laatuvahti ja Tallennuspalvelu sekä rajapintapalvelu.

Maanmittauslaitos voi myöntää käyttöoikeuden palvelua käyttävälle organisaatiolle (käyttöoikeuden saajalle). Käyttöoikeus on organisaatiokohtainen ja käyttöoikeudet tullaan myöntämään käyttäjäorganisaatioiden ilmoittamille henkilöille. Palvelussa on käytössä vahva tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun kautta Laatuvahtiin ja Tallennuspalveluun. Rajapintapinnan käyttö edellyttää organisaatiokohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa.

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön käyttöehdot (avautuu uuteen ikkunaan) 

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön käyttöoikeus (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoa Paikkatietoalustasta (avautuu uuteen ikkunaan)

Osoitehaavi

Osoitehaavi on verkkopalvelu, jolla kerätään joukkoistamalla tietoa sisäänkäyntien ja kulkupisteiden sijainnista ja ominaisuuksista valtakunnalliseen osoitetietovarantoon. Palvelussa voi myös antaa palautetta havaituista osoitevirheistä ja puutteista. Lisäksi Osoitehaaviin voi tallentaa osoitteessa olevien rakennusten sijainnit esittävien opastaulujen kuvia. Osoitehaavi on beta-vaiheessa, ja palvelua kehitetään edelleen.

Kunta voi kokeilla palvelun käyttöä ja hakea valtuutetun käyttäjän käyttöoikeutta valitsemilleen henkilöille oman kuntansa alueelle. Valtuutettu käyttäjä voi kansalaiskäyttäjän tapaan tarkastella, muokata ja lisätä tietoja, ja lisäksi valtuutettu käyttäjä voi vahvistaa kansalaiskäyttäjien lisäämiä tietoja. Valtuutetun käyttäjän tallentamaa tai vahvistamaa tietoa ei kansalaiskäyttäjä voi muokata. Osoitetiedon käyttäjät voivat arvioida tietojen luotettavuutta sen perusteella, onko tieto valtuutetun käyttäjän tallentama tai vahvistama, vai onko se vain kansalaiskäyttäjältä tullut tieto.

Osoitehaavin käyttöehdot (avautuu uuteen ikkunaan)

Osoitehaavin valtuutetun käyttäjän käyttöoikeus (avautuu uuteen ikkunaan)

Lisätietoa Osoitehaavista (avautuu uuteen ikkunaan)

Hakeminen ja muutokset

Paikkatietoalustan kehitys- ja koulutusympäristön käyttöoikeudet ja Osoitehaavin valtuutukset ovat organisaatiokohtaisia. Palveluissa on käytössä vahva tunnistautuminen Suomi.fi-palvelun kautta tai organisaatiokohtaiset tunnukset.

Hakemuksen käsittelyn jälkeen Maanmittauslaitos ottaa yhteyttä organisaation yhteyshenkilöön ja mahdolliseen tekniseen yhteyshenkilöön sekä käyttöoikeuksien ja valtuutuksien saajiin.

Muutoksen käsittelyn jälkeen Maanmittauslaitos ottaa yhteyttä organisaation yhteyshenkilöön ja/tai muutoksen ilmoittajaan.

Lisätietoja saat sähköpostitse tuki@paikkatietoalusta.fi

Aloita hakeminen

Uusi hakemus vai olemassa olevien käyttöoikeuksien ja valtuutuksien muokkaus?
Organisaatiolla tai kunnalla ei ole vielä käyttöoikeuksia tai valtuutuksia Paikkatietoalustan palveluihin.
Organisaatiolla tai kunnalla on jo käyttöoikeuksia tai valtuutuksia Paikkatietoalustan palveluihin, ja näitä halutaan muokata.