Hyppää pääsisältöön

Yhteystietojen salassapitoa koskeva pyyntö

Yhteystietojen salassapitoa pyytävä henkilö
Ilmoita sähköposti- tai postiosoite, johon päätös ja mahdolliset pyyntöön liittyvät kysymykset lähetetään.
Selvitys pyynnön perusteista

Jotta viranomainen voi määrätä yhteystiedot salassa pidettäviksi, viranomaisen tulee saada pyynnön esittäjältä selvitys siitä, että esittäjällä on perusteltu syy epäillä yhteystietojen luovuttamisen uhkaavan pyynnön esittäjän omaa tai tämän perheen terveyttä tai turvallisuutta. Viranomaisen on selvitettävä, onko salassapidolle laissa tarkoitettu perusteltu syy.

Kerro, millä perusteella epäilet yhteystietojesi luovuttamisen uhkaavan omaa tai perheesi terveyttä tai turvallisuutta.

Salassapidon kohde

Salassapito voi julkisuuslakiin sisältyvän asiakirjan määritelmän mukaisesti kohdistua viranomaisen hallussa olevaan asiakirjaan tai viranomaisen pitämään rekisteriin. Pyynnön esittäjän vastuulla on yksilöidä se laissa tarkoitettu asiakirja tai rekisteri, johon yhteystietojen salassapito kohdistetaan. Salassapito on asiakirjakohtainen tai rekisterikohtainen ja sitä noudatetaan vain kyseisestä asiakirjasta tai rekisteristä yhteystietoja luovutettaessa.

Mitä rekistereitä tai asiakirjoja hakemuksesi koskee?
Mitä asiakirjaa salassapitopyyntö koskee.
Kerro, mitä salassapitopyyntö koskee (jos muu kuin jokin yllä mainituista).
Turvakielto
Onko sinulla Digi- ja väestötietoviraston myöntämä väestötietojärjestelmästä ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) 36 §:ssä tarkoitettu turvakielto?
Lomakkeen täyttäneen henkilön nimi (salassapidon hakija itse tai hänen asiamiehensä).
Lomaketta ei tarvitse allekirjoittaa, jos toimitat sen sähköpostitse.
Mahdollinen valtakirja tai muu selvitys.
Vain yksi tiedosto.
Maksimikoko 20 MB.
Sallitut tiedostotyypit: txt pdf ppt doc xls rtf tiff tif jpg jpeg png gif docx.

Maanmittauslaitos käsittelee henkilötietoja viranomaistehtävien hoitamista varten. Halutessasi voit tutustua henkilötietojen käsittelyä koskeviin selosteisiin.