Hyppää pääsisältöön

Toimituksissa poikkeuskäytänteitä

Koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta toimitukset ja maastotyöt suoritetaan pääsääntöisesti kuten ennenkin, ja niistä tiedotetaan asianomaisia kutsukirjeellä. Jos kuulut koronaviruksen suhteen esimerkiksi riskiryhmään eikä sinua ole koronarokotettu, suosittelemme, että valtuutat kokoukseen tai maastotöihin asiamiehen.

Poikkeuslaki muuttaa normaaleita käytänteitä

Maanmittaustoimitusten tekeminen on katsottu yhteiskunnallisesti tärkeäksi toiminnaksi, jonka jatkuvuus täytyy turvata koronaviruksen aiheuttamasta poikkeustilanteesta huolimatta. Tästä syystä toimitusten järjestämiseksi on säädetty poikkeuslaki, joka muuttaa normaaleita käytänteitä määräaikaisesti 31.12.2021 saakka.

Poikkeuslailla pyritään turvaamaan kaikkien asianosaisten ja Maanmittauslaitoksen henkilöstön terveys sekä toimitusmenettelyn jatkaminen.

Poikkeuslaki mahdollistaa lisäksi sen, että tarvittaessa toimituskokouksiin ja maastotöihin voi osallistua esimerkiksi puhelimitse. Jos sinulla on tarve osallistua tilaisuuteen etänä, ole hyvissä ajoin yhteydessä kutsukirjeen lähettäneeseen toimitusinsinööriin tai maastotyökutsun lähettäneeseen kartoittajaan. Yhteystiedot löytyvät sinulle lähetetystä kutsukirjeestä.

Jos olet saanut kutsun toimituskokoukseen tai maastotoimitukseen, toimi näin:

  1. Lue ohjeet, kuinka toimia maanmittaustoimituksessa. Ohjeet on lähetetty sinulle myös kutsun liitteenä.
  2. Jos katsot toimitusasian vaativan edunvalvontaa ja kuulut koronaviruksen suhteen esimerkiksi riskiryhmään eikä sinua ole koronarokotettu, pyri valtuuttamaan kokoukseen tai maastotöihin asiamies.
  3. Jos asiamiehen käyttö ei ole mahdollista ja haluat osallistua tilaisuuteen etänä, ota hyvissä ajoin yhteyttä kutsun lähettäneeseen henkilöön. Yhteystiedot löytyvät kutsukirjeestä.
  4. Toimituskokous pystytään pitämään ja asiat käsittelemään yleensä myös ilman asianosaisen läsnäoloa.

Poikkeuslaki mahdollistaa myös, että asia voidaan käsitellä tarvittaessa kirjallisena menettelynä, jos kyseessä on esimerkiksi sopimukseen perustuva toimitus tai lunastuksen haltuunotto. Kirjallisessa menettelyssä asianosaisille toimitetaan toimitukseen liittyvät materiaalit postitse, sähköpostilla tai suomi.fi -viestinä. Saat tarkemmat tiedot ja ohjeet kirjallisesta menettelystä kutsukirjeen mukana.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) sivulta näet, mikä epidemian vaihe missäkin sairaanhoitopiireissä on meneillään.  Sivulle on koottu myös linkit sairaanhoitopiirien koronasivuille, joilta löydät tietoa niiden ajankohtaisista suosituksista ja rajoituksista.

Koronavirukseen liittyvät vapaan yleisötilaisuuden kokoontumisrajoitukset eivät kaikilta osin koske viranomaistoimintaa. Viranomaistoiminnassa osallistujamäärä perustuu tapauskohtaiseen kokonaisharkintaan, jossa otetaan huomioon muun muassa

  • mahdollisuus turvavälineiden ja -välien noudattamiseen,
  • sopivat tilaratkaisut,
  • etukäteistiedottaminen ja hallittu osallistujamäärä (henkilökohtaiset kutsut),
  • tilaisuuksissa aikaisemmin tapahtuneet altistumiset (toimituskokouksissa ei tunnettuja tapauksia).

Toimituskokouksissa voidaan tapauskohtaisesti poiketa yleisistä kokoontumisrajoituksista.