Hyppää pääsisältöön

Nimistön kyselypalvelu (WFS) Poistunut käytöstä 31.12.2021

Tämä palvelu on poistunut käytöstä 31.12.2021. Tämän palvelun tilalle on julkaistu uuden sukupolven rajapinta: Nimistön kyselypalvelu (OGC API Features).

Palvelusta saat käyttöösi paikannimi- ja karttanimitietoja. Tiedot haetaan Maanmittauslaitoksen paikannimirekisteristä ja karttanimirekisteristä.

Palvelu perustuu WFS 1.1.0-standardiin.

Nimistöaineistot ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Palvelua voi käyttää maksutta, mikäli palveluun tehtyjen hakujen määrä on alle 300 kyselyä vuorokaudessa. Jos määrä ylittyy, tulee käytöstä tehdä sopimus ja siitä peritään ylläpitomaksu.

Palvelu on  käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Maanmittauslaitoksen Nimistö muodostuu paikannimirekisteristä ja karttanimirekisteristä. Paikannimirekisteri sisältää nimettyjen paikkojen ja paikannimien tiedot ja karttanimirekisteri paikannimien kartografisen esittämisen tiedot karttatuotteittain. Nimistön aineistolähde on paikannimirekisterissä ylläpidettävä peruskarttanimistö, jota on täydennetty peruskartassa esittämättömillä nimillä.

Nimistön kyselypalvelun (WFS) aineisto päivittyy noin viikon välein.

Palvelusta saa seuraavia tuotteita:

Tuote Tiedot
Paikat Tuotteen tietoyksikkö on nimetty paikka. Paikan tietoja ovat mm. paikkatyyppi ja sijainti sekä nimi tai nimet ominaisuustietoineen (mm. tarkistettu kirjoitusasu ja kieli).
Paikannimet Tuotteen tietoyksikkö on paikannimi. Paikannimen tietoja ovat mm. tarkistettu kirjoitusasu ja kieli, mahdolliset rinnakkaisnimet sekä kyseisen nimetyn paikan tiedot (mm. paikkatyyppi ja sijainti).
Karttanimet Tuotteen tietoyksikkö on karttanimi. Karttanimen tietoja ovat mm. karttanimiteksti, sen sijoittelu- ja typografiatiedot sekä tärkeimmät kyseisen nimetyn paikan ja paikannimen tiedot.

Paikat -tuotteen avulla voit hakea esim.:

 • määrittämästäsi suorakaiteen muotoiselta alueelta kaikki siihen sisältyvät paikat
 • virtavedet, joiden sijainti (joen suu) on Inarin kunnan alueella
 • asutuskohteet, jotka ovat viidenkymmenen kilometrin säteellä Loviisan ydinvoimalasta

Paikannimet -tuotteen avulla voit hakea esim.:

 • kylän, kaupunginosan tai kulmakunnan nimet, joissa esiintyy merkkijono "niitty", "niityn", "niittu" tai "niitun"
 • kaikki kunnannimet

Karttanimet -tuotteen avulla voit hakea esim.:

 • Maanmittauslaitoksen peruskartan 1:25 000 karttanimet TM35-karttalehden M5214 alueella

Paikannimitietojen käyttökohteita

Paikannimirekisterin aineisto voi palvella muun muassa seuraavia käyttökohteita:

Täsmällinen paikannimiviestintä

 • viranomaisten ja median tiedon- ja uutisvälitys
 • julkishallinnon erilaiset nimeämis-, opastus- ja viitoitustehtävät
 • karttatuotanto (tarkistettu karttanimistö, rinnakkaisnimien käyttö)
 • tieto- ja muu kirjallisuus, julkaisut, artikkelit, tutkimusraportit, matkakertomukset, matkailuesitteet jne.
 • kielenkääntäminen (rinnakkaisnimet ja niiden käyttö eri kielissä)

Paikannimitietopalvelu

 • paikka- ja paikannimihaut osana geoportaalien ja karttaselauspalveluiden perustoiminnallisuutta
 • viranomaisten, maanpuolustuksen, yritysten ja kansalaisten erilaiset paikannus- ja paikannimitarpeet
 • tutkimus (kielen-, nimistön-, historian, arkeologian, suku- ym. tutkimus)

Geokoodaus (paikan sijainti sen nimen ja/tai muiden ominaisuuksien avulla)

 • pelastuspalvelutoiminta ja hätäkeskuspäivystys, avun välittäminen erityisesti osoitejärjestelmän ulkopuolisilla alueilla
 • mobiili vesistö- ja maastopaikannus ja -navigointi, paikkojen väliset etäisyydet ja suunnat
 • kuljetusten ja muun liikenteen matka- ja reittisuunnittelu (vastaavan järjestelmän osana)
 • geoparsinta (-jäsentäminen) – paikannimiä sisältäviin digitaalisiin tekstiaineistoihin kohdistuvat sijaintihaut  

Geoindeksointi (käänteinen geokoodaus, oman tai muun tiedossa olevan sijainnin tai kohteen lähistöllä olevat paikat ja paikannimet)

 • pelastuspalvelutoiminta ja hätäkeskuspäivystys, avun välittäminen erityisesti osoitejärjestelmän ulkopuolisilla alueilla
 • suuronnettomuuksiin liittyvien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus
 • mobiili vesistö- ja maastonavigointi, paikkojen väliset etäisyydet ja suunnat
 • kaava- ja haja-asutusalueiden nimistönsuunnittelu (lähialueen perinnäisen nimistön hyödyntäminen)
 • kiinnostus tietyn paikan lähialueen nimistöön yleensä 

Paikannimet ad hoc -karttatasona

 • kartta- ja kuvapalvelut, joissa paikannimien esittämiselle ei aseteta suuria kartografisia vaatimuksia
 • karttaselauspalveluiden paikannimihakutulosten visualisointi (levikkikartta)  

Semanttiset verkkopalvelut; paikka- ja paikannimiontologiat

Tiedon rikastaminen, tietoaineistojen yhteiskäyttö (id-yhteydet)

 • paikannimirekisterin kohteiden id-kytkentä muiden aineistojen paikkatietokohteisiin (mm. viranomaisaineistot ja -rekisterit)
 • semanttiset ym. verkkopalvelut, jotka edellyttävät paikan tai paikannimen pysyvää yksilöintiä

Perinnäisiin paikannimiin liittyvän kulttuuriperinnön säilyttäminen ja vaaliminen

Karttanimitietojen  käyttökohteita

Karttanimirekisterin aineisto voi palvella muun muassa seuraavia käyttökohteita:

Karttatuotanto; karttanimistön siirto paikkatieto- ja karttatuotantojärjestelmään

 • kartografisesti toimitettu nimistö karttatuotteita varten (nimien valinta, mahdolliset toistonimet, sijoittelu, typografia)

Karttanimet ad hoc -karttatasona

 • kartografisesti toimitettu nimistö ad hoc -tietotasona kartta- ja kuvapalveluissa (satelliittikuvat, ortoilmakuvat, teemakartat jne.)

Palvelua voi käyttää maksutta, mikäli palveluun tehtyjen hakujen määrä on alle 300 kyselyä vuorokaudessa. Mikäli hakumäärä ylittyy, tulee palvelun käytöstä sopia erikseen Maanmittauslaitoksen kanssa. Uusia sopimuksia ei enää tehdä. Palvelu on poistunut käytöstä 31.12.2021.

Hakemuksen perusteella verkkopalveluiden asiakastuki toimittaa tunnukset rajapintapalvelun käyttöön sähköpostitse.

Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Maksuton palveluiden koekäyttö on tarkoitettu ainoastaan palveluiden tekniseen testaamiseen. Palveluista saatavien tietojen hyödyntäminen edellyttää tuotantosopimuksen laatimista. Uusia sopimuksia ei enää tehdä. Palvelu on poistunut käytöstä 31.12.2021.

Lupa ja tunnukset palvelun koekäyttöä varten lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Sovellusten ja palveluiden tila

Tarkista sovellusten ja verkkopalveluiden tilanne ja mahdolliset häiriöt. Tietoja päivitetään ma–pe klo 8–16.15.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Verkkopalveluiden asiakastuki palvelee sopimuksiin ja käyttölupiin liittyvissä asioissa. Ota yhteyttä asiakastukeen verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?