Kansallisen maastotietokannan Rakennukset

KMTK eli kansallinen maastotietokanta on koontitietokanta, joka on yksi paikkatietoalustan palveluista. KMTK kokoaa yhteen peruspaikkatiedot, joita ovat rakennukset ja rakenteet, liikenneverkko, hydrografia-, maanpeitto- ja korkeussuhdetiedot. Myöhemmässä vaiheessa KMTK:hon liitetään myös johtotietoja.

Rakennukset ja rakenteet ovat paikkatietoalustan Kansallisen maastotietokannan (KMTK) koontikannan ensimmäiseksi valmistuva teema. Käsitemalliin pääset tutustumaan sivulla: http://www.paikkatietoalusta.fi/kunnille/kasitemallit/rakennukset-ja-rakenteet-kasitemalli

Maantieteellinen kattavuus
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Mittakaava
10000
Esitystapa
Vektori
Historiatiedot

Aineiston tuottaa Maanmittauslaitos ja kunnat.

Sääntöjenmukaisuus
KOMISSION ASETUS (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08

--- Selitys onko aineisto tietotuotemäärittelyn mukainen ----

--- Klikkaa sääntöjenmukaisuusaste, jos on määrittelyn mukainen ---

Tuote on määrittelyiden mukainen.
Käyttöehdot

Ei rajoituksia.

Rajoitukset

Ei muita rajoitteita.

Koordinaattijärjestelmä
http://www.opengis.net/def/crs/EPSG/0/3067
Jakeluformaatti
GML
Ei ole asetusperusteinen