Metsähovin tutkimusasema

Kuvassa Metsähovin tutkimusaseman rakennuksia.

Tämä sivu sisältää vanhentunutta tietoa. Viimeisintä tietoa Metsähovin geodeettisesta perusasemasta saat täältä.

Geodeettisen laitoksen Metsähovin tutkimusasema on merkittävä infrastruktuuri kansallisesti ja kansainvälisesti. Kansallisesti asema on tärkeä, koska Metsähovissa sijaitsee kansallisen koordinaattijärjestelmän (EUREF-FIN), korkeusjärjestelmän (N2000) ja painovoimajärjestelmän peruspisteet. Suomen koordinaattijärjestelmät on liitetty eurooppalaisiin ja globaaleihin järjestelmiin pääasiassa juuri Metsähovin kautta.

Metsähovin tutkimusasema ja sen tutkimuslaitteisto ovat keskeinen osa kansallista paikkatietoinfrastruktuuria, joka tulee olla kunnossa, jotta kansalliset tehtävät ja kansainväliset sitoumukset (esimerkiksi INSPIRE-direktiivin mukaiset velvoitteet) voidaan täyttää.

Metsähovin tutkimusasemalla on:

  • useita satelliittipaikannuksen vastaanottimia
  • satelliittilaser (SLR)
  • pitkäkantainterferometrian (VLBI) havaintolaitteisto
  • painovoimamuutoksia jatkuvasti mittaava suprajohtava gravimetri
  • kansallisena mittanormaalina käytettävä absoluuttigravimetri
  • Ranskan avaruushallinnon (CNES) DORIS-laitteisto
  • Helsingin Aalto-yliopiston seismometri
  • vaaituslaitteiden testaukseen tarkoitettu testikenttä
  • paikallinen kiintopisteverkko eri mittauslaitteiden välisten sidosten määrittämiseksi
  • fotogrammetrinen testikenttä

Erityisen arvokkaita ovat Metsähovin pitkät yhtenäiset havainnot ja pohjoinen sijainti, jotka ovat molemmat tärkeitä globaalien järjestelmien ylläpidossa. Merenpinnan nousun ja mannerlaattojen liikkeen tutkiminen ei ole mahdollista ilman pysyviä ja globaaleja geodeettisia vertausjärjestelmiä, joiden olemassaolo perustuu Metsähovin kaltaisten perusasemien tekemiin havaintoihin. Metsähovi on mukana (IAG) Kansainvälisen Geodeettisen Assosiaation  (Global Geodetic Observing System) GGOS-perusasemien verkossa, jonka avulla maailman koordinaattijärjestelmiä ylläpidetään tulevaisuudessa.

Lähivuosina toiminta keskittyy Metsähovin uudistamiseen. Maa- ja metsätalousministeriö on myöntänyt yhteensä 8,1 miljoonan euron määrärahan laitekannan uudistamiseksi vuoteen 2017 mennessä. Suunnitelma sisältää muun muassa uuden suprajohtavan gravimetrin, satelliittilaserin ja VLBI-havaintoihin tarkoitetun radioteleskoopin sekä Metsähovin infrastruktuurin parantamisen.