Spektrofotogrammetria

Projektin painopistealueet ovat seuraavat

  • Moderni fotogrammetria – Tiheät 3D pistepilvet ja pintamallit kuvansovituksella, Fotogrammetrisen kuvantamisen radiometria, Hyperspektrikuvaus, Sovellutukset 2012: Automaattinen myrskytuhojen tunnistus metsissä.

  • UAV-sovellutukset – UAV kehitys ja kampanjat, UAV-kuvablokkien geometrinen ja radiometrinen käsittely, Dataintegrointi: tarkat kamerakuvat, 3D pistepilvet ja hyperspektraali kuvaus, Laadunarviointi, Sovellutukset 2012: Maatalous, Metsätalous, Kuntien kartoitustehtävät.

  • Fotogrammetrian ja kaukokartoituksen metrologia – Metsähovin kuvausjärjestelmien testikentän kehittäminen, Osallistuminen ja tuki Metsähovissa tehtäviin ilmakuvauskampanjoihin, Geodeettisen laitoksen referensseihin jäljitettävät kaukokartoituskampajat eri puolilla maailmaa.

Yhteyshenkilöt
Osaamisalue
Tutkimusryhmät
Rahoittajat
FGI