Hyppää pääsisältöön

Ohjeet WMS

Tässä dokumentissa on kuvattu yleisiä teknisiä ohjeita Maanmittauslaitoksen tarjoamien WMS-karttapalveluiden käyttämiseen. Poikkeamat yleisiin ohjeisiin on kerrottu kunkin palvelun omilla sivuilla. 

Käyttäjätunnistus ja tiedonsiirtoyhteys

Asiakas tunnistetaan HTTP Basic Authentication mukaisesti käyttäen valtuustietona käyttäjätunnusta ja salasanaa. Nämä on oltava mukana jokaisessa pyynnössä. Käyttäjän on mahdollista käyttää samaa käyttäjätunnusta Maanmittauslaitoksen eri rajapintapalveluissa.

Yhteys asiakkaan ja palvelun välillä on suojattu käyttäen SSL-yhteyskäytäntöä. Suojaamatonta HTTP-yhteyttä ei tueta.

Yleistä WMS:stä

Palvelut ovat WMS-standardin 1.1.1-version mukaisia. Nykyisissä palveluissa tuetaan myös versioiden 1.0.0 ja 1.1.0 mukaisia kyselyitä. Palvelut toteuttavat seuraavat WMS:n standardin mukaiset kyselyt: GetCapabilities, GetMap, GetFeatureInfo. Lisätietoa itse standardista Open Geospatial Consortiumilta.

Kyselyt välitetään KVP (nimi-arvo-pari) -koodattuina käyttäen HTTP:n GET-metodia.

GetCapabilities

Palvelun metatietokysely (GetCapabilities) palauttaa tiedot palvelun ominaisuuksista.

GetMap

Karttakuvakysely (GetMap) palauttaa karttakuvan, joka on halutussa kuvaformaatissa, suorakaiteella rajatulta alueelta ja halutussa koordinaatistossa.

Parametrit välitetään KVP-koodauksella, alla kuvattu tärkeimmät parametrit:

Parametri Arvo Merkitys
service Vakioarvo "WMS"  
version  Vakioarvo "1.1.1" tai muu palvelun tukema versio  
request Vakioarvo "GetMap"  
format Sallittuja kuvaformaatteja vähintään "image/png", "image/jpeg".
Muut mahdolliset arvot tarkistettava palvelukuvauksesta.
Kuvaformaatti
layers Kts. sallitut arvot palvelukuvauksesta Aineistotunniste, jonka mukaista aineistoa kuvassa palautetaan
styles Kts. sallitut arvot palvelukuvauksesta Kuvan värityyli
width Esim. "500" Kuvan leveys pikseleinä
height Esim. "500" Kuvan korkeus pikseleinä
srs Esim. "EPSG:3067" Sijaintirajauksen ja palautettavan kuvan koordinaatisto
bbox Koordinatit järjestyksessä: <xmin>,<ymin>,<xmax>,<ymax>
Kaikissa koordinaatistoissa x = itäkoordinaatti, y = pohjoiskoordinaatti
Esim. "325321,6690934,327321,6692934"
Sijaintirajaus suorakaiteena
bgcolor Esim. "0xFFFFFF " Karttakuvan taustaväri (rasteriaineistojen osalta käytetään
vain aineistojen reuna-alueilla peittämään aineisto ulkopuolelle
jäävä rasteripinta).
time Aikarajaus tuettuna vain joillekin aineistoille. Esimerkki vuosirajauksista:
Arvo "2002/": valitsee vuonna 2002 ja sitä uudemman aineiston
Arvo "/1994": valitsee vuonna 1994 ja sitä aikaisemman aineiston
Arvo "1995/2001": valitsee aineisto vuosiväliltä 1995 - 2001
Aikarajaus

GetFeatureInfo

Kohteen lisätietokysely (GetFeatureInfo) palauttaa karttakuvalta osoitetun kohteen ominaisuustietoja.

Parametrit välitetään KVP-koodauksella. Pyynnössä tulee välittää samat parametrit kuin karttakuvakyselyssä, mutta lisäksi kuvalta kohteen osoittamiseksi alla lueteltuja parametreja:

Parametri Arvo Merkitys
service Vakioarvo "WMS"  
version  Vakioarvo "1.1.1" tai muu palvelun tukema versio  
request Vakioarvo "GetFeatureInfo"  
info_format Sallittu vastausformaatti ainakin "application/vnd.ogc.gml"
Muut mahdolliset arvot tarkistettava palvelukuvauksesta.
Kohteen kuvauksen formaatti
query_layers Kts. sallitut arvot palvelukuvauksesta Aineistotunniste, johon kohteen kysely kohdistetaan
feature_count Esim. "1" Vastauskohteiden maksimimäärä.
x Arvoalue [0, width - 1] Kuvalta osoitetun pisteen x-koordinaatti kuvakoordinaatistossa
y Arvoalue [0, height - 1] Kuvalta osoitetun pisteen y-koordinaatti kuvakoordinaatistossa

 

Koordinaattijärjestelmät

Palvelussa tuetaan alla lueteltuja tasokoordinaatistoja. Kyselyssä suorakaiderajaus annetaan jossain näistä koordinaatistoista ja karttakuva palautetaan samassa koordinaatistossa.

Jos kysely kohdistuu valmiiksi rasterimuodossa olevaan aineistoon, saattavat toisessa koordinaattijärjestelmässä palautettavat karttakuvat olla heikompilaatuisia kuin alkuperäisessä koordinaattijärjestelmässä olevat karttakuvat.

Tunnus Koordinaattijärjestelmä
EPSG:3067 ETRS-TM35FIN - tasokoordinaatit

Kaikissa palvelun tukemissa koordinaattijärjestelmissä koordinaattiakselit ovat WMS 1.1.1 standardin mukaisessa järjestyksessä eli x on itäkoordinaatti ja y on pohjoiskoordinaatti.

Standardit ja suositukset