Älyliikkuminen ja paikkatietolaskenta (IMGC)

Piirros kuvaa maapalloa ja eri liikkumisen muotoja.

Älyliikkumisen ja paikkatietolaskennan tutkimusryhmä (IMGC) koostuu navigoinnin, liikenteen ja liikkumisen, koneoppimisen, tilannetietoisuuden, joukkoistamisen, big datan keräämisen ja tietojenkäsittelytieteen asiantuntijoista. Tavoitteemme on mahdollistaa yhteiskuntaa hyödyttävien paikannusteknologiaan perustuvien innovaatioiden syntyminen. Tällä hetkellä meillä on kaksi kärkitutkimusaluetta. Kehitämme älyliikenteeseen liittyviä tekniikoita (ensisijaisesti tie- ja meriliikenne sekä jalankulkijat). Toinen tavoitteemme on kehittää erilaisia tekniikoita paikkatiedon keräämistä varten. Suurelta käyttäjäjoukolta (joukkouttaminen) kerätty tietomäärä mahdollistaa uuden palvelu- ja liiketoiminnan syntymisen erityisesti navigointi- ja paikannuspalveluiden alalla. IMGC–tutkimusryhmä on erittäin monitieteinen ja ryhmällä on vahvaa yhteistyötä muiden tutkimusryhmien kanssa niin kotimaassa kuin ulkomaillakin.

Julkaisut

Yhteyshenkilöt

Ajankohtaista tietoa

1.3.2015: Älyliikkuminen ja paikkatietolaskenta (IMGC) tutkimusryhmä perustettiin.