Avoin paikkatiedon tutkimusinfrastruktuuri (oGIIR)

Avoimen paikkatiedon tutkimusinfrastruktuurin oGIIR:in tavoitteena on kehittää kansallinen ympäristö-, luonnonvara- ja maankäyttötietojen paikkatietopohjainen palveluinfrastruktuuri tutkimuksen tarpeisiin. oGIIR tarjoaa ympäristöön liittyvälle tutkimus- ja kehitystyölle joukon luotettavia, kattavia ja sisäisesti yhtenäisiä lähtöaineistoja, joita voi käyttää keskenään integroitujen tietopalvelujen kautta. Yhteistyönä toteutettava oGIIR palvelee yliopistojen ja tutkimuslaitosten välistä paikkatietoon liittyvää tutkimusyhteistyötä ja tiedonvaihtoa.

oGIIR rakentuu olemassa olevien paikkatietoaineistojen, organisaatiokohtaisten palvelurajapintojen ja kansallisen paikkatiedon infrastruktuurin sekä toimivan tutkijaverkoston varaan. Näitä rakenteita yhdistetään virtuaaliseksi, avoimeen saatavuuteen perustuvaksi tutkimusinfrastruktuuriksi, johon kuuluu tallennuspalveluita ja paikkatietoaineistojen kokonaisuuksia sekä metatietopalvelu. Tutkimusinfrastruktuurin osana on joukko tehokkaita rajapintojen kautta käytettäviä paikkatiedon prosessointi- ja analyysipalveluita. oGIIR mahdollistaa tutkijoiden tuottamien tietoaineistojen tallentamisen myöhempää käyttöä varten.

Yhteyshenkilöt
Asiasanat
paikkatietopalvelut
infrastruktuuri
Projektin kesto
Rahoittajat
FGI
Suomen Akatemia
Projektin yhteistyötahot
CSC
FGI
SYKE
LUKE
Aalto
UEF
TY
GTK