Paikkatiedon kyselypalvelu

Paikkatiedon kyselypalvelussa on saatavilla kiinteistö-, rakennus- ja maastotietoja sekä nimistöä WFS -rajapintapalveluiden kautta.

Palvelut ovat käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Kiinteistötiedot (WFS 2.0)

 • Palvelussa on tarjolla WFS 2.0 standardin mukaisia kiinteistötuotteita, kuten kiinteistörajat, palstat, rajamerkit, projisoidut palstat ja kiinteistötunnukset sijaintitietoineen, sekä näihin liittyviä keskeisiä tietoja.
 • Tiedot tuotetaan ajantasaisesta Kiinteistörekisteristä.
 • Kiinteistötiedot (WFS 2.0) palvelun aineistot  ovat maksuttomia ja Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Palvelun käytöstä peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua.
 • Kiinteistötietoja on saatavilla vanhemman WFS 1.1.0-standardin mukaisen palvelun kautta. Vanhemman standardin palvelussa on sellaisia tuotteita, joita ei ole uudemmassa WFS 2.0 standardin mukaisessa palvelussa.  Katso lisätietoja: Kiinteistötietojen kyselypalvelu (WFS)

Nimistö (OGC API Features)

 • Palvelussa on tarjolla paikannimi- ja karttanimitietoja.
 • Tiedot tuotetaan paikannimirekisteristä ja karttanimirekisteristä.
 • Vanhemman standardin mukainen Nimistön kyselypalvelu on toistaiseksi saatavilla OGC API Features palvelun rinnalla. Nimistö OGC API Features palvelu tulee myöhemmin korvaamaan vanhan Nimistön kyselypalvelun.
 • Aineistot ovat  Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Lue lisää API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä täältä.

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features)

 • Palvelu tarjoaa tietoja liikenneverkoista, rakennuksista ja rakenteista, hallintorajoista, nimistöstä, maankäytöstä, vesistöistä ja korkeussuhteista. 
 • Aineistolähteenä on Maanmittauslaitoksen Maastotietokannan ajantasaiset tiedot.
 • Aineistot ovat Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin  alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API- avaimella. Lue lisää API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä täältä.

Rakennukset (OGC API Features)

 • Palvelusta on saatavilla tietoja rakennuksista ja rakennusten osista.
 • Rakennustiedot ovat Kansalliseen maastotietokantaan (KMTK) tallennettuja kuntien ja Maanmittauslaitoksen rakennustietoja.
 • Aineistot ovat  Maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia. Palvelu tarjotaan avoimena rajapintana, jonka käyttö on maksutonta. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Lue lisää API-avaimen luomisesta ja käyttämisestä täältä.

Kiinteistötiedot (WFS 2.0) palvelusta on saatavilla seuraavat tuotteet:

 • Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 • Kiinteistörajan sijaintitiedot
 • Palstan sijaintitiedot
 • Rajamerkin sijaintitiedot
 • Projisoidun palstan sijaintitiedot
 • Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot.

Tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Nimistö (OGC API Features) palvelusta on saatavilla seuraavat tuotteet:

 • Paikat
 • Paikannimet
 • Paikannimet, yksinkertaistettu
 • Karttanimet

Tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

Maastotietokannan kyselypalvelu (OGC API Features) palvelusta on saatavilla mm. seuraavia tietoja

 • liikenneverkko
 • rakennukset ja rakenteet
 • hallintorajat
 • nimistö
 • maankäyttö
 • vedet
 • korkeussuhteet

Tietosisältö on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa ja Maastotietokannan tuotekuvauksesta löytyvästä kohdemallissa.

Rakennukset (OGC API Features) palvelusta on saatavilla seuraavat tuotteet:

 • rakennukset
 • rakennusten osat

Tuotteet on kuvattu tarkemmin teknisessä kuvauksessa.

 

Paikkatiedon kyselypalvelu / Kiinteistötiedot (WFS 2.0)

Palvelusta peritään hakumääräperusteista ylläpitomaksua. Maksu määräytyy todellisten hakumäärien mukaan.
Taulukossa esitetään ylläpitomaksujen suuruus tietyillä hakumäärillä.

Minimimaksu on 220 € / vuosi (272,80 / vuosi, sis alv 24 %)

Palvelussa olevat tuotteet ovat maksuttomia ja maanmittauslaitoksen avoimen tietoaineiston lisenssin alaisia.

Tuotteet:

1. Palstan sijaintitiedot
2. Kiinteistörajan sijaintitiedot
3. Kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
4. Rajamerkin sijaintitiedot
5. Projisoidun palstan sijaintitiedot
6. Projisoidun palstan kiinteistötunnuksen sijaintitiedot
 

Hakumäärä (hakuja vuodessa) Ylläpitomaksu (euroa vuodessa)
  Ilman Alv:a ALV 24 %
500 220,00 € 272,80 €
1 000 220,00 € 272,80 €
2 000 220,00 € 272,80 €
5 000 220,00 € 272,80 €
10 000 220,00 € 272,80 €
20 000 220,00 € 272,80 €
50 000 319,00 € 395,56 €
100 000 462,00 € 572,88 €
200 000 649,00 € 804,76 €
500 000 1 023,00 € 1 268,52 €
1 000 000 1 441,00 € 1 786,84 €
2 000 000 2 035,00 € 2 523,40 €
5 000 000 3 212,00 € 3 982,88 €
10 000 000 4 554,00 € 5 646,96 €
20 000 000 6 435,00 € 7 979,40 €

 

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
1032
Minimimaksu
220,00 272,80

Avoin rajapintakäyttö

Avoimesti tarjottavat rajapinnat tarjotaan maksuttomina. Käyttäjä tunnistetaan API-avaimella. Käyttäjä saa API-avaimen käyttöönsä rekisteröitymällä MML tarjoamaan OmaTili-palveluun. Palvelun kautta käyttäjä voi luoda uuden API-avaimen tai poistaa olemassa olevan API-avaimen.

Lisätietoa API-avaimen käytöstä löydät sivulta Avoimet rajapintapalvelut.

Sopimuskäyttö

Kiinteistötiedot (WFS 2.0) palvelun käyttöönotto edellyttää sopimusta palvelun käytöstä. Sopimus palvelun käytöstä on voimassa toistaiseksi.

Palvelu on käytettävissä 24/7. Rajapinnan tuki palvelee ma - pe klo 8 - 16.

Jos olet kiinnostunut palvelusta, ota yhteyttä sähköpostitse verkkopalveluiden asiakastukeen osoitteeseen verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi

 

Kiinteistötiedot (WFS 2.0) kyselypalvelua on mahdollista koekäyttää maksutta. Lupa palvelun koekäyttöön on määräaikainen.

Rajapintapalveluita haetaan koekäyttöön lomakkeella.

Maksuton koekäyttö on tarkoitettu ainoastaan palvelun tekniseen testaamiseen. Palvelusta saatavien tietojen hyödyntäminen edellyttää tuotantosopimuksen laatimista.

Lupa ja tunnukset palvelun koekäyttöä varten lähetetään yhteyshenkilölle sähköpostitse.

Sovellusten tila

Tarkista sovellusten ajankohtainen tilanne sekä mahdolliset häiriöt.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.