Hyödyt kunnille

Tällä sivulla kerrotaan tarkemmin, millaisia hyötyjä Paikkatietoalustan palveluista ja työkaluista on kunnille. Kunnat hyötyvät Paikkatietoalustan palvelutarjonnasta eri tavoin, ja kaikki hyödyt eivät välttämättä realisoidu saman tien kunnille.

Kehitystyötä tehdään tulevina vuosina yhdessä kuntien, Paikkatietoalustan kuntafoorumin, Kuntaliiton ja ympäristöministeriön rakennetun ympäristön tietojärjestelmää valmistelevan Ryhti-hankkeen kanssa. Jos sinulla on kysyttävää hyödyistä, olethan yhteydessä info@paikkatietoalusta.fi.

Paikkatietoalustasta on kunnille useita hyötyjä, kuten:

 • Paikkatietoalustan laadun- ja elinkaarenhallinta sekä yhtenäiseen tietomalliin siirtyminen parantavat tiedon laatua ja käytettävyyttä. Yhtenäinen tietomalli on nyt tehty osoitteille, Kansallisen maastotietokannan rakennuksille ja rakennelmille (mukaan lukien 3D) sekä tiestön keskiviivageometrialle. 
 • Kuntien rakennus- ja tiestögeometriatiedot sekä osoitetiedot ovat saatavissa valtakunnallisesti yhteensopivassa muodossa.
 • Paikkatietoalustalta saadaan paikkatietoja ja analyysejä kootusti valtakunnalliseen päätöksentekoon, joten kunnan ei tarvitse erikseen toimittaa tietojaan eri organisaatioihin näitä tarkoituksia varten.
 • Muiden kuntien rakennus-, tiestö- ja osoitetietojen hyödyntäminen helpottuu, jos ne ovat hajautetussa ylläpidossa ja saatavissa Paikkatietoalustalta. Esimerkiksi seutukuntayhteistyössä tästä on hyötyä.
 • Kuntien INSPIRE-velvoitteet rakennusten ja osoitteiden osalta voidaan hoitaa Paikkatietoalustan avulla. Kunnille jää edelleen velvoite koskien maankäyttöpäätöksiä (asema- ja yleiskaavat).
 • Kehitteillä oleva valtakunnallinen osoitetietojärjestelmä on tärkeä kaikkien kuntien pelastustoimelle sekä lukuisille valtakunnallisille ja seudullisille tietopalveluille.
 • Kunta voi hyödyntää Kansallista maastotietokantaa ja valtakunnallista osoitetietojärjestelmää kunnan omien rekisteritietojen tarkastuksessa.

Lisäksi kunnat hyötyvät seuraavista Maanmittauslaitoksen palveluista ja aineistoista:

 • Maanmittauslaitos suorittaa valtakunnallisia laserkeilauksia ja tuottaa koko valtakunnan alueelta rakennusten 3D-geometrioita, jotka kunnat saavat käyttöönsä. Tästä on hyötyä silloin, kun kunnalla ei ole omaa 3D-tuotantoa kaikilta alueiltaan, kuten haja-asutusalueelta. Kunnan tai Maanmittauslaitoksen tuottama 3D-geometria linkitetään Kansallisessa maastotietokannassa 2D-geometriaan ja sitä hallitaan yhtenä kohteena. Laserkeilausaineistoa voi hyödyntää myös moniin muihin analyyseihin ja tuotteiden tekemiseen, kuten melu-, hulevesi- ja tulvamallinnukseen sekä erilaisten pintamallien laskentaan. Tietoa aineiston käyttöönotosta saat sähköpostitse ilma.mara@maanmittauslaitos.fi.
 • Kunnat voivat soveltuvin osin hyödyntää Maanmittauslaitoksen pistepilviaineistoja ja niistä johdettuja tuotteita omassa 3D-tuotannossaan ja tietopalvelujen kehittämisessä. Esimerkiksi digitaaliseen 3D-tietopalveluun maastopinta saadaan nopeasti muodostettua korkeusmallista ja sen päälle projisoidusta ortoilmakuvasta.
 • Maanmittauslaitos jalostaa kuntien tuottamista aineistoista kunnan rajat ylittäviä, koko valtakunnan kattavia saumattomia aineistoja (kuten tiestö ja vesistöt), joita kunta voi hyödyntää omassa palvelutuotannossaan. 
 • Kunnan konsulttina toimiva yksityinen yritys voi kunnan rajat ylittävissä hankkeissa hyödyntää useiden kuntien paikkatietoja (esim. kunnan rajat ylittävää tiestöä).

Tulevaisuudessa Paikkatietoalustan käytöstä saatavia hyötyjä ovat:

 • Kunnan järjestelmät voidaan integroida Paikkatietoalustan rajapintojen kautta siten, että tiedon laatu voidaan tarkastaa heti tiedon vientivaiheessa. Erillisiä massatiedonsiirtoja ei silloin tarvita. Samalla tieto siirtyy reaaliajassa tiedon käyttäjille, kuten pelastustoimelle.
 • Julkishallinnon tehostaminen paikkatiedon avulla voi vähentää päällekkäistä työtä ja sen myötä kuluja myös kunnissa. Tämä tapahtuu tietosisällön standardointia kehittämällä ja automaation avulla.
 • Päätöksenteko voidaan perustaa ajantasaiseen paikkatietoon. Kuntien tuottamalla tiedolla on suuri potentiaali valtakunnallisessa käytössä.
 • Kansainväliset standardit täyttävä, koko maan kattava ja laadukas paikkatieto mahdollistaa uutta liiketoimintaa.

Muistathan myös seuraavat karttapalvelut:

 • Kunta voi toteuttaa 3D-visualisointeja hyödyntämällä Paikkatietoikkunaa ja Oskari-alustaa. Katso visualisointi alla.
 • Kunta voi käyttää Maanmittauslaitoksen ilmakuva- ja karttapalveluja hyödykseen omassa paikkatieto- ja kartantuotannossaan. Rajapintojen kautta niitä voi käyttää tausta-aineistoina kunnan omissa järjestelmissä. Tutustu karttojen rajapintapalveluihin ja paikkatietojen rajapintapalveluihin
 • Maanmittauslaitos tarjoaa kartta-aineistoja (kuten maasto- ja taustakarttasarja), joilla voi täydentää kunnan omaa karttatarjontaa. Katsele ja lataa karttoja täältä.
 • Maasto- ja taustakarttoja voi hyödyntää erityisesti haja-asutusalueilla, joilta monilla kunnilla ei ole omaa kartantuotantoa. Jos kunnalla ei ole omaa opaskarttaa, taustakarttasarjaa voi käyttää opaskartan sijaan koko kunnan alueelta. Tutustu tuotekuvaukseen.
 • Maanmittauslaitos tarjoaa myös erityiskarttatuotteita, kuten selkokartan, niitä tarvitseville. Tutustu tuotekuvaukseen.

Klikkaa kuvaa ja tutustu demoon

 

Kuva 3D-visualisoinnista, jossa on rakennuksia

Tässä Paikkatietoikkunaan avautuvassa demossa voit tarkastella, miten esimerkiksi kunta voi toteuttaa 3D-visualisointeja Paikkatietoikkunan avulla. Demossa näet Helsingin kaupungin teksturoidut 3D rakennukset (CityGML LoD2, tekstuurit vuodelta 2017), ja taustalla on MML:n taustakartta. Kartalla voi zoomailla sisään ja ulos, sekä oikean ylänurkan työkaluilla myös pyöritellä karttaa 3D-maailmassa eri suuntiin. Paikkatietoikkunaan tuodut 3D aineistot tulee olla tällä hetkellä 3D Tiles muodossa (esim. Cesium ion). Lisätietoa Paikkatietoikkunan käytöstä saat käyttöohje-sivulta