Hyppää pääsisältöön

Ennakkotiedote kiinteistörekisterin aineistopalvelun muutoksista helmikuussa 2022

Kiinteistörekisterin aineistopalveluun on tulossa muutoksia helmikuun 2022 versionvaihdossa.

Koodistomuutokset

Käyttöoikeusyksikkölaji 

  • Muutetaan selitys koodiarvolle:
  • 1111  Loppusijoituspaikka ja toimenpidekielto / Slutlig förvaringsplats och åtgärdsförbud

Rekisteriyksikön muodostuminen tilusjärjestelytoimituksessa 

  • Muutetaan ruotsinkielinen selitys koodiarvolle:
  • 1 Registerenhet bildad vid ägoregleringsförrättning

Toimenpidelaji 

  • Lisätään seuraavat uudet koodiarvot (nämä lajit eivät ole muodostumistoimenpiteitä):
  • 1077 Rantakunnan säännöt / Strandlagets stadgar
  • 1078 Rantakunnan sääntöjen poistaminen / Avförande av strandlagets stadgar
  • 1079 Rantakunnan päätös / Strandlagets beslut
  • 2817 Reittitoimitus /Ledförrättning

Muista mahdollisista muutoksista ilmoitetaan myöhemmin.

Uusimmat palvelutiedotteet