Hyppää pääsisältöön

Muutoksia maakuntakaava-aineistoissa Paikkatietoikkunassa

Paikkatietoikkunasta on poistettu joukko vanhentuneita maakuntakaavoja koskien seuraavia maakuntia: Etelä-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Etelä-Savo, Kanta-Häme, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Karjala, Pohjois-Pohjanmaa, Satakunta, Varsinais-Suomi.

Aineistot on pääosin korvattu harmonisoiduilla maakuntakaavoilla, eli ns. HAME-maakuntakaavoilla, jotka löytyvät useimmat myös Paikkatietoikkunasta. 

Kainuun maakuntakaava ja Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava-aineistojen muuttuneet taustapalvelutiedot on myös korjattu ja tasot toimivat jälleen Paikkatietoikkunassa. 

Tarkempi listaus nyt poistetuista aineistoista: 

 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Aluerakenne ja keskusverkko
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Elinkeinot, kauppa ja palvelut
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Erityisalueet
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Kaava-aineiston kattavuus
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Kulttuuriympäristö ja maisema
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Liikennejärjestelmä
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Luonnonympäristö ja luonnonvarat
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Matkailu ja virkistys
 • Etelä-Karjalan maakuntakaavayhdistelmä: Tekninen huolto ja energia
 • Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava - Tuulivoima
 • Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava: luo-merkinnät
 • Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava: tuulivoima-alueet
 • Etelä-Pohjanmaan 1. vaihemaakuntakaava: voimajohdot
 • Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava – kauppa, liikenne ja keskustatoiminnot
 • Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava: kauppa ja keskustatoiminnot
 • Etelä-Pohjanmaan 2. vaihemaakuntakaava: Liikenne ja logistiikka
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Aluevaraukset
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Kaava-aineiston kattavuus
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Kehittämisperiaatemerkinnät
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Kohde- ja viivamerkinnät
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Osa-alueiden erityisominaisuudet
 • Etelä-Pohjanmaan maakuntakaava: Tunnukset
 • Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä
 • Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä: Alueet
 • Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä: Kaava-aineiston kattavuus
 • Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä: Kehittämisen painopisteet
 • Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä: Kohteet
 • Etelä-Savon maakuntakaavayhdistelmä: Verkostot
 • Kanta-Hämeen maakuntakaava
 • Kanta-Hämeen maakuntakaava: Aluevaraukset
 • Kanta-Hämeen maakuntakaava: Kaava-aineiston kattavuus
 • Kanta-Hämeen maakuntakaava: Kehittämisen kohdealueet ja osa-alueet
 • Kanta-Hämeen maakuntakaava: Kohteet
 • Kanta-Hämeen maakuntakaava: Tunnukset
 • Kanta-Hämeen maakuntakaava: Väylät, linjat ja reitit
 • Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: Kaava-aineiston kattavuus
 • Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: Kehittämisperiaatemerkinnät
 • Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: Luonnon monimuotoisuus
 • Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: Maisema- ja kulttuurihistoria
 • Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: Soiden monikäyttö
 • Keski-Pohjanmaan maakuntakaava: Yhdyskuntarakenne
 • Pohjois-Karjalan maakuntakaava: Aluevaraukset
 • Pohjois-Karjalan maakuntakaava: Kaava-aineiston kattavuus
 • Pohjois-Karjalan maakuntakaava: Kohdemerkinnät
 • Pohjois-Karjalan maakuntakaava: Osa-alueet
 • Pohjois-Karjalan maakuntakaava: Viivamaiset merkinnät
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: Aluevaraukset
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: Kaava-aineiston kattavuus
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: Pistemäiset merkinnät
 • Pohjois-Pohjanmaan maakuntakaava: Viivamaiset merkinnät
 • Satakunnan maakuntakaava
 • Satakunnan maakuntakaava: Arvokkaat kulttuuriympäristöt
 • Satakunnan maakuntakaava: Erityisalueet
 • Satakunnan maakuntakaava: Erityisaluevarauskohteet
 • Satakunnan maakuntakaava: Geologiset muodostumat ja pohjavesikohteet
 • Satakunnan maakuntakaava: Kaava-alueen kattavuus
 • Satakunnan maakuntakaava: Kehittämisperiaatteet
 • Satakunnan maakuntakaava: Liikennekohteet
 • Satakunnan maakuntakaava: Rautatiet
 • Satakunnan maakuntakaava: Tiet
 • Satakunnan maakuntakaava: Virkistysalueet
 • Satakunnan maakuntakaava: Väylät ja reitit
 • Satakunnan maakuntakaava: Yhdyskuntarakenteen laajenemissuunta
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä: Aluerajaukset
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä: Aluevaraukset
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä: Kaava-aineiston kattavuus
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä: Kehittämisperiaatemerkinnät
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä: Kulttuuriympäristö
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä: Liikenne ja infra
 • Varsinais-Suomen maakuntakaavayhdistelmä: Luonnonympäristö

Uusimmat palvelutiedotteet