Kartta- ja paikkatietojen rajapintapalvelut

Rajapintapalveluiden kautta voit saada sovellukseesi ajantasaisia kartta- ja paikkatietoja.

Palvelun käyttö edellyttää, että käytössä on ohjelmisto, joka tekee pyynnöt Maanmittauslaitoksen palvelimelle. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi paikkatieto-ohjelmistoja tai itse ohjelmoitua sovellusta.

Rajapintojen kautta tarjottavat aineistot ja palvelut

Rajapintapalveluiden kautta saat sovellukseesi

Kiinteistö-, rakennus- ja maastotietoja sekä nimistöä Paikkatiedon kyselypalvelu (WFS)
Maasto- ja taustakartat, ortokuvat ja kiinteistörajat Karttakuvapalvelu (WMS, WMTS ja vektoritiilet)
Ortokuvat ja korkeusmallin Paikkatietopeitteen kyselypalvelu (WCS)
Paikannimet Nimistön kyselypalvelu (WFS)
Osoitteet Maastotietokannan osoitteiden kyselypalvelu (WFS)
Karttatulosteet pdf-muodossa Karttatulostepalvelu (REST)
Geokoodaustoiminnon Geokoodauspalvelu
Karttapalautetoiminnon Aineistopalauterajapinta
INSPIRE-direktiivin mukaisia tietotuotteita INSPIRE:n kysely- ja katselupalvelut (WFS ja WMS)
Kiinteistötietoja ja -tulosteita Tutustu kiinteistötietojen rajapintapalveluihin.

Karttakuvapalveluiden käyttöönotto edellyttää sopimusta. Palveluista peritään teknistä ylläpitomaksua. Aineistot ovat maksuttomia.

Tutustu maksutta

Rajapintapalveluita voi koekäyttää maksutta.

Lisäksi kartta- ja paikkatietoaineistoja saa maksutta:

Sovellusten tila

Tarkista sovellusten ajankohtainen tilanne sekä mahdolliset häiriöt.

Verkkopalveluiden asiakastuki

Ota yhteyttä asiakastukeen: verkkopalvelut@maanmittauslaitos.fi tai 029 530 1119.

Ongelmia palvelun käytössä?

Ota yhteyttä tekniseen tukeen.