Uutiset ja tiedotteet http://www.maanmittauslaitos.fi/rss/paikkatietojen-yhteiskaytto fi Kiinteistövaihdannan palvelussa on huoltokatko ke 26.9. klo 17:00 - to 27.9. klo 6:00 http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kiinteistovaihdannan-palvelussa-huoltokatko-ke-269-klo-1700-279-klo-600 <article> <div class="body-text" > <p>Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.</p></div> </article> Fri, 21 Sep 2018 12:33:59 +0000 kruth 11414 at http://www.maanmittauslaitos.fi Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tuotteet poissa käytöstä 26. - 27.9.2018 http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/lainhuuto-ja-kiinnitysrekisterin-tuotteet-poissa-kaytosta-26-2792018 <article> <div class="body-text" > <p>Kiinteistötietopalvelun lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tuotteet ja haut (mm. lainhuutotodistus) ovat poissa käytöstä keskiviikkona 26.9. klo 17:00 alkaen. Kaikki otteet ja haut on käytettävissä jälleen torstaina 27.9. klo 6:00.</p> <p>Katko johtuu huoltotoimenpiteistä. Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa.</p></div> </article> Wed, 19 Sep 2018 07:30:54 +0000 lhirvela 11410 at http://www.maanmittauslaitos.fi Käyttökatko asiointipalvelussa 26.9.2018 http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kayttokatko-asiointipalvelussa-2692018 <article> <div class="body-text" > <p>Asiointipalvelussa on käyttökatko keskiviikkona 26.9.2018 klo 17.00 alkaen. Palvelu on käytettävissä jälleen torstaiaamuna 27.9. klo 6.00 alkaen. Käyttökatko johtuu huoltotoimenpiteistä.</p></div> </article> Wed, 19 Sep 2018 06:02:32 +0000 opeltola 11408 at http://www.maanmittauslaitos.fi Asunto-osakkeita koskevat tiedot kootaan uuteen rekisteriin http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/asunto-osakkeita-koskevat-tiedot-kootaan-uuteen-rekisteriin <article> <p class="lead" > Hallitus päätti tänään antaa eduskunnalle esityksen huoneistotietojärjestelmästä. Toteutuessaan esitys merkitsee asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden paperisista osakekirjoista luopumista vaiheittain.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/09/DSC00763_www.jpg?h=06ac0d8c&amp;itok=jWF-zMUu 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2018/09/DSC00763_www.jpg?h=06ac0d8c&amp;itok=RwftZT6k 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2018/09/DSC00763_www.jpg?h=06ac0d8c&amp;itok=HL_NFT4m 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/09/DSC00763_www.jpg?h=06ac0d8c&amp;itok=jWF-zMUu" alt="Kerrostaloja" typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Maanmittauslaitos </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>Osakekirjojen hallintaan perustuvasta vaihdannasta siirryttäisiin osakkeeseen kohdistuvien oikeuksien kirjaamiseen Maanmittauslaitoksessa.  Rekisteriä, johon kirjaukset tehdään, kutsuttaisiin osakehuoneistorekisteriksi.</p> <p>Tarkoitus on, että vuoden 2019 alusta alkaen kaikki uudet asunto-osakeyhtiöt perustettaisiin sähköisesti eikä osakekirjoja enää painateta. Tällaisen yhtiön perustajaosakasta koskevat tiedot saataisiin suoraan kaupparekisteristä. Osakkeensaaja voisi hakea kirjaamistaan osakkeenomistajaksi heti lain voimaantultua. </p> <p>Sen sijaan ennen vuotta 2019 perustetun asunto-osakeyhtiön osakkaat voisivat halutessaan hakea omistajakirjausta ja osakekirjan mitätöintiä vasta sen jälkeen, kun yhtiö on siirtänyt osakeluettelonsa ylläpidon Maanmittauslaitokselle. Siirron jälkeen osakkeensaajan olisi haettava omistajakirjausta aina, kun osake luovutetaan edelleen. Jos omistajakirjausta ei ole vielä haettu viimeistään 10 vuoden kuluttua siitä, kun osakeluettelo siirtyi Maanmittauslaitokselle, osakkeenomistajan on sitä haettava voidakseen osallistua yhtiökokoukseen.  </p> <p>Huoneistotietojärjestelmällä helpotetaan sähköisten palveluiden kehittämistä asuntokaupassa ja luotonannossa. Jo pelkästään paperisista osakekirjoista luopuminen toisi arviolta 30 miljoonan euron säästöt rakennuttajille ja luottolaitoksille. Uuden tietojärjestelmän avulla osakkeiden omistus- ja panttaustiedot saadaan keskitetysti yhtiöiden, kiinteistönvälittäjien ja luottolaitosten saataville. Se parantaa myös muissa viranomaisrekistereissä olevan yhtiötä, osaketta ja huoneistoa koskevan tiedon saatavuutta. Osakkeenomistajien tiedonsaantimahdollisuudet paranevat ja osakekirjojen säilyttämiseen liittyvät riskit poistuvat.</p> <p>Maa- ja metsätalousministeri <strong>Jari Leppä </strong>on tyytyväinen annettuun esitykseen.</p> <p>– Sähköinen huoneistotietojärjestelmä on hieno esimerkki käytännön digitalisaatiosta. Jatkossa osakastiedot ovat sähköisesti saatavilla eikä säilytyksestä tarvitse huolehtia. Paperisista osakekirjoista saa hienon huoneentaulun, ministeri Leppä sanoo.</p> <p>Esitys on valmisteltu maa- ja metsätalousministeriön asettamassa Sähköisen asunto-osakerekisterin toteuttaminen -lainsäädäntötyöryhmässä, jossa ovat mukana oikeusministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, valtiovarainministeriön, ympäristöministeriön ja Maanmittauslaitoksen lisäksi Finanssiala ry, Isännöintiliitto, Kiinteistönvälitysalan Keskusliitto, Suomen kiinteistöliitto ry. ja Suomen Kiinteistönvälittäjät ry.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Ministerin erityisavustaja Teppo Säkkinen, 050 516 2868, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi<br /> Lainsäädäntöneuvos Susanna Paakkola, 0295 16 2448, etunimi.sukunimi(at)mmm.fi</p> <p> </p> <p> </p></div> </article> Fri, 14 Sep 2018 11:22:12 +0000 lkujanpaa 11403 at http://www.maanmittauslaitos.fi Ruokaviraston pääjohtajaksi Antti-Jussi Oikarinen http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/ruokaviraston-paajohtajaksi-antti-jussi-oikarinen <article> <p class="lead" > Hallitus on nimittänyt vuoden 2019 alussa toimintansa aloittavan Ruokaviraston pääjohtajan virkaan maatalous- ja metsätieteiden maisteri Antti-Jussi Oikarisen. Maaseutuviraston ylijohtajana tähän asti työskennelleen Oikarisen viisivuotinen toimikausi pääjohtajana alkaa 8.10.2018 siten, että pääjohtaja aloittaa viraston valmisteluun liittyvän työskentelyn ensin maa- ja metsätalousministeriössä ja siirtyy sitten vuoden 2019 alusta johtamaan Ruokavirastoa. Virkaa haki määräaikaan mennessä 15 henkilöä.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/09/antti-jussi-oikarinen%202018.jpg?h=4dcfa5be&amp;itok=OdZzKPmG 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2018/09/antti-jussi-oikarinen%202018.jpg?h=4dcfa5be&amp;itok=nPrKr6BQ 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2018/09/antti-jussi-oikarinen%202018.jpg?h=4dcfa5be&amp;itok=SWRqGxX7 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/09/antti-jussi-oikarinen%202018.jpg?h=4dcfa5be&amp;itok=OdZzKPmG" alt="Antti-Jussi Oikarinen" typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> maa- ja metsätalousministeriö </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p><strong>Antti-Jussi Oikarinen</strong> on työskennellyt Maaseutuviraston ylijohtajana vuodesta 2017 lähtien. Tätä aikaisemmin hän on toiminut mm. Maaseutuviraston osastonjohtajana sekä Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ylijohtajana.</p> <p>Ruokavirasto aloittaa toimintansa 1.1.2019, kun Elintarviketurvallisuusvirasto, Maaseutuvirasto sekä osa Maanmittauslaitoksen tietotekniikkapalvelukeskusta yhdistetään uudeksi Ruokavirastoksi. Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalaan kuuluvan viraston päätoimipaikaksi tulee Seinäjoki. Ruokaviraston toiminta kattaa koko maan ja virastossa työskentelee lähes tuhat henkilöä 20 paikkakunnalla.</p> <p>Ruokavirasto edistää, valvoo ja tutkii elintarvikkeiden turvallisuutta ja laatua, eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä kasvinterveyttä ja maa- ja metsätalouden tuotantoon käytettäviä lannoitevalmisteita, rehuja ja kasvinsuojeluaineita, siemeniä ja taimiaineistoja. Virasto vastaa Euroopan unionin maataloustuki- ja maaseuturahastojen varojen käytöstä Suomessa, toimii EU:n maksajavirastona ja huolehtii EU- ja kansallisten tukien toimeenpanosta.</p> <p>Pääjohtajan tehtävänä on virastojen yhdistymisen kautta syntyvän uuden organisaation johtaminen, yhteisen johtamiskulttuurin ja toimintamallin toteuttaminen sekä toimintaympäristön kehityksen vaatimuksiin vastaaminen.</p> <p>– Uudelleenorganisoinnin tavoitteena on vahvistaa uuden viraston maatalouspolitiikan ja elintarvikeketjun yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Ensi vaiheessa vahvistetaan erityisesti tietohallinto-osaamista ja kehitetään sujuvaa toimintakulttuuria, korostaa uusi pääjohtaja Antti-Jussi Oikarinen.</p> <p>– Asiakas tulee olemaan vahvemmin Ruokaviraston toiminnan kehittämisen keskiössä.  Virasto haluaa ruokaketjun luotettavana kumppanina myös osaltaan luoda turvallisuutta ja kilpailukykyä koko järjestelmään. Jotta ruokajärjestelmämme takaa hyvinvointia sen kaikille osallisille, tarvitaan kaikkien järjestelmän toimijoiden panosta - myös uudistuvan hallinnon, Ruokaviraston.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>kansliapäällikkö Jaana Husu-Kallio, maa- ja metsätalousministeriö, 040 029 1910, etunimi.sukunimi@mmm.fi</p> <p>ylijohtaja Antti-Jussi Oikarinen, Maaseutuvirasto, 0295 312 495, etunimi.sukunimi@mavi.fi (tavoitettavissa parhaiten maanantaista 18.9.2018 lähtien)</p></div> </article> Thu, 13 Sep 2018 11:09:26 +0000 jjlehtinen 11401 at http://www.maanmittauslaitos.fi Koordinaattijärjestelmät vaarassa vanhentua http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/koordinaattijarjestelmat-vaarassa-vanhentua <article> <p class="lead" > Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan maankuoren liikkeitä ajantasaisesti huomioon. Tulevaisuuden koordinaattijärjestelmistä ja paikannustarkkuudesta keskusteltiin Pohjoismaisen geodeettisen komission (NKG) yleiskokouksessa, joka pidettiin Helsingissä 3.–6.9.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/09/geoidi_globe_NASA.jpg?h=c445fdc1&amp;itok=1qQhwUHE 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2018/09/geoidi_globe_NASA.jpg?h=c445fdc1&amp;itok=HSvO7bYH 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2018/09/geoidi_globe_NASA.jpg?h=c445fdc1&amp;itok=LtYfVOCa 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/09/geoidi_globe_NASA.jpg?h=c445fdc1&amp;itok=1qQhwUHE" alt="Maapallon geoidi" typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__caption" > Geoidin muoto kuvaa likimain vapaata valtameren pintaa ja sen muoto voidaan laskea painovoimamittauksista. Kuvassa korkeussuhteita on suuresti liioiteltu.</div> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> NASA / University of Texas Center for Space Research </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>– Senttimetrin korkeudenmääritystarkkuuteen on mahdollista päästä uudella tarkemmalla pohjoismaisella geoidimallilla, jota parhaillaan tehdään NKG:n työryhmässä pohjoismaisena yhteistyönä, kertoo vanhempi tutkija <strong>Mirjam Bilker-Koivula</strong> Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.</p> <p>– <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/geoidi">Geoidimalli </a>antaa kansallisen <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/korkeusmallit">korkeusjärjestelmän</a> ja <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/paikannussatelliittijarjestelmat">satelliittipaikannuksella</a> määritetyn korkeuden välisen eron, ja mallin tarkkuudesta riippuu, kuinka tarkasti satelliittipaikannuksella voidaan määrittää korkeuksia. Nyt tarkkuus on muutamia senttimetrejä, Bilker-Koivula selventää.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="parempi-koordinaattijarjestelma-tarvitaan-pian">Parempi koordinaattijärjestelmä tarvitaan pian</h2> <p>Komissio jatkaa dynaamisten koordinaattijärjestelmien tutkimusta päämääränä tehdä suositus Pohjoismaiden karttalaitoksille uudeksi järjestelmäksi vuoteen 2022 mennessä. Monet uudet sovellukset, kuten älyliikenne, vaativat tarkkaa reaaliaikaista koordinaattijärjestelmää. Esimerkiksi <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/maankuoren-liikkeiden-seuranta">mannerlaattojen liike</a> ja <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/teematietoa/maannousu">maannousu</a> vaikuttavat koordinaattijärjestelmiin. Nykyiset koordinaattijärjestelmät eivät pysty ottamaan näitä muutoksia ajantasaisesti huomioon.</p> <p>Yleiskokouksessa esiteltiin NKG:n menossa olevaa pilottiprojektia, jossa tutkitaan  dynaamisen koordinaattijärjestelmän luomista Islantiin. Islannissa maankuoren liikkeet heikentävät hyvin nopeasti perinteisten koordinaattijärjestelmien tarkkuutta ja luotettavuutta. Tämä tulee olemaan tärkeä tutkimuskohde myös seuraavalla kaudella 2018–2022. Islantiin kehitettyjä menetelmiä voidaan soveltaa myös meillä Suomessa.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="yhteistyolla-enemman-hyotya">Yhteistyöllä enemmän hyötyä</h2> <p>Komissio kehottaa pohjoismaisia karttalaitoksia luomaan yhteisen strategian pohjoismaisen paikannuspalvelun kehittämiseen ja tutkimukseen, jotta jo tehdyt laajat investoinnit tulevat mahdollisimman tehokkaasti käytettyä.</p> <p>– Viimeisen viiden vuoden aikana on Metsähovin, Onsalan ja Ny Alesundin geodeettisiin perusasemiin investoitu kymmeniä miljoonia euroja. Myös tarkan satelliittipaikannuksen tukiasemia ja geodeettista infrastruktuuria on kehitetty kaikissa Pohjoismaissa. Paikannuksen ja navigoinnin käyttöön saadaan entistä tarkempia ja luotettavampia datoja, ja näiden saumaton yhteiskäyttö koko Pohjolan alueella on erittäin tärkeää, toteaa osastonjohtaja <strong>Markku Poutanen</strong> Paikkatietokeskuksesta.</p> <p>– Tämä voidaan saavuttaa vain koko pohjoismaisen geodeettisen yhteisön yhteistyöllä, Poutanen jatkaa.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="saantouudistuksia-tiedossa">Sääntöuudistuksia tiedossa</h2> <p>Komission toimintaa koordinoi yleiskokousten välillä hallitus, presidium, jonka uudelle nelivuotiskaudelle valittiin jäsenet 6.9. Helsingissä. Presidiumiin kuuluu kaksi edustajaa kustakin pohjoismaasta sekä työryhmien puheenjohtajat.</p> <p>Presidiumin Suomen edustajina kaudella 2018–2022 jatkavat Paikkatietokeskuksen ylijohtaja Jarkko Koskinen ja Markku Poutanen, sekä referenssijärjestelmien työryhmän puheenjohtajana vanhempi tutkija Pasi Häkli.</p> <p>Presidium sai yleiskokoukselta tehtäväksi valmistella seuraavaan yleiskokoukseen mennessä sääntöuudistuksen, joka mahdollistaa myös Baltian maiden täysjäsenyyden komissiossa. Baltian maat ovat olleet aktiivisesti mukana NKG:n toiminnassa 1990-luvulta lähtien, mutta nykyiset säännöt rajoittavat NKG:n viralliset jäsenet viiteen Pohjoismaahan.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Osastonjohtaja Markku Poutanen, 050 300 7374, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p> </p> <p><em>Pohjoismainen geodeettinen komissio NKG perustettiin 1953 Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan ja Islannin geodeettien yhteistyöelimeksi. Vuosikymmenien aikana yhteistyön tuloksena on syntynyt mm. pohjoismaiset geoidi- ja maannousumallit, yhteinen korkeusjärjestelmä, yhteensopivat koordinaatti- ja painovoimajärjestelmät ja tietokannat, sekä kehitetty geodeettisia mittaus- ja laskentamenetelmiä. Ilman yhteistyötä monet näistä olisivat olleet mahdottomia tai paljon työläämpiä ja kalliimpia toteuttaa.</em></p></div> </article> Tue, 11 Sep 2018 11:03:36 +0000 jjlehtinen 11396 at http://www.maanmittauslaitos.fi Korkeusmalli 10 m lasketaan jatkossa 2 metrin mallista http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/korkeusmalli-10-m-lasketaan-jatkossa-2-metrin-mallista <article> <div class="body-text" > <p>Korkeusmalli 10 m lasketaan 1.10.2018 alkaen 2 metrin mallista niiltä alueilta, joilta 2 metrin mallia on saatavissa. Tämä parantaa merkittävästi mallin korkeustarkkuutta. Korkeusmalli 2 m kattaa n. 80 % Suomesta tällä hetkellä, muilta alueilta korkeusmalli 10 m säilyy ennallaan.</p> <p>Korkeusmalli 10 m korkeusarvo lasketaan 2 metrin mallista bileneaarisella interpoloinnilla. Tuote päivittyy joka kuukauden alussa, mikäli 2 metrin mallia on tullut lisää tai se on päivittynyt. Avoimien aineistojen tiedostopalveluun päivittyy siis 1.10. n. 80 % korkeusmalli 10 m lehdistä. Samalla päivittyvät myös Korkeusvyöhykerasteri ja Rinnevarjostus -tuotteet.</p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta/maastotiedon">Korkeusmalli 2 m kattavuusindeksi</a> </p> <p>Lisätietoa tilaustehtavat(at)maanmittauslaitos.fi</p></div> </article> Thu, 06 Sep 2018 11:18:21 +0000 tarvainen 11390 at http://www.maanmittauslaitos.fi Osoitteet Maastotietokannan shape- ja mif/mid -formaatteihin http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/osoitteet-maastotietokannan-shape-ja-mifmid-formaatteihin <article> <div class="body-text" > <p>14.9.2018 Korjattu vuosiluvut (2019  -&gt;2018)</p> <p>Maastotietokannan shape- ja mid/mif -formaatteihin lisätään osoitetiedot 1.10.2018 lähtien. Tämä aiheuttaa muutoksia formaatteihin ja voi vaikuttaa niiden käyttöön. Uudet versiot tuotetaan Avoimien aineistojen tiedostopalveluun vanhojen tiedostojen päälle, joten koko aineisto päivittyy 1.10.2018. GML-formaatti ei muutu, siinä osoitteet ovat jo nykyisin mukana.</p> <p>Muutoksen jälkeen ajantasaiset maastotietokannan osoitetiedot ovat saatavissa kaikissa kolmessa formaatissa (GML, shape, mid/mif). Aineisto päivittyy joka vuorokausi. Erillinen Tiestö osoitteilla-tuote päivittyy kolme kertaa vuodessa.</p> <p>Nykyisiä maastotietokannan shape- ja mid/mif-formaattiversioita ja Mamma-sovelluksella muokattua (esitystyyli) maastotietokantaa on saatavissa tilauksesta 30.6.2019 saakka.<br /> Aineistoja on mahdollista tilata luovutuskustannuksin osoitteesta:<br /> tilaustehtavat(at)maanmittauslaitos.fi.</p> <p>Tavoitteena on myös, että erillisestä Tiestö osoitteilla- tuotteesta luovuttaisiin vuoden 2019 aikana.</p> <p><a href="https://tiedostopalvelu.maanmittauslaitos.fi/tp/jako/psfamrk6iuhrbchdqd4se04mrs">Näyteaineisto tulevasta osoitteellisesta maastotietokannasta shape- ja mid/mif -formaateissa</a>.</p></div> </article> Tue, 04 Sep 2018 11:18:44 +0000 tarvainen 11381 at http://www.maanmittauslaitos.fi Uusin silmin uutta kohti http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/uusin-silmin-uutta-kohti <article> <div class="body-text" > <p><img alt="Arvo Kokkonen" data-entity-type="file" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/Arvo%20Kokkonen_leveys700px.jpg" class="align-left" /></p> <p>Kesäloman aikana oli mahdollisuus tavata lukuisia ihmisiä, joiden kanssa en ole aiemmin ollut tekemisissä ainakaan työasioissa. Kun keskustelu kääntyi työhön maanmittauksesta ja siitä huolehtimiseen, oli hämmästyttävää havaita, kuinka monella on ollut jonkinlainen kontakti maanmittaustoimintaan joko suoraan henkilökohtaisesti tai välillisesti vaikka sukulaisten kautta. Tavallinen kansalainen asioi maanmittausviranomaisen kanssa kenties kerran tai kaksi elämässään; muun maanmittarin ehkä vielä harvemmin.</p> <p>Tarinat ja kertomukset ovat poikkeuksetta tekemisiämme arvostavia tai sitten tapaukseen liittyy jokin humoristinen tai huvittava juonne, joka on jäänyt mieleen. Maanmittaria pidetään ihmisläheisenä asiansa osaavana ammattilaisena, joka kuitenkin pitää tiettyä etäisyyttä. Tämä ilmenee tarinoista riippumatta siitä, minkä työnantajan palveluksessa maanmittari on työskennellyt.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="maanmittaustyon-luonne-ja-sisalto-muuttuneet">Maanmittaustyön luonne ja sisältö muuttuneet</h2> <p>Elämään jääneet tarinat liittyvät monesti aikaan, jolloin maanmittari saattoi asuakin taloissa ja kylissä, joissa teki kartoituksiaan ja mittauksiaan. Väkisinkin ovat niissä yhteyksissä tulleet persoonallisuuksien piirteet esiin. Näitä piirteitä on mm. Paasilinnan veljesten kirjoissa, myös Väinö Linnan Täällä Pohjantähden alla -trilogiassa.</p> <p>Työn luonne ja sisältö ovat suuresti muuttuneet vanhoihin aikoihin verrattuna. Tavallisen kansalaisen mielikuva mittaamisesta ja kartoittamisesta on vajavainen tai virheellinen. Nykyisestä työstä sen osuus lienee alle 10 %. Teknologisen kehityksen seurauksena työmme sisältö ja luonne on yhä lähempänä tietojenkäsittelyä sen käsitteen laajassa merkityksessä. Jopa peliteknologia on mentaalisesti lähempänä. Sen sijaan toiminnan ja tehtävän tarkoitus on yhä sama. Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden näkökulmasta maanmittaustoiminta on yhä yhteiskunnallis-luonnontieteellis-oikeudellisella tehtäväkentällä. Keinot, sisällöt, prosessit ja työvälineet ovat vain kehittyneet, ja kehittyvät yhä digitalisaation mukana.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="tavoitteena-saada-nuoria-alan-tehtaviin">Tavoitteena saada nuoria alan tehtäviin</h2> <p>Maanmittauslaitos alan suurimpana työnantajana on aloittamassa vuosille 2018–20 Maanmittausala kiinnostavaksi -kampanjaa. Se on jatkoa ns. IMAGO-työryhmän työlle, joka toimi yli 10 vuotta yhdessä Kuntaliiton, yliopiston, ammattikorkeakoulujen, ammatillisten oppilaitosten ja yritysten kanssa. Tavoitteena on saada yhä enemmän nuoria kaikenlaisiin laaja-alaisen alamme tehtäviin. Alussa totesin alamme myönteisestä kuvasta tavallisen kansan keskuudessa. Nyt haluamme uusin keinoin ”työnantajalähettiläiden” avulla entisestään edistää maanmittausalan tunnettuutta hyödyntämällä myös uusia välineitä.</p> <p>Maanmittauslaitos on viime aikoina käynyt Aalto-yliopiston ja ammattikorkeakoulujen edustajien kanssa keskustelua myös opetuksen sisällön vastaamisesta uudistuviin tarpeisiin. Suunnitelmat on nyt pantava käytäntöön.</p> <p> </p> <p><strong>Arvo Kokkonen</strong><br /> pääjohtaja</p> <p>_______________________________________________________________________________________</p> <p><em>Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita. Voit keskustella aiheesta kirjoittamalla blogiin kommentin sivun alareunassa. Kommentit tarkistetaan ennen julkaisua.</em></p></div> </article> Fri, 31 Aug 2018 05:32:09 +0000 stakala 11373 at http://www.maanmittauslaitos.fi Metsäpalojen ennustuskin tarvitsee paikkatietoa http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/metsapalojen-ennustuskin-tarvitsee-paikkatietoa <article> <p class="lead" > YK:n kansainvälinen sovelluskilpailu huipentuu Espoossa, kun finalistit esittelevät globaaleja ongelmia ratkovia sovelluksiaan torstaina 30.8.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/06/un_worldchallenge-Finland2018.jpg?h=19fe2951&amp;itok=AWeoFYXH 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2018/06/un_worldchallenge-Finland2018.jpg?h=19fe2951&amp;itok=PpMvJLiZ 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2018/06/un_worldchallenge-Finland2018.jpg?h=19fe2951&amp;itok=67mH7qnx 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2018/06/un_worldchallenge-Finland2018.jpg?h=19fe2951&amp;itok=AWeoFYXH" alt="Kuvassa World Challenge Finland 2018 -logo sekä neljä kerrostettua karttalehteä." typeof="foaf:Image" /> </section> <div class="body-text" > <p>– Kilpailutyöt osoittavat, miten tietoa visualisoimalla ja analysoimalla voidaan tehostaa merkittävien kysymysten ratkaisemista. Kilpailu korostaa, miten tärkeää paikkatieto on: tulvien hallinta tai ruuhkien välttäminen on vaikeaa, jos ei tiedä, missä ne ovat, sanoo ylijohtaja <strong>Jarkko Koskinen</strong>.</p> <p><a href="http://worldchallenge.live/">World Challenge Finland 2018</a> -kilpailussa tavoitellaan ratkaisuja, joilla edistetään rauhaa, terveyttä, koulutusta ja kestävää kehitystä. Myös turvallisuus ja sen varmistaminen näkyy kilpailutöissä.</p> <p>– Yksi hyvin ajankohtainen esimerkki kilpailusovelluksista on Wildfire AWARE -sovellus, joka hyödyntää koneoppimista metsäpalojen todennäköisyyden ennustamiseen ja näyttää riskin helposti tulkittavasti karttanäkymässä. Kun ääri-ilmiöt lisääntyvät ilmastonmuutoksen edetessä, ovat uudenlaiset työkalut riskien havaitsemiseen ensiarvoisen tärkeitä, toteaa paikkatietoasiantuntija <strong>Sakeri Savola</strong>.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="ymparistokysymykset-kiinnostavat">Ympäristökysymykset kiinnostavat</h2> <p><a href="http://worldchallenge.live/projects.html">Useissa kilpailutöissä</a> näkyy halu hillitä ilmastonmuutosta. Osa sovelluksista toimii opetuksen työkaluina, osalla pyritään vähentämään kulutusta.</p> <p>Maanmittauslaitoksen avoimia aineistoja on käytetty tausta-aineistoina muutamassa kilpailusovelluksessa. Esimerkiksi The environment channel -sovellus esittää ympäristötietoa helposti lähestyttävässä muodossa. Sovelluksen tarkoituksena on nostaa kansalaisten ja päättäjien tietoisuutta ympäristön saastumisesta.</p> <p>– Helsinki Traffic Forecast -sovellus käyttää tekoälyä Helsingin liikenteen analysointiin ja ennustamiseen. Tällaisella sovelluksella on varmasti paljon potentiaalia jatkokehitykseen. Pakokaasupäästöjen vähentäminen on hyväksi planeetalle, ja eihän kukaan halua istua ruuhkassa, Savola naurahtaa.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="tule-mukaan-finaaliin">Tule mukaan finaaliin!</h2> <p>Keskiviikkona 29.8. klo 19 alkaa Otaniemessä amatöörirakettien laukaisutilaisuus, joka on osa kilpailun finaaliviikkoa. Edellinen laukaisutapahtuma keräsi runsaasti yleisöä, ja tänäkin vuonna on luvassa hauska ilta.</p> <p>Kilpailun varsinainen finaali pidetään 30.8. klo 8–13 Nokia Executive Experience Centerissä, osoitteessa Karaportti 8, Espoo. Tapahtumaan ovat tervetulleita kaikki kiinnostuneet. Tilaisuuden kieli on englanti.</p> <p>Parhaiden kilpailutöiden esittelyn, palkitsemisen ja alan huipputekijöiden puheenvuorojen lisäksi finaalitapahtuma toimii kovassa nosteessa olevan suomalaisen avaruusosaamisen näyteikkunana.</p> <p><a class="link--read-more" href="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_0Mny-MxukqwRxNiT-puDhaB0aqCyWWYLuRP4PXc8Fh8_zA/viewform">Ilmoittaudu mukaan</a></p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="ohjelma">Ohjelma</h2> <p>08:00 Welcome Coffee<br /> 08:30 Opening words, Incubation lead Pekka Kupila, Nokia Bell Labs<br /> 08:35 Welcome. Mayor Jukka Mäkelä, City of Espoo<br /> 08:45 UN World Challenge 2018, Maurizio Gazzola Chief, Strategic Solutions OICT/UN<br /> 09:00 Introduction of the finalist pitches by Patrick Hogan and Yann Voumard<br /> 09:15 Pitching Ideas and Project Proposals Presentations (3 min. pitch + 2 min Q&amp;A)<br /> 10:00 ESA Business Incubator Center Finland - Kimmo Isbjörnssund<br /> 10:10 Coffee Break<br /> 10:30 NewSpace Economy, Kimmo Kanto Business Finland<br /> 10:40 Finland´s path to Space 2020 onwards, Assistant professor Jaan Praks, Aalto University<br /> 10:50 Breathable Cities, John Liljelund, Head of Air Quality, Vaisala<br /> 11:05 Nokia on the Way to the Moon - Karol Mattila<br /> 11:20 Creating the Future - Open National Spatial Data Infrastructure, Deputy Director General Jarkko Koskinen, National Land Survey of Finland<br /> 11:30 How to disseminate learnings from space in a global scale, President Ron Fortunato, Trillium Learning, Former trainer of astronauts<br /> 11:45 Awarding Ceremony<br /> 12:00 Space Nation Award<br /> 12:10 Final Remarks by Patrick Hogan<br /> 12:20 Ending</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Ylijohtaja Jarkko Koskinen, 050 337 2902, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p>Digital Forum Finlandin toimitusjohtaja Juhani Kivikangas, 040 556 1228, etunimi.sukunimi@digitalforum.fi</p> <p> </p> <p><em>World Challenge Finland -kilpailun järjestävät Digital Forum Finland ja Ultrahack. Partnereina ovat Business Finland, ESA Business Incubation Center Finland, Turku Business Region, EIT Digital, Ilmatieteen laitos, Maanmittauslaitos, Nokia, CGI, Espoo Marketing, Reaktor Space Lab, GISdevio, Helsingin kaupunki, Vantaan kaupunki, Aalto-yliopisto, Microsoft, Aalto Startup Center, Vaisala, IBM Suomi, Helsingin yliopisto, Clarion Helsinki, SSF, Space Nation, FLIC, Halti ja Finnair. Globaali kilpailu järjestetään nyt kuudennen kerran.</em></p></div> </article> Thu, 23 Aug 2018 05:14:52 +0000 jjlehtinen 11362 at http://www.maanmittauslaitos.fi