Uutiset ja tiedotteet http://www.maanmittauslaitos.fi/rss/paikkatietojen-yhteiskaytto fi Maanmittauslaitos tutkimusorganisaatioiden huippua avoimessa tieteessä http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/maanmittauslaitos-tutkimusorganisaatioiden-huippua-avoimessa-tieteessa <article> <p class="lead" > Maanmittauslaitos on Suomen tutkimusorganisaatioiden kärjessä tieteen avoimuudessa. Opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) teettämässä selvityksessä käy ilmi, että Maanmittauslaitoksen vahvuuksia ovat erityisesti julkaisujen ja tutkimuksessa tuotetun datan avoimuus.</p> <div class="body-text" > <p>OKM:n teettämän <a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-689-8">toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoselvityksen loppuraportin</a> mukaan Maanmittauslaitos on tason 4 puolella, mutta hipoen jo ylintä eli viidettä tasoa. Taso neljä tarkoittaa, että tieteen avoimuutta johdetaan organisaatiossa ja mitataan säännöllisesti. Mittaustuloksien pohjalta pyritään kehittymään entistä avoimemmiksi.</p> <p>– Maanmittauslaitos sijoittui syksyllä 2016 avoimen tieteen ja tutkimuksen arvioinnissa tasolle 3. Tutkimuspolitiikassamme on tavoitteena ollut, että sijoittuisimme seuraavassa arvioinnissa tasolle 4. Nyt julkaistussa selvityksestä ilmeni paljon positiivista, ja tavoitteemme toteutui. Maanmittauslaitoksella riittää kuitenkin parannettavaa avoimen tieteen osaamisen lisäämisessä, tukitoimissa ja avointen tutkimusaineistojen hallinnassa, toteaa tutkimusjohtaja <strong>Tiina Sarjakoski </strong>Maanmittauslaitoksesta.</p> <p>Useimmat suomalaiset yliopistot ovat tasolla 5, joka tarkoittaa avoimen tieteen strategista toteutumista. Tällöin avoin tiede on kytköksissä läpi organisaation ja sen mukaan kehitetään organisaation toimintaa.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="laserkeilauksen-huippuyksikko-edisti-avointa-tiedetta-monin-tavoin">Laserkeilauksen huippuyksikkö edisti avointa tiedettä monin tavoin</h2> <p>FGI:n vetämän Laserkeilauksen huippuyksikön osana toiminut FGI:n ja Aalto-yliopiston yhteinen Rakennetun ympäristön mittaamisen ja mallintamisen instituutti (MeMo) sai viime vuonna kansallisen avoimen tieteen palkinnon. </p> <p>Kansallinen avoimen tieteen palkinto myönnettiin MeMo:lle muun muassa tutkimuksen ja yhteiskunnan vuorovaikutuksen edistämisestä, tutkimustyön tulosten avoimuudesta ja tieteen paketoimisesta yhteiskunnan tarpeita palvelevaan muotoon. Instituuttia johtavalla professori Hannu Hyypällä on <a href="https://avointiede.fi/fi/uutiset/tutkijan-aani-hannu-hyyppa-tiedetta-koko-yhteiskunnalle">vahva visio yhteiskuntaan vaikuttavasta tutkimuksesta</a>.</p> <p>Laserkeilauksen huippuyksikkö on toiminnassaan painottanut avoimen tieteen mahdollistamista: esimerkiksi huippuyksikön julkaisuja on pääsääntöisesti julkaistu avoimissa sarjoissa. Huippuyksikkö on myös koordinoinut kansainvälisiä vertailututkimuksia, jotka ovat avanneet FGI:n tutkimusaineistoja tutkijoiden käyttöön. </p> <p>FGI:n johtama, Suomen Akatemian rahoittama laserkeilauksen huippuyksikkö toimi vuosina 2014-2019. Huippuyksikkö mahdollisti 30 uutta professoria, 20 tohtoria, yli 400 tieteellistä julkaisua ja yli 10 spin-offia, jotka työllistävät lähes 100 henkeä.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja-">Lisätietoja </h2> <p>Tutkimusjohtaja Tiina Sarjakoski, 040 681 4200, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p><a href="http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-689-8">Toimintakulttuurin avoimuuden kypsyystasoselvityksen loppuraportti (englanninkielinen)</a></p> <p><a href="https://avointiede.fi/fi/uutiset/kypsyystasoselvityksen-2019-tulokset-julkaistu">Uutinen kypsyystasoselvityksestä avointiede.fi:ssä</a></p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/mittauksen-ja-mallinnuksen-instituutti-memo-palkittiin-ensimmaista-kertaa-myonnetylla">Uutinen kansallisen avoimen tieteen palkinnosta</a></p> <p><a href="https://avointiede.fi/fi/uutiset/tutkijan-aani-hannu-hyyppa-tiedetta-koko-yhteiskunnalle">MeMo:n johtajan, Aalto-yiopiston professorin Hannu Hyypän haastattelu</a><br />  </p></div> </article> Fri, 24 Jan 2020 11:28:23 +0000 jjlehtinen 12593 at http://www.maanmittauslaitos.fi Kiinteistövaihdannan palvelun ja Asiointipalvelun taustajärjestelmään tehdään huoltotoimenpiteitä sunnuntaina 26.1.2020 klo 5:00-12:00 http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kiinteistovaihdannan-palvelun-ja-asiointipalvelun-taustajarjestelmaan-tehdaan <article> <div class="body-text" > <p>Palvelut eivät ole käytettävissä Aktia pankin, Handelspankin ja Säästöpankkien asiakkaille huollon aikana. </p> <p>Pahoittelemme tästä mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.<br />  </p></div> </article> Fri, 24 Jan 2020 11:19:23 +0000 kruth 12592 at http://www.maanmittauslaitos.fi FLEX-EPOS-hanke tehostaa geodeettista tutkimusta Suomessa http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/flex-epos-hanke-tehostaa-geodeettista-tutkimusta-suomessa <article> <p class="lead" > Paikkatietokeskus on mukana FLEX-EPOS-hankkeessa, jossa vahvistetaan seismologisen, geomagneettisen ja geodeettisen tutkimuksen edellytyksiä Suomessa. Hankkeessa luodaan laaja geofysikaalisten instrumenttien verkosto osana kansallista FIN-EPOS-konsortiota.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2020/01/Metsahovi-wintertime.jpg?h=2b394109&amp;itok=hcOuoDyd 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2020/01/Metsahovi-wintertime.jpg?h=2b394109&amp;itok=4KSR1cNf 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2020/01/Metsahovi-wintertime.jpg?h=2b394109&amp;itok=qHOgg_Px 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2020/01/Metsahovi-wintertime.jpg?h=2b394109&amp;itok=hcOuoDyd" alt="Metsähovin geodeettinen asema talvisessa maisemassa." typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__caption" > Metsähovin geodeettinen tutkimusasema.</div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>FLEX-EPOS-hankkeessa luodaan verkosto, jossa on satoja siirrettäviä mittalaitteita ja useita kymmeniä kiinteitä havaintoasemia. Se tihentää ja parantaa huomattavasti nykyisiä erillisiä geofysikaalisten havaintolaitteiden verkostoja. Havaintoaineisto on FIN-EPOS-konsortion yhteisessä käytössä.</p> <p>Suomen Akatemia on myöntänyt FLEX-EPOS-hankkeelle infrastruktuurirahoitusta yhteensä yli 2,7 miljoonaa euroa. Hanketta johtaa Helsingin Yliopisto ja partnereina ovat Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskus, Aalto-yliopisto, Turun yliopisto, Oulun yliopisto, Geologian tutkimuskeskus, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy ja Ilmatieteen laitos. </p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="parannuksia-metsahoviin-ja-finnref-verkkoon">Parannuksia Metsähoviin ja FinnRef-verkkoon</h2> <p>Hankkeessa Paikkatietokeskus tulee parantamaan <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/tutkimustoiminta/metsahovin-geodeettinen-tutkimusasema">Metsähovin geodeettisen tutkimusaseman</a> aika- ja taajuuslinkkiä Otaniemessä oleviin VTT MIKESin kansallisiin aikastandardeihin. Tämä tukee Metsähovissa rakenteilla olevan radioteleskoopin käyttöönottoa. </p> <p>Lisäksi osalle <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/tutkimustoiminta/muut-tutkimus-ja-mittausasemat/finnref-gnss-asemat">Suomen pysyvän GNSS-verkon eli FinnRefin asemista</a> asennetaan SAR-tutkaheijastimet. Niiden avulla tutkitaan muun muassa maankuoren liikkeitä. Asemille on tulossa myös muita geofysikaalisia havaintolaitteita, jolloin ne muodostavat kansallisen geofysikaalisten superasemien verkon. </p> <p>Paikkatietokeskuksen painovoimalaitteistoihin on tulossa merkittävä parannus uuden gravimetrin myötä.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="rahoitusta-myos-kansainvaliselle-yhteistyolle">Rahoitusta myös kansainväliselle yhteistyölle</h2> <p>Myös FIN-EPOS-konsortio sai Akatemian infrastruktuurirahoitusta 395 000 euroa. Konsortio on FLEX-EPOS-hankkeessa mukana olevien laitosten yhteisö, joka ylläpitää kiinteän maan observatorioita ja laboratorioita. Se myös toimittaa niiden havainnot kansainvälisiin tietokeskuksiin ja edelleen EPOS-tietokeskukseen. </p> <p>EPOS (European Plate Observing System) on yhteiseurooppalainen geotieteellinen tutkimusinfrastruktuuri, johon Suomi on nyt liittymässä. EPOS-portaalin ja verkkosivujen kautta suomalaiset tutkijat, opiskelijat, viranomaiset ja kansalaiset saavat käyttöönsä laajoja monitieteellisiä tutkimusaineistoja. Hankerahoitus sisältää Suomen EPOS-jäsenmaksut ja hankkeen valmistelu- ja aloituskustannukset.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Osastonjohtaja Hannu Koivula, 050 430 1639</p> <p>Tutkimusprofessori Markku Poutanen, 050 300 7374</p> <p>Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi<br />  </p></div> </article> Fri, 24 Jan 2020 06:48:35 +0000 jjlehtinen 12585 at http://www.maanmittauslaitos.fi Neljäs siviilikäyttöön tarkoitettu GPS-signaali otettu käyttöön http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/neljas-siviilikayttoon-tarkoitettu-gps-signaali-otettu-kayttoon <article> <p class="lead" > Uusi siviilikäyttöön tarkoitettu GPS-signaali on nyt käytettävissä. Uusi signaali on 3–5 dBHz vahvempi, kolme kertaa tarkempi ja sen vastustuskyky häiriöille on suurempi. Paikkatietokeskuksen tutkijat rekisteröivät uuden siviilikäyttöön tarkoitetun signaalin ensimmäisestä toimivasta GPS III -satelliitista.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2020/01/gpsl1_civilian_signals_one_arc.png?h=4b1edac4&amp;itok=MPePv8GB 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2020/01/gpsl1_civilian_signals_one_arc.png?h=4b1edac4&amp;itok=1yYy70UU 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2020/01/gpsl1_civilian_signals_one_arc.png?h=4b1edac4&amp;itok=tXaPc-qH 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2020/01/gpsl1_civilian_signals_one_arc.png?h=4b1edac4&amp;itok=MPePv8GB" alt="Kuvassa näkyy Uuden GPS-signaalin L1C:n ja vanhan signaalin voimakkuuden ero. L1C on selvästi suoritukseltaan parempi." typeof="foaf:Image" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__caption" > Uusi GPS-signaali (L1C, merkitty sinisellä) on voimakkaampi ja varmempi kuin vanha signaali (L1 C/A). Voimakkuusero on 3-5 dBHz.</div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>Ensimmäinen GPS III -satelliitti SVN74 todettiin toimivaksi 13.1.2020 klo 21.29 Suomen aikaa laajojen kiertoradalla suoritettujen toimivuustestien jälkeen. Satelliitti lähettää PRN04-tunnistekoodeja. SVN74 lähettää myös uutta siviilikäyttöön tarkoitettua GPS-signaalia, joka tunnetaan nimellä L1C, ja joka on erilainen kuin nyt käytössä oleva perinteinen L1 C/A -signaali. </p> <p>Molempien signaalien lähetystaajuus on sama, mutta L1C-koodit ovat 10 kertaa pidemmät kuin  L1 C/A -koodit. Tästä syystä signaalin häirintäherkkyys on pienempi silloin, kun samalla taajuuskanavalla seurataan useita satelliitteja.</p> <p>– Kun satelliitti todetaan toimivaksi, vastaanottimet voivat käyttää kyseistä satelliittia paikantamis-, navigaatio- ja ajoitussovelluksiin. L1C on neljäs siiviilikäyttöön tarkoitettu GPS-signaali, kertoo vanhempi tutkija <strong>Octavian Andrei</strong> Maanmittauslaitoksen Paikkatietokeskuksesta.</p> <p>Muut kolme siviilikäyttöön tarkoitettua GPS-signaalia ovat L2C, L5 ja L1 C/A.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lc1-on-yhteentoimiva-eurooppalaisen-gnss-signaalin-kanssa">LC1 on yhteentoimiva eurooppalaisen GNSS-signaalin kanssa</h2> <p>L1C-signaalin lähetystaajuus on L1-taajuuskaistalla 1 575,42 MHz. Tulevaisuudessa tällä on tarkoitus korvata perinteinen C/A-signaali. L1C mahdollistaa ensimmäistä kertaa GPS:n yhteensopivuuden ja täyden yhteiskäytön muiden järjestelmien lähettämien signaalien kanssa, kuten eurooppalaisen Galileon E1-signaalin. </p> <p>Yhteiskäyttöisyyttä Galileon kanssa vahvistaa lisäksi järjestelmienvälisten ajoituspoikkeamien lähettäminen, kuten GPS-Galileo Time Offset -parametri. Nämä parannukset tuovat lisähyötyjä niin satelliittinavigointijärjestelmien (GNSS) ammatti- kuin siviilikäyttäjillekin.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="ionosfaari-ei-aiheuta-ongelmia-kun-kaytetaan-kahta-taajuutta">Ionosfääri ei aiheuta ongelmia, kun käytetään kahta taajuutta</h2> <p>– Siiviilikäyttäjille ja sovelluksille, jotka edellyttävät tarkkaa satelliittipaikannusta ja navigointia, on jännittäviä aikoja tiedossa. Käyttämällä kahta tarpeeksi kaukana toisistaan olevaa taajuuskaistaa voidaan päästä eroon suurimmasta osasta ilmakehän ionosfäärikerrosten vaikutuksista. Tämä koskee taajuuskaistojen yhdistelmiä L1 ja L2 sekä L1 ja L5. Kaikki nämä siviilikäyttöön tarkoitetut signaalit ovat vahvempia ja kestävämpiä kuin ennen, kertoo Andrei. </p> <p>Satelliittisignaaleihin tulee vääristymiä, kun ne kulkevat ilmakehän läpi. Ionosfääri aiheuttaa suurimmat virheet, koska signaalit siroavat siinä ja häiriöt riippuvat signaalin taajuudesta. Jälkimmäinen ominaisuus osoittautuu todellisuudessa merkittäväksi eduksi tarkkojen sovellusten kannalta. </p> <p>Yli 99 % ionosfäärin vaikutuksesta voidaan poistaa käyttämällä kahdella taajuudella havaittujen signaalien erityisiä lineaarikombinaatioita. Tämä on suurin syy sille, että kaksitaajuusvastaanottimilla saadaan korkea tarkkuus.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="finnref-verkosto-odottaa-uusia-satelliitteja-ja-signaaleja">FinnRef-verkosto odottaa uusia satelliitteja ja signaaleja</h2> <p>– Tähän mennessä on laukaistu kaksi GPS III -satelliittia ja kaksi muuta laukaistaan oletettavasti vuonna 2020. Neljän satelliitin lähettämien signaalien avulla on myös mahdollista tehdä paikannusta pelkästään L1C-signaalin avulla, sanoo Andrei.</p> <p>Ensimmäinen GPS III -satelliitti, lempinimeltään Vespucci, laukaistiin 23.12.2018. Toinen satelliitti SVN75, lempinimeltään Magellan, laukaistiin 22.8.2019. Suunnitelmien mukaan kolmas ja neljäs satelliitti laukaistaan maaliskuussa ja heinäkuussa 2020. Ensimmäiset L1C-testisignaalit reksiteröitiin FinnRef-asemalla Metsähovissa 5.4.2019.</p> <p>Suomen kansalliseen FinnRef-verkkoon kuuluu huippumoderneja useita konstellaatiota tukevia seuranta-asemia eri puolilla Suomea. Nämä asemat pystyvät seuraamaan useita satellittisignaaleja useilla L-taajuuskanavan taajuudella lähes 120 GNSS-satelliitin lähettämänä. Näihin konstellaatioihin kuuluvat EU:n Galileo, Yhdysvaltojen GPS, Venäjän GLONASS ja Kiinan BeiDou. </p> <p>Uusien signaalien käyttäminen saattaa vaatia päivityksiä asemien laitteistoihin. Yleensä tämä tarkoittaa vastaanotinohjelmiston laiteohjelmistopäivitystä. Sen jälkeen, kun L1C-seurannan mahdollistava laiteohjelmisto on kunnolla testattu, kaikki vastaanottimet päivitetään ja koko FinnRef-verkosto aloittaa GPS L1C-seurannan.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="lisatietoja">Lisätietoja</h2> <p>Vanhempi tutkija Octavian Andrei (englanniksi), 046 921 1423</p> <p>Järjestelmäasiantuntija Topi Rikkinen, 050 323 5276</p> <p>Sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/tutkimustoiminta/metsahovin-geodeettinen-tutkimusasema">Metsähovin geodeettinen tutkimusasema</a></p> <p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tutkimus/tutkimustoiminta/muut-tutkimus-ja-mittausasemat/finnref-gnss-asemat">FinnRef-verkko</a> </p></div> </article> Tue, 21 Jan 2020 07:33:46 +0000 jjlehtinen 12572 at http://www.maanmittauslaitos.fi Rakennusten ja rakennelmien JHS 210 -suositus on julkaistu http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/rakennusten-ja-rakennelmien-jhs-210-suositus-julkaistu <article> <p class="lead" > Suositus sisältää yhteisen loogisen tietomallin sekä mallintamisohjeet kansallisella tasolla yhdenmukaisen paikkatietoaineiston tuottamiseksi rakennukset ja rakennelmat -teemasta. </p> <div class="body-text" > <p>Julkishallinnon suositus rakennusten ja rakennelmien paikkatietojen mallintamiselle (JHS 210) on nyt julkaistu. Suosituksessa määritellään muun muassa tavat aikaulottuvuuden hallitsemiseksi ja annetaan muodostamisohjeet 2,5D- ja 3D-geometrioille. Suositus mahdollistaa, että tulevaisuudessa julkishallinnon eri organisaatioiden tuottama paikkatietoaineisto voi olla yhdenmukaista ja laadukasta koko maan osalta. </p> <p>JHS-suositus määrittää perustan rakennusten kansalliselle mallinnukselle ja määrittää ensimmäistä kertaa myös laatu- ja elinkaarisäännöt. Mallinnusta käytetään jo Kansallisen maastotietokannan toteutuksessa, mutta sitä voidaan jatkossa hyödyntää myös esimerkiksi kaupunkimallien ja 3D-kiinteistöjen muodostamisessa. Mallinnus on tehty yhteensopivaksi CityGML- ja INSPIRE-määrittelyjen kanssa.</p> <p>– Laatu- ja elinkaarisäännöt tuovat uuden ulottuvuuden paikkatietojen hallintaan ja mahdollistavat tietojen automaattisen laaduntarkastuksen esimerkiksi Paikkatietoalustan Laatuvahdin avulla. Myös tietojen integrointi muun tiedon kanssa mahdollistuu ja tiedot saadaan nopeammin käyttöön, kuvailee JHS-hankkeen puheenjohtajana toiminut <strong>Antti Jakobsson</strong> Maanmittauslaitoksesta.</p> <p>Suositus auttaa kuntia ja Maanmittauslaitosta yhdenmukaisemman ja nykyaikaisen paikkatiedon tuottamisessa.</p> <p>– Suurin työ on kuitenkin edessä, kun Maanmittauslaitoksessa ja kunnissa siirrytään suosituksen mukaisen paikkatiedon tuotantoon. Myös vanhat paikkatiedot on sopivalla aikataululla muutettava suosituksen mukaiseen muotoon. Myös tähän työhön lähdetään yhdessä ja yksi askel kerrallaan, kertoo hankkeen editorina toiminut <strong>Pekka Luokkala</strong> Maanmittauslaitoksesta.</p> <p>Hankeryhmässä oli mukana asiantuntijoita kunnista, ympäristöministeriöstä ja Maanmittauslaitoksesta.</p> <p>Suositus on julkaistu osoitteessa: <a href="http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs210">http://www.jhs-suositukset.fi/suomi/jhs210</a><br /> Lisätietoa hankkeesta: <a href="http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/paikkatiedon-kasitemalli-ja-geometriat">http://www.jhs-suositukset.fi/web/guest/jhs/projects/paikkatiedon-kasitemalli-ja-geometriat</a></p> <h2 class="title--sub-1" id="lisatiedot"><strong>Lisätiedot</strong></h2> <p>Antti Jakobsson ja Pekka Luokkala, Maanmittauslaitos</p> <p>Sähköpostit ovat muotoa <a href="mailto:etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi">etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</a></p></div> </article> Tue, 21 Jan 2020 06:45:27 +0000 mvilppola 12571 at http://www.maanmittauslaitos.fi Kartat kiinnostavat verkkosivuilla kävijöitä http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kartat-kiinnostavat-verkkosivuilla-kavijoita <article> <p class="lead" > Verkkosivustomme kävijämäärät ovat kasvussa ja Karttapaikka suosituin verkkopalvelumme, kertovat vuoden 2019 kävijätilastot.<br /> </p> <div class="body-text" > <p class="CxSpFirst"><img alt="Verkkosivuilla oli kävijöitä 3 milj. vuonna 2017, 3,3 milj. v. 2018 ja 4 milj. v. 2019." data-entity-type="file" data-entity-uuid="7cc2ec80-fb0f-487e-96e1-de96eb0e0cbe" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/mmlfi-kavijat_2019_hiiri.png" /></p> <p class="CxSpFirst"><span><span>Maanmittauslaitoksen verkkosivujen käyttö on lisääntynyt huomattavasti vuoden 2019 aikana. Sivuilla vierailtiin viime vuonna yli neljä miljoonaa kertaa, eli keskimäärin 330 000 kertaa kuukaudessa. Lisäystä vuoteen 2018 verrattuna lähes 18 %.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Sivuston ylivoimaisesti suosituin palvelu on <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka">Karttapaikka</a>. Karttapaikalle johtavaa linkkiä klikattiin viime vuonna lähes 1,4 miljoonaa kertaa. Hyvänä kakkosena on Kiinteistötietopalvelu lähes 400 000 kävijällään.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Kartta-aiheiset sisällöt kiinnostavat muutenkin. Esimerkiksi <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/kartat/katsele-ja-lataa-karttoja">karttapalveluitamme esittelevällä sivulla</a> oli viime vuonna runsaat 215 000 kävijää. Lisäystä edellisvuoteen huimat 41,1 %.</span></span></p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="sahkoinen-asiointi-kasvussa"><span><span><span>Sähköinen asiointi kasvussa</span></span></span></h2> <p class="CxSpMiddle"><span><span><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/asioi-verkossa/asiointipalvelu-henkilot">Sähköiseen asiointipalveluumme</a> lisättiin viime vuonna uusia ominaisuuksia, mikä sekin on tuonut sivuille lisää käyttäjiä. <span><span><span><span>Asiointipalveluun kirjauduttiin viime vuonna noin 196 000 kertaa, yli kaksi kertaa enemmän kuin vuotta aiemmin.</span></span></span></span></span></span></p> <p class="CxSpMiddle">– <span><span>On hienoa, että asiakkaat ovat löytäneet uudet palvelumme ja niitä myös käytetään ahkerasti, iloitsee johtava asiantuntija <strong>Teija Tarvainen</strong> Maanmittauslaitoksen tietopalveluista. </span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Maanmittauslaitoksen verkkosivuille tullaan eniten hakukoneiden kautta. Niiden osuus liikenteestä on noin 60 %. Suoraan sivustolle tulevien osuus on isompi kuin verkkosivuilla keskimäärin, sillä sivustollamme on paljon vakiokäyttäjiä, jotka siirtyvät haluamaansa palveluun - esimerkiksi Karttapaikalle tai Kiinteistötietopalveluun - suoraan selaimeen tallennetun kirjanmerkin kautta.</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Mobiilikäytön eli kännykällä tai tabletilla sivujamme selaavien osuus on jo reilu kolmannes kaikista sivuvierailuista. Näiden osuus on kasvanut noin 10 % vuoteen 2018 verrattuna. Heinäkuussa, parhaaseen loma-aikaan mobiilikäyttäjiä oli 45 % kaikista sivuillamme käyneistä.</span></span></p></div> </article> Mon, 20 Jan 2020 13:54:19 +0000 makinen 12570 at http://www.maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitos mukana Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjassa http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/maanmittauslaitos-mukana-vastuullinen-kesaduuni-2020-kampanjassa <article> <p class="lead" > Maanmittauslaitos haluaa tarjota kesätyöntekijöilleen mahdollisimman antoisan työkokemuksen. Siksi olemme mukana Oikotien Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjassa.</p> <div class="body-text" > <p><img alt="Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjan logo" data-entity-type="file" data-entity-uuid="7faf2c5e-1170-4dc3-bbcb-92e7d517b505" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/VKD%202020%20logo%20vaaka.png" /></p> <p>Maanmittauslaitoksen <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/maanmittauslaitoksen-kesatyohaku-alkanut">kesätyöpaikat ovat parhaillaan haussa</a>, ja tänä vuonna haluamme olla entistäkin parempi kesätyönantaja. Kampanjassa sitoudumme yhdessä 540 muun työnantajan kanssa noudattamaan vastuullisen kesätyön periaatteita.</p> <p>Osana kampanjaa osallistumme Kesäduunitutkimukseen, jossa kaikilta harjoittelijoilta kerätään palautetta heidän kokemuksistaan. Tutkimusraportista selviävät arviot muun muassa ohjaamisesta, työilmapiiristä sekä halukkuudesta hakeutua työnantajalle töihin tulevaisuudessa. Parhaiten menestyneet työnantajat palkitaan.</p> <p>Maanmittauslaitos työllistää noin 100 kesäharjoittelijaa vuosittain, ja moni tulee meille töihin kesätyön kautta. Myös tänä vuonna kesätyöpaikkoja on tarjolla kaikissa 35 toimipisteessämme. Kaikkiin avoimiin työpaikkoihin pääset tutustumaan tästä: <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/avoimet-tyopaikat">Avoimet työpaikat</a>. </p> <p>Lue lisää Vastuullinen kesäduuni 2020 -kampanjasta: <a href="https://kesaduuni.org/">Kesaduuni.org</a>.</p> <p> </p></div> </article> Mon, 20 Jan 2020 11:45:54 +0000 vluoto 12569 at http://www.maanmittauslaitos.fi Selkokartta selkenee http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/selkokartta-selkenee <article> <div class="body-text" > <p class="CxSpFirst"><span><span>Maanmittauslaitoksen selkokarttaan on tehty useita parannuksia, joilla pyritään entisestään selkeyttämään kartan visuaalista ilmettä.</span></span></p> <ul><li><span><span>Suomen naapurimaiden taustaväri on muutettu harmaaksi, jotta Suomi erottuisi paremmin</span></span></li> <li><span><span>rautateiden symbolit on uusittu </span></span> <ul><li><span><span>junaraiteet esitetään mustavalkoisina viivoina</span></span></li> <li><span><span>Metroraiteet esitetään oranssivalkoisina viivoina</span></span></li> </ul></li> <li><span><span>Maanalaiset rautatiet, metro ja tiestö esitetään nyt kukin omalla värillään</span></span></li> <li><span><span>Kadunnimet on lisätty mittakaavatasolle 13 (aiemmin vain tasolla 14 ja 15)</span></span></li> <li><span><span>Kadunnimien taustaväri on muutettu niin että ne erottuvat paremmin erilaisista taustoista</span></span></li> <li><span><span>Kadunnumerot on lisätty tarkimmille mittakaavatasoille </span></span></li> <li><span><span>Osa selitteiden lyhenteistä on korvattu koko selitteen nimellä</span></span></li> </ul><p class="CxSpFirst"><span><span>Selkokartta on selkeä ja helposti luettava karttatuote, joka on suunniteltu näkörajoitteisille. Karttaa voidaan käyttää myös yksinkertaistettuna tausta- tai opaskarttana. </span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span>Selkokartta on saatavilla <a href="https://asiointi.maanmittauslaitos.fi/karttapaikka/">Karttapaikalla</a> ja <a href="https://kartta.paikkatietoikkuna.fi/?lang=fi">Paikkatietoikkunassa</a> sekä rajapintapalveluna Karttakuvapalvelusta (WMTS).</span></span></p> <p class="CxSpMiddle"><span><span><iframe height="800" src="https://hkp.maanmittauslaitos.fi/hkp/published/fi/d5df0aae-6e86-4151-bcfa-a8cbaed19c5f" title="Selkokartta"></iframe></span></span></p></div> </article> Fri, 17 Jan 2020 11:46:52 +0000 lhirvela 12566 at http://www.maanmittauslaitos.fi Kuntajako on päivitetty Avoimien aineistojen tiedostopalveluun http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kuntajako-paivitetty-avoimien-aineistojen-tiedostopalveluun <article> <div class="body-text" > <p>Avoimien aineistojen tiedostopalveluun on päivitetty Kuntajako GML, MapInfo-, Shape- ja PNG -tiedostotuotteet 15.1.2020. Aineisto päivittyy kerran vuodessa, aina vuoden alussa.</p> <p> </p> <p>Tietotuote sisältää kuntanumerot, kuntien nimet (suomeksi, ruotsiksi tai molemmilla kielillä), kuntien rajat ja alueet sekä uutena ominaisuutena MapInfo ja Shape -formaateissa tiedon kunnan pinta-alasta eriteltynä maa- ja vesipinta-alaan.</p></div> </article> Wed, 15 Jan 2020 10:44:21 +0000 jwallenius 12557 at http://www.maanmittauslaitos.fi Maanmittauslaitoksen kesätyöhaku on alkanut http://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/maanmittauslaitoksen-kesatyohaku-alkanut <article> <p class="lead" > Maanmittauslaitos palkkaa kesätyöntekijöitä kaikkiin toimipaikkoihinsa. Tänä vuonna haettavissa on lähes 100 kesätyöpaikkaa 35 eri paikkakunnalla.</p> <div class="body-text" > <p><img alt="Maanmittausharjoittelijoita grillaamassa makkaraa ohjaajansa kanssa kesäisessä metsässä." data-entity-type="file" data-entity-uuid="29ba028f-23c0-4b04-834e-051546c5a2cc" src="//www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/inline-images/Kuva%20kes%C3%A4ty%C3%B6uutiseen%20%E2%80%93%20kopio.jpg" /></p> <p dir="ltr">Maanmittausharjoittelijoiden lisäksi haussa on kirjaamissihteeri-, toimistosihteeri- ja sähköisen arkistoinnin harjoittelijoita. Kesätyöpaikoissa edellytetään soveltuvan alan opintoja, mutta useimmissa ei tarvitse olla aikaisempaa työkokemusta. Hyvä työote ja yhteistyötaidot ovat tärkeämpiä!</p> <p>Tutustu kesätyöpaikkoihimme ja hae niitä tästä: <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/ajankohtaista/avoimet-tyopaikat">Avoimet työpaikat</a></p> <p dir="ltr">Kesätöiden hakuaika päättyy <strong>14.2. kello 16.15</strong>.<br /><br /> Kaikkia avoimia työpaikkojamme haetaan Valtiolle.fi-sivuston kautta.</p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" id="nain-haet-kesatyopaikkaa-maanmittauslaitoksesta"><span><span><strong><span>Näin haet kesätyöpaikkaa Maanmittauslaitoksesta</span></strong></span></span></h2> <p class="CxSpMiddle"><span><span>1. Mene osoitteeseen <a href="https://www.valtiolle.fi/fi-FI" title="www.valtiolle.fi">www.valtiolle.fi</a></span></span><br /><span><span>2. Valitse avoimien työpaikkojen haussa ”Virasto”-valikosta Maanmittauslaitos</span></span><br /><span><span>3. Valtitse tehtävän tasoksi "harjoittelija" ja hae tehtävää työpaikkailmoituksen lopussa olevasta linkistä</span></span><br /><span><span>4. Tunnistaudu sähköisesti, täytä ja lähetä hakemus.</span></span></p> <h2 class="title--sub-1 jump-target" dir="ltr" id="lisatietoja-">Lisätietoja </h2> <p dir="ltr">Tutustu työnantajaan ja uratarinoihin: <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitos-tyopaikkana" title="Maanmittauslaitos työpaikkana">Maanmittauslaitos työpaikkana</a>. </p></div> </article> Mon, 13 Jan 2020 13:15:06 +0000 vluoto 12547 at http://www.maanmittauslaitos.fi