Uutiset ja tiedotteet https://www.maanmittauslaitos.fi/ fi Käyttökatko Huoneistotietojärjestelmässä 3.10. klo 16.15–18.15 https://www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet/kayttokatko-huoneistotietojarjestelmassa-310-klo-1615-1815 <article> <div class="body-text" > <p>Huoneistotietojärjestelmästä otetaan käyttöön uusi versio 3.10.2023 klo 16.15–18.15.</p><p><span>Seuraavat palvelut ovat poissa käytöstä katkon aikana:</span></p><ul><li><span>Osakeluetteloiden siirtopalvelu</span></li><li><span>Huoneistotietojärjestelmän rajapintapalvelut</span></li></ul><p>Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvaa vaivaa.</p></div> </article> Fri, 29 Sep 2023 13:27:08 +0000 makinen 17157 at https://www.maanmittauslaitos.fi ”Olisi kannattanut hakea…” – Selvennyslainhuuto helpottaa kiinteistön asioiden hoitoa https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/olisi-kannattanut-hakea <article> <p class="lead" > Selvennyslainhuuto kannattaa tehdä, kun kiinteistön omistaja vaihtuu esimerkiksi omistajan kuollessa. Selvennyslainhuudossa omistajatieto päivitetään rekisteriin ajan tasalle ja se mahdollistaa esimerkiksi sähköisen kaupankäynnin. Muuttunut omistajatieto tulee päivittää rekisteriin joka tapauksessa ennemmin tai myöhemmin, joten asia kannattaa hoitaa hyvissä ajoin ennen kuin alkaa myymään kiinteistöä. Lue alta, miten asia tuli ajankohtaiseksi Kirsi Mäkiselle.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/06/OmakuvaPatikka.JPG?h=a5eb5da0&amp;itok=g4fyadBy 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2021/06/OmakuvaPatikka.JPG?h=a5eb5da0&amp;itok=LSe-YeZM 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2021/06/OmakuvaPatikka.JPG?h=a5eb5da0&amp;itok=T2EZLM9x 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2021/06/OmakuvaPatikka.JPG?h=a5eb5da0&amp;itok=g4fyadBy" alt="Kirsi Mäkinen." /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Kirsi Mäkisen kotialbumi </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p><span>Kun minusta tuli kiinteistön omistaja isoäitini kuoltua, mielessä pyörivät ihan muut asiat kuin selvennyslainhuuto. Kuulin asiasta ohimennen, mutta koska en sen merkitystä oikein oivaltanut, en ajatellut asiaa sen pidemmälle </span></p><p><span>Tutkin asiaa Maanmittauslaitoksen verkkosivuilla, jossa sanottiin, ettei selvennyslainhuutoa ole pakko hakea. On vaikeaa motivoitua tekemään jotain, mikä ei ole siinä hetkessä välttämätöntä. Asia jäi hoitamatta.</span></p><p> </p><h3 id="minka-taakseen-jattaa-sen-edestaan-loytaa"><span>Minkä taakseen jättää, sen edestään löytää</span></h3><p><span>Sitten tuli hetki, jolloin aloimme selvitellä perikunnan asioita ja myimme sukulaisteni kanssa yhdessä omistamamme isovanhempieni talon. Kaupanteko kyllä sujui, mutta lainhuudon hakeminen ei ollutkaan ihan yksinkertaista, kun myyjänä oli neljä jakamatonta kuolinpesää.</span></p><p><span>Selvennyslainhuudon avulla voi varmistua myös siitä, että posti löytää oikeaan osoitteeseen. Omistustietojen ajantasaisuus hyödyttää kiinteistön uusia omistajia suuresti, kun tieto esimerkiksi maanmittaustoimituksista löytää muitta mutkitta perille. Jos posti lähtee kuolinpesän nimissä, se ei välttämättä tavoita oikeaa henkilöä.</span></p><p><span>Aikaa ja vaivaa meni myös meiltä myyjiltä ennen kuin uusi omistaja sai omistuksensa rekisteröityä. Kun tätä joskus kahvipöydässä valistuneemmille työkavereille huokailin, minulle ystävällisesti muistutettiin, että olisi kannattanut hakea selvennyslainhuutoa. Naulan kantaan!</span></p><p> </p><h3 id="kun-paperiasiat-hoitaa-kuntoon-elama-helpottuu"><span>Kun paperiasiat hoitaa kuntoon, elämä helpottuu</span></h3><p><span>Yksi nykyjärjestelmän ongelmista on, ettei selvennyslainhuudon mahdollisuudesta kuule silloin, kun se olisi ajankohtaista. Omien kokemusteni perusteella toivoisin, että sen hakemiseen kannustettaisiin nykyistä ponnekkaammin – tai pistettäisiin se jopa pakolliseksi.</span></p><p><span>Olisi paljon selkeämpää, jos kuolinpesien osakkaat saisi selville julkisesti luotettavasta rekisteristä. Nyt samoja papereita joutuu toimittamaan useille eri tahoille moneen kertaan eikä se ole kenenkään etu.</span></p><p><span>Omat lainhuutoasiani ovat nyt kunnossa – myös sen kuolinpesän, jonka osakkaana edelleen olen.</span></p><p> </p><p><em><span>Kirsi Mäkinen</span></em></p></div> </article> Fri, 29 Sep 2023 09:38:13 +0000 sruokola 17156 at https://www.maanmittauslaitos.fi Muutoksia rajapintapalveluiden hintoihin v. 2024 https://www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet/muutoksia-rajapintapalveluiden-hintoihin-v-2024 <article> <div class="body-text" > <p>Maanmittauslaitoksen maksupäätöksellä määrättäviin maksuihin suunnitellaan korotuksia vuodelle 2024. Suunniteltu korotus rajapintapalveluiden hintoihin on 7 %. Hintakorotukset koskevat sekä aineisto- että ylläpitomaksuja. Hintoja on tarkistettu vastaamaan muutoksia kustannusrakenteessa.</p><p>Maksuperiaatteisiin ei tule muutoksia, eli avoimista aineistoista peritään edelleen vain ylläpitomaksua ja esimerkiksi viranomaisia koskeva kiinteistötietojen maksuttomuus ja aineistonvaihtosopimukset säilyvät ennallaan.  </p><h2 id="muutosten-voimaantulo">Muutosten voimaantulo</h2><p>Hintamuutokset tulevat voimaan 1.1.2024 ja ne koskevat rajapintapalveluiden osalta seuraavia palveluita:</p><ul type="disc"><li><span>Arkistoasiakirjojen kyselypalvelu (REST)</span></li><li><span>Geokoodauspalvelu (REST)</span></li><li><span>Karttakuvapalvelu (WMS)</span></li><li><span>Karttakuvapalvelu (WMTS)</span></li><li><span>Kiinteistötietojen kyselypalvelu OGC API Features</span></li><li><span>Kiinteistökauppojen kyselypalvelu (WFS)</span></li><li><span>Rakennustietojen kyselypalvelu (WFS)</span></li></ul><h2 id="laskutus-ja-hinnasto">Laskutus ja hinnasto</h2><p>Rajapintojen käyttö laskutetaan aina jälkikäteen seuraavan vuoden tammikuussa. Esimerkiksi vuoden 2023 käyttö laskutetaan vuoden 2023 hinnoilla tammikuussa 2024.</p><p>Palveluja koskevat voimassa olevat hinnastot löytyvät verkkosivuiltamme rajapintapalveluiden kuvausten yhteydestä tai hinnastosivulta:</p><p><a href="//www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/hinnasto">https://www.maanmittauslaitos.fi/tietoa-maanmittauslaitoksesta/hinnasto</a></p><p>Uusi hinnasto päivitetään näkyville 1.1.2024. </p><p>Lisätietoja: verkkopalvelut(at)maanmittauslaitos.fi</p></div> </article> Thu, 28 Sep 2023 11:25:59 +0000 mryyppo 17153 at https://www.maanmittauslaitos.fi Käsittelyjärjestyksen muutos nopeuttaa uuden omistajan osakekirjan sähköistämistä https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kasittelyjarjestyksen-muutos-nopeuttaa-uuden-omistajan-osakekirjan-sahkoistamista <article> <p class="lead" > Tuhannet asuntojen omistajat sähköistävät nyt paperisia osakekirjojaan, kun isännöitsijältä on tullut ilmoitus, että taloyhtiö on siirtynyt uuteen huoneistotietojärjestelmään.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2023/09/suvi-v-mmlfi_0.jpg?h=6b92a182&amp;itok=AFdHYQbo 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2023/09/suvi-v-mmlfi_0.jpg?h=6b92a182&amp;itok=27_pYdY2 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2023/09/suvi-v-mmlfi_0.jpg?h=6b92a182&amp;itok=GTxU-ETW 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2023/09/suvi-v-mmlfi_0.jpg?h=6b92a182&amp;itok=AFdHYQbo" alt="Nainen katsoo hymyillen kameraan" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Lantmäteriverket </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>Huoneistotietojärjestelmä <span>näyttäytyy jo nyt </span>suomalaisten arjessa, sillä noin puolet taloyhtiöistä on siirtänyt osakeluettelonsa sinne: iso kiitos niille taloyhtiöille ja isännöitsijöille, jotka ovat jo hoitaneet asian kuntoon. Erityisesti omatoimi-isännöidyille taloyhtiöille on nyt hyvä hetki tarttua toimeen eli siirron tekemistä ei kannata jättää viime tinkaan. Taloyhtiöiden osakeluettelon siirrosta löytyy lisätietoa <a href="https://osakehuoneistorekisteri.fi/osakeluettelon-siirto">täältä</a>.</p><p><span>Erityisesti kesästä lähtien taloyhtiöt ovat olleet aktiivisia osakeluetteloiden siirrossa. Tämä sai puolestaan nykyiset osakkeenomistajat liikkeelle omien osakekirjojensa sähköistämisessä. Lyhyen ajan sisällä saapuneet hakemukset ruuhkauttivat meillä rekisteröintien käsittelyn, vaikka olimme varautuneet hakemusmäärien kasvuun lisäämällä käsittelijöiden määrää. </span><br /><br /><strong>Milloin omistuksen rekisteröintihakemukseni käsitellään?</strong></p><p>Käsittelyssämme on seuraava järjestys: ensimmäisenä käsitellään kiirehdityt hakemukset.<span> Yksittäiset, perustelluista syistä kiirehdityt hakemukset ratkaistaan nopeimmillaan muutamassa päivässä. </span>Tämän jälkeen käsittelemme lunastuslausekkeellisten osakeryhmien hakemukset, RS-menettelyn päättymisen jälkeiset omistajailmoitukset ja yhtiöjärjestyksen muutoksen jälkeiset rekisteröintihakemukset. Sitten vuorossa ovat muut omistajanvaihdoshakemukset. Tästä eteenpäin hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemusten keskimääräiset käsittelyajat voit tarkistaa <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/hakemusten-kasittelyajat">täältä</a>. </p><p>Hakemusten käsittelyssä on tällä hetkellä viivettä ja pahoittelemme siitä aiheutuvaa harmia: teemme parhaamme tilanteen hoitamiseksi. Oman hakemuksen käsittelyä voi sujuvoittaa<span> </span>täyttämällä hakemus huolellisesti täyttöohjeen avulla ja toimittamalla tarvittavat liitteet.</p><p>Toivomme, että asiakkaamme ja sidosryhmät ymmärtävät hakemusten keskinäisen priorisoinnin merkityksen ja ovat jatkossakin tyytyväisiä palveluumme. Tulevaisuudessa tavoitteena on viiveetön käsittely ja rekisteröinti: tekninen kehittäminen tuo helpotusta, kun esimerkiksi hakemuksia voi lähettää sähköisesti.</p><p><strong>Asunnon omistajilla ei kiirettä</strong></p><p>Huoneistotietojärjestelmään siirtyvät ensin taloyhtiöt osakeluetteloineen ja vasta tämän jälkeen osakkeenomistajat osakekirjoineen. Taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa vuoden 2023 aikana: maksuton takaraja koskee siis taloyhtiöitä, ei yksittäisiä osakkeenomistajia. </p><p>Uuden omistajan kannattaa hakea omistuksen rekisteröintiä viipymättä, mutta nykyisellä omistajalla on taloyhtiön siirtymisen jälkeen 10 vuotta aikaa. Jos osakekirja on pankissa lainan vakuutena, kiirettä ei silloin ole.</p><p>Vinkki osakkeenomistajille: voit tarkistaa verkkosivujemme <a href="//www.maanmittauslaitos.fi/huoneistot/asiointiapuri">asiointiapurin</a> avulla, miten toimia oli kyseessä sitten uusi tai vanha taloyhtiö, paperinen osakekirja tai sähköinen omistajamerkintä, osakekirja on pankissa lainan vakuutena tai säilytyksessä jne. </p><p>Iso kiitos kaikille asiakkaillemme lämpimistä asiakaspalautteista ja oivaltavista kehitysehdotuksista, joita olemme saaneet huoneistotietojärjestelmään ja sen rekisteröinteihin.</p><p><strong>Suvi Väärälä </strong><br /><em><span>Kirjoittaja työskentelee palvelupäällikkönä Maanmittauslaitoksessa.  </span></em><br /><br /><span>Maanmittauslaitoksen blogissa eri kirjoittajat käsittelevät Maanmittauslaitoksen ajankohtaisia asioita.</span></p></div> </article> Thu, 28 Sep 2023 11:10:47 +0000 jnurminen 17136 at https://www.maanmittauslaitos.fi Kiinteistökauppatilasto: Kiinteistökauppojen määrät ja hinnat laskivat edelleen https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/kiinteistokauppatilasto-kiinteistokauppojen-maarat-ja-hinnat-laskivat-edelleen <article> <p class="lead" > Tuore tilasto kertoo, että kiinteistökauppoja on tehty yli 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna tammikuun alun ja syyskuun puolivälin välisenä aikana. Omakotitalokauppojen määrät ja hinnat laskivat selvästi. Metsän hinta sen sijaan nousi. Rantamökkien kauppa asemakaava-alueilla hiljeni edelleen, mutta suositut alueet ja kohteet löytävät uuden omistajan suhdannevaihteluista huolimatta. Uudellamaalla mökkien hinnat jopa nousivat, vaikka keskimäärin kauppahinnat laskivat.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2023/09/Omakotitalot.png?h=f172339c&amp;itok=nkIPHsU0 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2023/09/Omakotitalot.png?h=f172339c&amp;itok=hFHoQiQS 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2023/09/Omakotitalot.png?h=f172339c&amp;itok=jCMGN1hR 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2023/09/Omakotitalot.png?h=f172339c&amp;itok=nkIPHsU0" alt="Omakotitaloja kadun varrella." /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Riku Nikkilä/Maanmittauslaitos </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p>Kiinteistökauppojen määrissä näkyy kiinteistö- ja rakennusalan ahdinko. Vuoden 2022 syksyllä alkanut kauppamäärien väheneminen jatkuu edelleen. Vaikka kesällä nähtiin pienoista piristymistä, kuluvan vuoden kauppamäärät ovat edelleen 1990-luvun alun tasolla. Määrät ovat heikompia kuin yhtenäkään vastaavana ajanjaksona 2000-luvulla. Epävarmuus kiinteistömarkkinoilla, korkojen nousu sekä kotitalouksien luottamuksen heikkeneminen omaan talouteen heijastuvat kiinteistökauppojen lukumäärissä ja hinnoissa.</p><p><span>− </span>Syyskuun puoliväliin mennessä tänä vuonna on tehty 38 000 kiinteistökauppaa, mikä on yli 16 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana aikajaksona. Kauppamäärissä pudotus tarkoittaa 7 400 kauppaa vähemmän verrattuna viime vuoteen. Kuluvan vuoden luvut kertovat hyvin tämänhetkisestä tilanteesta kiinteistömarkkinoilla, kertoo rekisteripäällikkö <strong>Saara Saari</strong> Maanmittauslaitoksesta.  </p><p>Tiedot ilmenevät <a href="https://khr.maanmittauslaitos.fi">Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastosta</a>, joka on kaikille avoin verkkopalvelu. Tiedot päivitetään verkkopalveluun kuukausittain Maanmittauslaitoksen ylläpitämästä kiinteistöjen kauppahintarekisteristä, joka muodostuu kaupanvahvistajien ilmoituksien perusteella. Palveluun tiedot päivittyvät 28. syyskuuta, jolloin taulukot sisältävät myös elokuun tiedot kuluvan vuoden kaupoista.</p><h2 id="omakotitalokauppojen-kauppamaarissa-ja-hinnoissa-merkittava-pudotus">Omakotitalokauppojen kauppamäärissä ja hinnoissa merkittävä pudotus</h2><p>Tänä vuonna tehtiin syyskuun puoliväliin mennessä 4 600 edustavaa pientalokauppaa asemakaava-alueilla, joka on noin 31 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mediaanihinta oli noin 157 000 euroa, joka on lähes 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samana ajankohtana. Alueellisia eroja kauppojen lukumäärissä sekä keskihinnoissa on merkittävästi.</p><p>Maakunnittain tarkasteltaessa korkein keskimääräinen hintataso oli Uudellamaalla mediaanihinnan ollessa noin 311 000 euroa. Vaikka kauppamäärät Uudellamaalla ovat pudonneet yli 41 prosenttia viime vuodesta, mediaanihinta on laskenut ainoastaan 3,4 prosenttia. Toiseksi eniten maksettiin pientaloista Pirkanmaalla keskimäärin 200 000 euroa. Pirkanmaalla kauppamäärät laskivat yli 35 prosenttia, mutta mediaanihinta laski 2,4 prosenttia. Kolmanneksi eniten omakotitalot maksoivat Varsinais-Suomessa keskimäärin 192 000 euroa. Kauppamäärät laskivat siellä yli 32 prosenttia ja mediaanihinta 12 prosenttia vuoteen 2022 verrattuna.</p><p>Tämän vuoden aikana on tehty 3 000 edustavaa pientalokauppaa haja-asutusalueella, joka on 23 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajankohtana. Mediaanihinta oli noin 90 000 euroa, joka on yli 25 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna samana ajankohtana.</p><p><span>− </span>Tarkasteltaessa keskimääräistä hintatasoa maakunnittain eniten pientaloista maksettiin Uudellamaalla, keskimäärin noin 208 000 euroa. Kauppamäärät tippuivat 36 prosenttia edellisvuodesta ja hintataso 13 prosenttia. Maakunnista yli sadantuhannen euron mediaanihintaan ylsivät Varsinais-Suomi 115 000 eurolla, Kanta-Häme 108 000 eurolla ja Pirkanmaa 100 000 eurolla. Vuotta aiemmin yli sadantuhannen euron mediaanihintaan yltäviä maakuntia oli kymmenen, Saari kertoo.</p><p>Maanmittauslaitoksen kauppatilasto kattaa vain omalla tontilla olevat kiinteistöt eikä siten kiinteistö- tai asunto-osakkeita eikä vuokratontilla olevia omakotitaloja.</p><h2 id="kaava-alueiden-rantamokkien-kauppa-hiljeni-edelleen">Kaava-alueiden rantamökkien kauppa hiljeni edelleen</h2><p>Kuluvan vuoden aikana on tehty 1 700 edustavaa rantaan rajoittuvien kaava-alueella sijaitsevien lomamökkien kauppaa, joka on 15 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Lomamökkien mediaanihinta oli noin 90 000 euroa, joka on yli 8 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona.</p><p><span>− </span>Vapaa-ajanasuntojen kauppa ei käynnistynyt tänä kesänä ja kauppa kävi verkkaisesti. Vaikka kauppamäärät laskivat vähemmän kuin viime vuonna, mediaanihinta laski viime vuoteen verrattuna merkittävästi. Toki alueellisia eroja oli runsaasti. Tilastosta voidaan todeta, että vuodesta toiseen suositut alueet ja kohteet löytävät ostajansa suhdanteista huolimatta, pohtii Saari.</p><p>Eniten kaava-alueen rantamökistä joutui tänä vuonna maksamaan Uudellamaalla, keskimäärin noin 178 000 euroa. Mediaanihinta Uudellamaalla nousi viime vuodesta 2 prosenttia, vaikka kauppamäärät vähenivät 51 prosenttia. Seuraavaksi eniten rantamökit maksoivat Varsinais-Suomessa 164 000 euroa, Päijät-Hämeessä noin 136 000 euroa sekä Kanta-Hämeessä ja Pirkanmaalla noin 125 000 euroa.</p><h2 id="metsatilakauppojen-maarassa-edelleen-laskua-mutta-hinnat-jatkoivat-nousua">Metsätilakauppojen määrässä edelleen laskua, mutta hinnat jatkoivat nousua</h2><p>Tämän vuoden syyskuun puoliväliin mennessä tehtiin koko maassa 2 740 ei-sukulaisten välistä pelkästään metsää sisältävää yli 2 hehtaarin tilakauppaa. Se on 7 prosenttia vähemmän kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Edellisvuonna alkanut vuotuinen metsätilakauppojen määrän väheneminen näyttää jatkuvan tänäkin vuonna.</p><p>Eniten metsätilakauppoja tehtiin aikaisempien vuosien tapaan Pohjois-Pohjanmaalla, noin 380 kappaletta. Kauppojen määrässä laskua on noin 8 prosenttia verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Etelä-Pohjanmaa erottuu muista maakunnista, sillä kauppojen määrä kasvoi peräti 39 prosenttia suhteessa viime vuoden vertailujaksoon.</p><p><span>− </span>Metsähehtaari maksoi keskimäärin 3 950 euroa. Metsän nimellinen keskihinta ei ole ollut näin korkea Maanmittauslaitoksessa 1980-luvulta alkaneen kiinteistöjen kauppahintatietoja keruun aikana. Se on 8,6 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Jos otettaan huomioon inflaatio ja puutavaralajien hintojen viime kuukausiin asti jatkunut nousu, ovat reaalihinnat kutakuinkin samalla tasoa kuin viime vuoden lopulla, kertoo metsien kauppatilastoja tutkinut johtava asiantuntija <strong>Esa Ärölä</strong> Maanmittauslaitoksesta.</p><p>Kalleinta metsähehtaari oli Varsinais-Suomessa noin 6 500 euroa, mediaanihinnassa nousua on 9 prosenttia. Halvinta metsä oli Lapissa, keskimäärin noin 1 400 euroa hehtaari. Mediaanihinnassa on nousua 3 prosenttia.</p><h2 id="peltokauppojen-maara-edellisen-vuoden-tasolla-mutta-hinnoissa-pienta-laskua">Peltokauppojen määrä edellisen vuoden tasolla, mutta hinnoissa pientä laskua</h2><p>Tämän vuoden syyskuun puoliväliin mennessä tehtiin koko maassa noin 490 edustavaa yli 2 hehtaaria pelkästään peltoa sisältävää kauppaa. Se on 2 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona viime vuonna. Vilkkainta peltokauppa oli Etelä-Pohjanmaalla 94 kappaletta, nousua 12 prosenttia. Seuraavaksi eniten kauppoja solmittiin Pohjois-Pohjanmaalla 64 kappaletta, nousua yli 16 prosenttia.</p><p>Pellon mediaanihinta oli noin 8 500 euroa hehtaarilta. Se on 500 euroa vähemmän kuin vastaavana tarkastelujaksona viime vuonna. Kalleinta pelto oli Manner-Suomessa Varsinais-Suomen maakunnassa mediaanihinnan ollessa 11 300 euroa hehtaari. Halvinta peltohehtaari oli Lapissa noin 2 300 euroa hehtaari. Tosin lukuarvo perustuu vain kuuteen peltokauppaan.</p><p><em>Huom! Tiedotteen keskihinnat ovat mediaanihintoja</em>.</p><h2 id="lisatietoja">Lisätietoja</h2><p>Tutki tilastoa verkossa <a href="https://khr.maanmittauslaitos.fi">https://khr.maanmittauslaitos.fi</a> Kauppahintojen tilastoja voi tutkia taulukkoina kaupan ajankohdan, sijainnin ja kiinteistön käyttötarkoituksen mukaan.</p><p><strong>Kiinteistökauppojen tilastotiedoista</strong></p><p>Rekisteripäällikkö Saara Saari, 050 304 8391, saara.saari@maanmittauslaitos.fi</p><p>Johtava asiantuntija Esa Ärölä, 040 180 1301, esa.arola@maanmittauslaitos.fi</p><p><strong>Kyselyt yksittäisistä kiinteistökaupoista</strong><br />Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu, 029 530 1110 (ma-pe 9–16.15)<br /> </p></div> </article> Thu, 28 Sep 2023 06:00:16 +0000 jkleemola 17147 at https://www.maanmittauslaitos.fi Käyttökatko Kiinteistövaihdannan palvelussa 4.10. klo 17.00 – 5.10. klo 06.00 https://www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet/kayttokatko-kiinteistovaihdannan-palvelussa-410-klo-1700-510-klo-0600 <article> <div class="body-text" > <p>Kiinteistövaihdannan palvelussa on käyttökatko keskiviikkona 4.10. klo 17.00 alkaen. Palvelu on käytettävissä jälleen torstaiaamuna 5.10. klo 6.00 alkaen.</p><p>Käyttökatko johtuu huoltotoimenpiteistä. Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa.</p></div> </article> Thu, 28 Sep 2023 05:47:18 +0000 aylitapio 17148 at https://www.maanmittauslaitos.fi Käyttökatko asiointipalvelussa 4.10.2023 https://www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet/kayttokatko-asiointipalvelussa-4102023 <article> <div class="body-text" > <p>Asiointipalvelussa on käyttökatko keskiviikkona 4.10. klo 17.00 alkaen. Palvelu on käytettävissä jälleen torstaiaamuna 5.10. klo 6.00 alkaen.</p><p>Käyttökatko johtuu huoltotoimenpiteistä. Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa.</p></div> </article> Wed, 27 Sep 2023 09:23:06 +0000 opeltola 17144 at https://www.maanmittauslaitos.fi Lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tuotteet poissa käytöstä 4.– 5.10.2023 https://www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet/lainhuuto-ja-kiinnitysrekisterin-tuotteet-poissa-kaytosta-4-5102023 <article> <div class="body-text" > <p>Kiinteistötietopalvelun lainhuuto- ja kiinnitysrekisterin tuotteet ja haut (mm. lainhuutotodistus) ovat poissa käytöstä keskiviikkona 4.10. klo 17.00 alkaen. Kaikki otteet ja haut on käytettävissä jälleen torstaina 5.10. klo 6.00.</p><p>Katko johtuu huoltotoimenpiteistä. Pahoittelemme käyttökatkosta aiheutuvaa haittaa.</p></div> </article> Wed, 27 Sep 2023 09:18:06 +0000 opeltola 17143 at https://www.maanmittauslaitos.fi Häiriöt mahdollisia Kiinteistötietopalvelussa 2.10.2023 https://www.maanmittauslaitos.fi/palvelutiedotteet/hairiot-mahdollisia-kiinteistotietopalvelussa-2102023 <article> <div class="body-text" > <p>Kiinteistötietopalvelun versionvaihto tehdään aamulla 2.10. Tästä saattaa aiheutua lyhyitä katkoksia palvelun toimintaan klo 08.00–12.00.</p><p>Pahoittelemme mahdollisista katkoista aiheutuvaa haittaa.</p></div> </article> Wed, 27 Sep 2023 09:08:50 +0000 opeltola 17142 at https://www.maanmittauslaitos.fi Taloyhtiöille apua osakeluetteloiden siirtoon - klinikkakiertue starttaa Rovaniemeltä https://www.maanmittauslaitos.fi/ajankohtaista/taloyhtioille-apua-osakeluetteloiden-siirtoon-klinikkakiertue-starttaa-rovaniemelta <article> <p class="lead" > Huoneistotietojärjestelmää ylläpitävä Maanmittauslaitos järjestää valtakunnallisesti taloyhtiöille osakeluetteloiden siirtoklinikoita ja tukee näin siirtojen teoissa. Kaikkien ennen vuotta 2019 perustettujen taloyhtiöiden on siirrettävä osakeluettelonsa sähköiseen huoneistotietojärjestelmään tämän vuoden loppuun mennessä.</p> <section class="media media--type-picture media--view-mode-inline-image ds-1col clearfix"> <img srcset="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2023/09/HTJ-kuvaus%20188.jpg?h=ac778ff2&amp;itok=O8Yth1NP 868w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_s/public/pictures/2023/09/HTJ-kuvaus%20188.jpg?h=ac778ff2&amp;itok=r_5HQcmW 1302w, /sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_m/public/pictures/2023/09/HTJ-kuvaus%20188.jpg?h=ac778ff2&amp;itok=t9IiVqsW 1920w" sizes="(min-width: 846px) 846px, (min-width: 561px) 67vw, 100vw" src="/sites/maanmittauslaitos.fi/files/styles/3_2_xs/public/pictures/2023/09/HTJ-kuvaus%20188.jpg?h=ac778ff2&amp;itok=O8Yth1NP" alt="&quot;&quot;" /> <div class="picture--info picture__info picture__info-container"> <div class="picture__credit"> <div class="field-label-inline">Kuva:</div> Anriika Kauppi </div> </div> </section> <div class="body-text" > <p><span>Siirtoklinikat on suunnattu taloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille ja isännöitsijöille. Klinikalla näytetään konkreettisesti, miten osakeluettelon siirto tehdään. Maanmittauslaitoksen asiantuntijat tarjoavat myös henkilökohtaista opastusta ja neuvontaa. Klinikasta on hyötyä erityisesti pienille taloyhtiöille.</span></p><p><span>Valtakunnallinen klinikkakiertue käynnistyy Rovaniemeltä. Klinikoiden aikataulu on seuraava:</span></p><p><span>9.10. Rovaniemi</span></p><p><span>10.10. Oulu</span></p><p><span>10.10. Hyvinkää</span></p><p><span>11.–12.10. Helsinki</span></p><p><span>31.10. Tampere</span></p><p><span>1.11. Turku</span></p><p><span>2.11. Hämeenlinna</span></p><p><span>2.11. Jyväskylä</span></p><p><span>8.11. Lahti</span></p><p><span>9.11. Vaasa</span></p><p><span>15.11. Lappeenranta</span></p><p><span>15.11. Maarianhamina</span></p><p><span>20.11. Kuopio</span></p><p><span>21.11. Joensuu</span></p><p><span>22.11. Mikkeli</span></p><p><span>22.11. Pori </span></p><p><span>Myös ruotsinkielistä neuvontaa saa seuraavien paikkakuntien klinikoilla: Hyvinkää, Helsinki, Tampere, Turku, Hämeenlinna, Pori, Vaasa ja Maarianhamina.</span></p><p><span>Klinikoiden lisäksi järjestetään kaksi samansisältöistä verkkokoulututusta osakeluettelon siirtoon. Koulutusten ajankohdat ovat <strong>17.10. ja 14.11.</strong> </span></p><p><span><strong>Tilaisuuksiin on ennakkoilmoittautuminen. Tarkemmat tiedot löytyvät osoitteesta</strong> </span><a href="https://osakehuoneistorekisteri.fi/tapahtumat"><span>https://osakehuoneistorekisteri.fi/tapahtumat</span></a></p><p><span>Tervetuloa klinikalle!</span></p><h2 id="lisatietoa"><span>Lisätietoa</span></h2><p><span>Palvelupäällikkö Suvi Väärälä, Maanmittauslaitos, 050 568 0990, etunimi.sukunimi@maanmittauslaitos.fi</span></p></div> </article> Tue, 26 Sep 2023 07:10:17 +0000 lrautio 17131 at https://www.maanmittauslaitos.fi