Hoppa till huvudinnehåll

3D-vektordatamängder för byggnader

3D rakennukset vektoriaineiston demokuva

På den här sidan kan du ladda ner 3D-datamängder i vektorformat för byggnader.

De 3D-vektorer som Lantmäteriverket producerar kommer att bilda en landsomfattande, enhetlig datamängd. Produktionen av materialet följer som utgångpunkt tidsplanen för det nationella laserskanningsprogrammet. I dagens skede finns bara några kartblad av datamängden tillgänglig. Kartbladen representerar den datamängd som Lantmäteriverket i fortsättningen producerar och distribuerar. Datamängden utökas dock hela tiden.
 

Beskrivning av datamängden

De 3D-vektorer för byggnader som producerats är modellerade enligt rekommendationen JHS210 Modellering av geografisk information: Byggnader och konstruktioner (på finska). 3D-vektorerna motsvarar detaljeringsnivån 2 (LoD2) och på deras ytor har tillagts en semantisk uppgift om vilken yta det är frågan om (golv, tak, vägg).

Nu finns datamängder i CityGML- och CityJSON-format från begränsade områden.

En närmare beskrivning av datamängden finns i readme-filen i anslutning till datamängden.
 

Bekanta dig med datamängden

Du kan ladda ner datamängderna från Filtjänsten.

CityJSON-testdata kan visualiseras till exempel med en applikation vid namn ninja som har öppen källkod. Du hittar mer information om applikationen i github och kommer snabbt igång med ninjas webbapplikation.
 

Mer information

Ledande expert Joonas Jokela fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Nyhet: Tredimensionella modelleringar av byggnader till förmån för kommuner och medborgare