Hoppa till huvudinnehåll

Inlösning av nyttjanderätt för Västmetron i Esbo (Helsingfors gräns - Idrottsparken)

Förrättningsnummer
2010-346492
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Esbo

Allmänt

Den här förrättningen gäller sträckan Helsingfors gräns - Idrottsparken i Esbo för den del av Västmetron som är färdig och tagen i bruk.

De underjordiska utrymmen (delvis ända upp till markytan) som har behövts för förverkligande av projektet togs i besittning åren 2010-2011. I samband med besittningstagandet bestämdes inga förskottsersättningar.

Tidsfristen att lämna ersättningsyrkanden utgick den 30.9.2019.

 

Slutsammanträde

Förrättningens slutsammanträde hölls den 5.3.2021 varvid beslut gavs gällande alla ersättningar.

Besvärstiden utgår den 6.4.2021.

 

Kontaktuppgifter

Inlösningsförrättningens förrättningsingenjör:

Mikael Still, Lantmäteriingenjör (DI)

Lantmäteriverket

Kalevagatan 4, 08100 Lojo

tel. 040-7760834

mikael.still@maanmittauslaitos.fi

 

Länsimetro Oy:

Hannu Haavisto

Fastighetschef

Länsimetro-projektet

Biskopsporten 10, 02200 Esbo

tel. 020 752 7426

hannu.haavisto@lansimetro.fi

 

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).