Landsvägsförrättnings andra skede gällande byggande av Albergaknuten vid Åboleden (Rv1) och Ring I, Esbo

Förrättningsnummer
2013-439030
Förrättningsslag
Landsvägsförrättning
Kommun
Esbo

Förrättningens slutsammanträde har hållits den 30.9.2020.