Inlösningsförrättning för byggande av Carunas 110 kV kraftöverföringsledning på sträckan Karis elstation - Åminnefors, Raseborg

Förrättningsnummer
2016-534492
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Raseborg

Förrättningens slutsammanträde har hållits den 7.10.2020.