Inlösningsförrättning för byggande av Carunas 110 kV kraftöverföringsledning på sträckan Karis, Raseborg - Lappvik, Hangö

Förrättningsnummer
2016-534913
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Raseborg
Hangö

Förrättningens slutsammanträde har hållits den 7.10.2020.