Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av samfällda vattenområden TN 2017-555006

Förrättningsnummer
2017-555006
Förrättningsslag
Andra förrättningar
Kommun
Vasa
Korsholm
Vörå

Torsdagen 12.7.2018 kl 10.15 i Lillkyrögården (Lillkyrovägen 11) påbörjas en lantmäteriförrättning nr 2017-555006 vid vilken sammanslås lägenheten 499-453-12-13 KOLKKI 4 och följande Lillkyroskifteslags samfällda vattenområden:

Korsholm

i Köklot 499-876-8-0 och i Panike 499-876-13-0

Vasa

i Kyroälv 905-442-876-1 och 905-876-1-1 samt i Tervajokiälv 905-451-876-1

Vörå

i Ulot 946-876-2-1 

 

För ovannämnda samfällda områden har redan tidigare fastställts delägarförteckningar. Av dessa samfällda områden bildas nu ett nytt samfällt område, för vilket även fastställs delägarförteckning. Alla de fastigheter vilka har del i någon av ovannämnda samfällda områden, kommer att vara delägare i det nya sammanslaget samfällda området. Den preliminära delägarförteckningen finns som bilaga.

 

Sammanslagningen handläggs på ansökan av Lillkyro skifteslag. Sammanslagningen är en förutsättning för att ovannämnda samfällda områden skall kunna ställas under gemensam förvaltning.

 

Sakägares frånvaro från sammanträdet förhindrar inte förrättningens verkställande.

Besvärstiden börjar löpa från i förrättningenfattat beslut eller förrättningens slutsammanträde. Förrättningens handlingar skickas under besvärstiden endast på begäran.

 

Via paikkatietoikkuna kan man se samfällda områdenas läge: http://www.paikkatietoikkuna.fi/ 

  •  Man får ett samfällt område på kartan genom att välja Till karttjänsten och där KARTLAGER, Fastigheter och vidare Fastighetsbeteckningar och Fastighetsindelning, SÖK, Ortnamnssökning t.ex. 499-876-8-0.

 

Förrättningsingenjör Riitta Ovaska

Telefonnummer 040 8017986

riitta.ovaska@maanmittauslaitos.fi

 

Kallelse till delägarstämma

Delägarna i det samfällda område som bildas genom den i lantmäteriförrättningen nr 2017-555006 verkställda sammanslagningen kallas till delägarstämma som hålls, omedelbart efter ovan nämnda lantmäteriförrättningssammanträde. Vid stämman godkänns namn och stadgar för delägarlaget samt väljs styrelse och andra behövliga funktionärer för delägarlaget samt beslutas att öppna ett bankkonto och dess andvändningsrättigheter.

Sammankallare enligt uppdrag, Lantmäteriingenjör (DI) Riitta Ovaska

 

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).