Hoppa till huvudinnehåll

Byggande av Baltic Connectors jordgasledning

Förrättningsnummer
2017-564237
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Ingå
Lojo
Sjundeå

Beskrivning av projektet

Statsrådet har den 26.10.2017 beviljat inlösningstillstånd åt Baltic Connector Oy för byggande av en jordgasledning från Pölans ventilstation i Sjundeå till Finska vikens strand i Ingå. Jordgasledningen är ca 20 km lång och utöver ledningen byggs också två anodfält jämte kabelrutter. Jordgasledningen är en del av projektet med att bygga en jordgasledning mellan Finland och Estland. Jordgasledningen är färdigbyggd och tagen i bruk.

Inlösningsförrättningens slutsammanträde

Inlösningsförrättningens slutsammanträde hölls den 3.3.2021, då inlösningsbeslutet avkunnades och alla ersättningsfrågor avgjordes.

Besvärstiden utgår den 6.4.2021.

Kontaktuppgifter

Inlösningsförrättningens förrättningsingenjör Mikael Still, 040-776 0834, mikael.still@maanmittauslaitos.fi

Lantmäteriverket

Kalevagatan 4, 08100 Lojo

 

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).