Landsvägsförrättnings andra skede gällande den utförda förbättringen av Åboleden (Rv1) på sträckan Knektbron - Ring I (inkl. Torvbanevägens planskilda korsning), Esbo

Förrättningsnummer
2019-598628
Förrättningsslag
Landsvägsförrättning
Kommun
Esbo

Den här förrättningen gäller avsnittet från Knektbron och ca 2,5 km österut. Sträckan därifrån och vidare österut görs som en skild förrättning senare.

 

Förrättningens slutsammanträde har hållits 30.9.2020.