Hoppa till huvudinnehåll

Lokal förrättning av enskild väg, Utö och Ramsö, Salo

Förrättningsnummer
2019-599289
Förrättningsslag
Lokal enskild vägförrättning
Kommun
Salo

I Lantmäteriverkets uppgifter ingår bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom det finns brister som berör vägrätter som antecknats i fastighetsregistret, kompletterar Lantmäteriverket fastighetsregistret beträffande vägrätter genom lokala vägförrättningar som betalas med statens medel. Enligt fastighetsbildningslagen kan en förrättning utföras med statens medel ifall det allmänna intresset, det vill säga tillförlitligheten eller klarheten i fastighetsregistret, förutsätter utförandet av en sådan förrättning.

Syftet med en lokal vägförrättning är att reglera fastigheternas färdselrätter på förrättningsområdet så att färdselrätterna motsvarar fastigheternas verkliga behov med tanke på det befintliga vägnätet på området. På detta sätt kan de för fastigheterna behövliga vägarna fastställas officiellt i fastighetsregistret och på förrättningskartan. Vägrätterna införs i fastighetsregistret i form av nyttjanderättsenheter.

Vid förrättningen i huvudsak kommer man inte att behandla stiftandet av vägrätter på platser där ingen väg finns i terrängen. Därtill kommer man inte att behandla stiftandet av oklara eller stridiga vägrätter.

Eventuella obehövliga vägrätter på vägförrättningsområdet kommer att upphävas. Eftersom denna förrättning gäller inventering av det befintliga vägnätet i syftet att grundförbättra fastighetsregistret, bestäms inte vägenhetsberäkningen för väghållning vid denna förrättning.

I det första skedet kommer Lantmäteriverket att höra fastigheternas ägare och sådana myndigheter som behöver höras.

Efter hörandet av markägarna upprättar Lantmäteriverket den slutliga regleringsplanen för vägnätet på området och håller förrättningens slutsammanträde. Sammanträdet kommer att tillkännages separat.

Anhängiggörande 1.2.2019

Hörande av sakägarna (brev till fastighetsägare) 27.8.2019

Terrängsyn 11.10.2019, 25.10.2019

Sammanträde, Salo stadshus: 16.1.2020 kl 10:00

 

Förrättningsingenjör Mikko Alanissi

telefon +358405073872

e-post: mikko.alanissi@maanmittauslaitos.fi

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).