Hoppa till huvudinnehåll

Lokal enskild vägförrättning 2020-624451

Förrättningsnummer
2020-624451
Förrättningsslag
Lokal enskild vägförrättning
Kommun
Borgå

Till Lantmäteriverkets uppgifter hör bland annat grundförbättring av fastighetsregistret. Eftersom det förekommer brister i de vägrätter som är antecknade i fastighetsregistret, kompletterar Lantmäteriverket fastighetsregistret för vägrätternas del. Denna lokala vägförrättning utförs med statliga medel.

Lokala vägförrättningars mål är att korrigera förrättningsområdets fastigheters vägrätter till att motsvara fastigheternas verkliga behov av vägförbindelser. I förrättningen beaktar man det vägnät som är befintligt på området från tidigare. Därmed får man bekräftat fastigheternas nödvändiga officiella vägrätter i fastighetsregistret och på förrättningskartan.

I förrättningen behandlas inte stiftande av sådan vägrätt som skulle beröra ett nytt område. Dessutom behandlar man i förrättningen inte heller stiftande av sådana vägrätter som förorsakar oklarheter och motstridigheter. Då det är frågan om inventering av det befintliga vägnätet och komplettering av fastighetsregistret, bestämmer man inte enheter för vägunderhållet.

På det område som är föremål för vägförrättning, kommer man möjligtvis att upphäva onödiga vägrätter.

Du kan också se från videon, vad en lokal förrättning av enskild väg är, och vad den innebär för dig. https://mml.videosync.fi/lfev

 

Kontaktuppgifter

Förrättningsingenjör Sami Huippa

Tel. 0405113073

E-post: sami.huippa@maanmittauslaitos.fi