Naturskyddsområdens inlösning i Möller och Orres

Förrättningsnummer
2020-634026
Förrättningsslag
Inlösningsförrättning
Kommun
Karleby

Inlösningens objekt

Miljöministeriet har den 16.4.2020 gett staten tillstånd att inlösa följande områden i Karleby stad:

  • c. 1,5 ha:s område från lägenheten 272-411-2-83 Fredlund
  • hela lägenheten 272-411-2-116 Göstas c. 3,4 ha
  • hela lägenheten 272-411-3-25 Karlsanttas c. 4,3 ha
  • c. 11,3 ha:s område från lägenheten 272-411-5-13 Haraldsholmen

Områden ingår i Natura 2000 nätverket och i strandsskyddsprogrammet.
Inlösningstillståndet baserar på § 52 i naturskyddslagen och i förrättningen tillämpas inlösningslagen (29.7.1977/603). Se broschyren om inlösningsförrättningen som bilaga.

Förrättningens inledning och förfarande

Förrättningens inledningssammanträde hölls den 4.11.2020, se kallelsebrevet som bilaga. Förrättningen fortsätts med terrängmätningar samt med egendomens värdering (bland annat skogsbeståndet).

Sakägare kan vid behov lämna förrättningsingenjören skriftliga anspråk om ersättningar eller annars om saker som bestäms i förrättningen. Alla saker i förrättningen bestäms ändå på tjänstens vägnar d.v.s. att till exempel ersättningarna bestäms åt alla lägenheter, fast markägaren inte har gjort anspråk eller närvarit i sammanträdet.

Inlösningskommissionen bestämmer om ersättningar och annars om inlösningen i slutsammanträdet. Det anmäls med kallelsebrev separat.

Förrättningingenjörens kontaktuppgifter

Jouko Breilin, Lantmäteriverket Karleby
telefon 040 717 9275
förnamn.efternamn[at]lantmateriverket.fi
 

Bifogad fil

Om du är delaktig i en förrättning och behöver en bilaga från förrättningen i tillgänglig form, kontakta förrättningsingenjören (gäller ej kartbilagor).