Hoppa till huvudinnehåll

Sammanslagning av samfällda områden - Kärklax bys samfälligheter

Förrättningsnummer
2021-653393
Förrättningsslag
Andra förrättningar
Kommun
Vörå
Bifogad fil

Här är materialet som tillkännagavs vid förrättnings sammanträde i 17.6.2021. Bifogade är kartor över de sammanslagna samfällda områden samt fastigheten som bifogades till det nytt samfällda område. Dessutom en ny delägarförteckning för nya samfällda området, Kärklax bys samfälligheter.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Tässä on toimituskokouksessa 17.6.2021 ilmoitettu materiaali. Liitetiedostona ovat kartat yhdistetyistä yhteisistä alueista sekä kiinteistöstä, joka liitettiin uuteen yhteiseen alueeseen. Lisäksi uuden yhteisen alueen, Kärklax bys samfälligheterin osakasluettelo.