Hoppa till huvudinnehåll

Lokal förrättning av enskild väg, Raseborg och Lojo

Förrättningsnummer
2022-694995
Förrättningsslag
Lokal enskild vägförrättning
Kommun
Raseborg
Lojo

Lokal enskild vägförrättning i Svartå, Bålaby och Kivelä i Raseborg och Lojo

Avsikten med förrättningen är att inom förrättningsområdet uppdatera fastighetsregistret och registerkartan så att de motsvarar det befintliga vägnätet och vägrätterna. Förrättningen bekostas av staten. Överflödiga, onödiga och felaktiga vägrätter upphävs och anmärkningen tas bort ur fastighetsregistret.

Avsikten är att varje fastighets vägrätt som går över en annan fastighet skulle till sin plats och bredd vara infört på registerkartan och i fastighetsregistret. Det är inte fråga om nytt vägprojekt eller vägreglering, utan att utreda den befintliga situationen samt att förbättra fastighetsregistret. I förrättningen bestäms ej vägenheter.

Du kan också se från videon, vad en lokal förrättning av enskild väg är, och vad den innebär för dig.

Förrättningssammanträdet  hölls fredag 6.10.2023, och förrättningen avslutades.  Förrättningskarta finns här.

Förrättningen har vunnit laga kraft, och förrättningsingenjören har 29.11.2023 registrerat i förrättningen gjorda åtgärder i fastighetsregistret.

Förrättningsingenjör Hannu Kiviluoto
Telefonnummer: +358 40 152 4972
E-post: hannu.kiviluoto@maanmittauslaitos.fi