Hoppa till huvudinnehåll

Majors skogsväg

Förrättningsnummer
2022-695104
Förrättningsslag
Andra förrättningar
Kommun
Malax

Allmänt om förrättning av enskild väg

Med vägrätt avses en fastigheten tillhörig bestående rätt att använda en annan fastighets område för färd.

Vid förrättningarna är ambitionen att iaktta avtal mellan markägarna men under vissa förutsättningar kan vägrätt även erhållas utan avtal eller samtycke från ägaren av den belastade fastigheten. Bestämmelser om bildande och behandling av vägrätt finns i lagen om enskilda vägar.

En bestående vägrätt till en ny enskild väg kan bara uppstå vid en förrättning, och den är oberoende av ägarbyten på fastigheten. Det är också möjligt att använda en väg med stöd av avtal mellan markägarna, men en sådan rättighet binder bara de personer som slutit avtalet.

Vid en förrättning av enskild väg kan man också bestämma om användningen av en tidigare bildad vägrätt eller reda ut oklarheter som berör en vägrätt.

Vid förrättningen beslutas om bl.a. följande:

  • bildande, överföring eller indragning av vägrätter
  • fördelning av kostnaderna för byggande och underhåll av en väg mellan vägdelägarna
  • ersättningar
  • stiftande av nyttjanderätter för virkesupplag, bilplats, båtplats eller brygga
  • bildande av väglag
  • avgöranden kring oklarheter i väganvändningen

Förrättningens omfattning

En karta över nytto-området hittas som bilaga på denna sida. Nytto-områdets sträckning är inte fastställd och beslut om områdets sträckning görs på förrättningssammanträdet. På kartan framkommer även den tänkta huvudvägsträckningen och sidovägrätter, ej heller dessa fastställda.

 

Kontakt med ärenden som gäller förrättningen

Ifall ni önskar ta kontakt med ett ärende som gäller ifrågavarande förrättning av enskild väg, ta kontakt med förrättningsingenjören genom nedan nämnda kontaktuppgifter.

 

Förrättningssammanträdets tid och plats

Tisdagen den 7.3.2023 klockan 09:00

Övermalax UF:s föreningshus. Viasvägen 95, Malax.

 

Kontaktuppgifter

  • Förrättningsingenjör Jon Saariaho
  • e-post: jon.saariaho@maanmittauslaitos.fi
  • telefon: 046 920 3689
Bifogad fil

Jos olet osallisena toimituksessa ja tarvitset toimituksen liitteen saavutettavassa muodossa, ota yhteyttä toimitusinsinööriin (ei koske karttaliitteitä).