Hoppa till huvudinnehåll

Gränserna för min fastighet är inkorrekt utmärkta på kartan – finns det anledning att vara bekymrad?

Har du någon gång sökt gränserna för din fastighet, till exempel på Kartplatsen, och undrat när gränserna inte stämmer överens med vad de borde vara? Du är inte ensam med din förvåning. I denna artikel har vi samlat svar på de vanligaste frågorna.

Registerkartan och förrättningskartan äver samma fastighet.
Den fastighet på registerkartbilden (till vänster) som är avgränsad av rösena 6, 5, 3 och 4 verkar inte ligga på en insjöstrand. I verkligheten är det dock fråga om en strandtomt. Till höger finns fastighetens förrättningskarta från 1950-talet, då fastigheten avskildes till en separat lägenhet och rösena märktes ut i terrängen. På kartan ligger fastigheten helt korrekt på stranden. När informationen har konverterats till digitalt format, har numren på rösena också blivit felaktiga och fastighetens form stämmer inte heller överens med verkligheten.
Bild:
Lantmäteriverket

Den fastighet på registerkartbilden (till vänster) som är avgränsad av rösena 6, 5, 3 och 4 verkar inte ligga på en insjöstrand. I verkligheten är det dock fråga om en strandtomt. Till höger finns fastighetens förrättningskarta från 1950-talet, då fastigheten avskildes till en separat lägenhet och rösena märktes ut i terrängen. På kartan ligger fastigheten helt korrekt på stranden. När informationen har konverterats till digitalt format, har numren på rösena också blivit felaktiga och fastighetens form stämmer inte heller överens med verkligheten.

På Lantmäteriverkets registerkarta finns cirka tre miljoner råmärken, dvs. rösen, vars läge på kartan är osäkert eller i värsta fall inte alls känt. Siffran utgör nästan en fjärdedel av alla rösen i Finland. Det innebär att vi har ett stort antal fastigheter vars gränser på den digitala kartan inte stämmer överens med verkligheten.

Det finns dock ingen anledning till oro. Om du känner till gränsmärkena på din fastighet i terrängen och du inte har någon tvist om dem med en granne, är allt i sin ordning. Tillförlitlig information kan du också kontrollera till exempel på den senaste förrättningskartan över din fastighet, som motsvarar råläggningen i terrängen.

Varför är rösen inkorrekt utmärkta på kartan?

I en digitaliserad värld har vi vant oss vid att allt snabbt på en gång kan kontrolleras och visas korrekt på datorskärmen eller helst på mobilens skärm.

När det gäller fastigheters gränser finns dock det viktigaste rättsregistret fortfarande i lantmätarens arkiv, som innehåller fastighetsförrättningskartor och tillhörande handlingar som upprättats under årtionden och århundraden. Dessutom är de gamla rösena i terrängen en viktig faktor – ofta till och med den viktigaste – som visar den regionala dimensionen av en fastighet.

Motstridigheterna på kartorna kan till exempel bero på att exakta koordinater aldrig räknats för vissa rösen med någon modern metod. För hundra år sedan uppfördes stenrösen med häst- och människokrafter, och den tidens lantmätare hade inga tekniska möjligheter att anteckna de exakta koordinaterna för rösena.

Rösen kan ha stått på sin plats i hundra år utan att någon någonsin har mätt positionerna med moderna instrument. Rösen som funnits i buskage har inte nödvändigtvis synts på flygfoton. Rösen kan ha digitaliserats på en karta från gamla papperskartor och plasthinnor genom att man kopierat dem för hand.

Inte ens lantmätarna har haft tillgång till tillförlitliga satellitmätinstrument i den dagliga verksamheten förrän i omkring 20 år. Därför är endast koordinaterna för de nyare råmärkena på kartan säkert tillförlitliga.

Kan vi inte göra något åt saken?

Vid lantmäteriförrättningar rotas gamla råmärken ofta fram och de mäts om. På så sätt förbättras koordinatinformationen för de gamla råmärkena på digitala kartor så småningom ett röse åt gången, men arbetet framskrider trögt.

I praktiken skulle det vara väldigt dyrt att i tjänsteuppdrag kontrollera alla de miljonerna råmärkena.

Kan crowdsourcing vara till hjälp?

I juni lanserade Lantmäteriverket Pyykkijahti (på finska), ett spel som syftar till att testa om vissa rösens position på kartan kan preciseras genom crowdsourcing och med mobiltelefoner.

I enlighet med namnet på spelet spanar man in råmärken, det vill säga rösen. De rösen som det råder osäkerhet om var de finns är markerade i spelet. Man får poäng för påträffade rösen som är utmärkta på kartan. Den insamlade informationen överförs till Lantmäteriverket som kontrollerar och analyserar informationen och eventuellt utnyttjar den för att förbättra fastighetsregisterkartan.

Vad händer om gränserna för min fastighet bör utredas?

De mätningar av rösen som gjorts i Pyykkijahti-spelet tar inte ställning till var gränsen rättsligt sett går. Om den noggranna gränsen inte är känd, om det finns en tvist om den med en granne eller om ett röse till exempel har försvunnit helt, behövs en rågång för att utreda gränsens sträckning.

Kännykän näyttö, jossa näkyy kivinen rajapyykki ja Pyykkijahti-peli. Kuva näyttää, miten Pyykkijahdissa lisätään rajapyykin kuva.Mer information

Mer information om utredning av en fastighets gränser

Mer information om Pyykkijahti (på finska)

Spela Pyykkijahti (på finska)

 

Typen av röse varierar beroende på terräng och framför allt på vilken tidpunkt då röset uppförts. Ett röse kan vara en natursten, en stenformation, ett betonggjutet rör, ett rör bestående av trästolpar eller ett modernare metallrör med siffergravyr.

Fastigheter
Tjänster

Nyheter och artiklar