Hoppa till huvudinnehåll

Minister Leppä: Lantmäteriverket har en betydande roll som producent av information som gynnar samhället

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä bekantade sig med Lantmäteriverkets verksamhet som Arvo Kokkonens gäst den 20 december.

Ministeri Jari Leppä ja pääjohtaja Arvo Kokkonen.
Bild:
Maanmittauslaitos

Teman för tillställningen var Lantmäteriverkets strategiska mål och framtidsutsikter.

– Under den innevarande tioårsperioden kommer mycket omfattande samhälleliga utvecklingsprojekt att färdigställas, till exempel upprättandet av Bostadsdatasystemet och förnyandet av den nationella terrängdatabasen, och i främjandet av dessa spelar Lantmäteriverket en mycket central roll. Vårt mål är att även framöver vara en bra samarbetspartner och tillförlitlig informationsproducent i nationella samarbetsprojekt, sammanfattade Arvo Kokkonen, generaldirektör för Lantmäteriverket.

Minister Leppä uppmuntrade Lantmäteriverket att proaktivt lyfta fram verkets kompetens.

– Tillförlitliga register och information utgör grunden för samhällets verksamhet, och där har Lantmäteriverket en mycket viktig roll. Lantmäteriverket är en av världens bästa aktörer inom geodataområdet, och här arbetar man med frågor av mycket stor betydelse, konstaterade minister Leppä. 

 

Mer information

Generaldirektör Arvo Kokkonen, tfn 040 028 0875, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

 

Lantmäteriverket
Tjänster

Nyheter och artiklar