Hoppa till huvudinnehåll

GeoE3 publicerar den första dataintegreringsplattformen för anslutning mellan regionala, nationella och internationella digitala tjänster

GeoE3 har publicerat den första dataintegreringsplattformen som visar hur en vital anslutning mellan befintliga och nya regionala, nationella och internationella digitala tjänster kan upprättas. Med sin nylanserade plattform visar GeoE3 hur meningsfull analys och visualisering – såväl i en nationell som i en internationell kontext – kan förenklas för att bli mer användarvänlig.

Byggnader i rött är på detaljnivå 2 och byggnader i blått är på detaljnivå 1. Detaljnivå 1 genereras i farten med antingen byggnaders höjd (Spanien) eller en digital ytmodell (Finland, Norge).

GeoE3 är ett projekt som delvis finansieras av EU:s fond för ett sammanlänkat Europa. GeoE3 fokuserar på användningsfall som visar hur man dynamiskt integrerar värdefulla datauppsättningar och tjänster, såsom meteorologiska eller statistiska data, med geospatiala funktioner i befintliga nationella plattformar för geospatiala data. Det kan till exempel röra sig om byggnadsdata eller vägnätsdata. 

– Vår plattform erbjuder nu för första gången åtkomst via API till 3D-data i Europa. Vi kan nu visa hur en framgångsrik dataintegrering i Europa kan genomföras, säger GeoE3-projektledare, chefsingenjör Antti Jakobsson

Användningsfall  

Miljöfenomen såsom försurning, skogsförstörelse, översvämningar och andra effekter av den globala uppvärmningen respekterar inte nationsgränser. Därför visar dataintegreringsplattformen hur vi kan upprätta internationella interoperabilitetsramar som gör det enklare att kombinera geospatiala data från olika länder med andra informationskällor. Genom att integrera innehållet kan vi utforska och visualisera viktiga indikatorer för klimat, meteorologi och miljö. 

Baserad på OGC-standarder  

Rent tekniskt finns dataintegreringsplattformen på en värdserver som tillhandahåller de backend-tjänster som krävs. Dessa tjänster är baserade på OGC-API:er som säkerställer interoperabiliteten och gör det möjligt att skapa kontrollpaneler och visualiseringar i frontend som förbättrar förståelsen av data från en rad olika källor. Vanliga OGC-standarder som OGC API Features och OGC API Coverages används för arkitekturen. Lämplig programvara finns tillgänglig och dokumenterad i programvarulagret för GeoE3. Syftet med plattformens webbplats är att ge påtagliga resultat som kan användas som rekommendationer för andra domäner, discipliner och områden, och GeoE3:s verktyg och tjänster används för att ta fram övertygande användningsfall.  

Nationella data används 

GeoE3 bygger på nationella data. Vi kopplar upp oss mot nationella tjänster baserat på undersökningar av interoperabilitetsnivån och tar hänsyn till europeiska interoperabilitetsramens principer. Vår lösning inkluderar även en möjlighet till automatisk datakvalitetsbedömning och ger interoperabilitetsresultat genom vårt kontrollpanelskoncept för datakvalitet. Då vårt innehåll bygger på nationella datatjänster är de data som används alltid aktuella. Bland de nationella dataleverantörer som för närvarande används hittar du Lantmäteriverket i Finland, den nederländska myndigheten för fastighetsregister, jordregister och kartläggning, den spanska myndigheten för fastighets- och jordregister, Spaniens nationella center för geografisk information, markstyrelsen i Estland, Statens kartverk i Norge, Finlands meteorologiska institut och Statistikcentralen i Finland. Vi är dock öppna för att utöka vårt nätverk av dataleverantörer. I Finland har vi även använt allmänt tillgängliga byggnadsdata från Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, samt energicertifikatdata från Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet i Finland, vilket visar vår kapacitet att integrera även andra data än spatiala. 

Framtidsutsikter 

GeoE3 utvecklar grundläggande tjänster för Europas medborgare genom att tillgängliggöra den digitala tjänsteinfrastrukturen för öppna förvaltningsuppgifter och därmed utöka tjänsternas tillgänglighet, interoperabilitet och integrering. Det som idag är en dataintegreringsplattform kan i framtiden förenkla inhämtningen av relevanta data och förbättra tjänsterna genom att tillämpa de senaste standarderna, med särskilt fokus på webb-API:er och principer för länkade data.  

Dataintegreringsplattformen är ett viktigt steg på vägen mot möjligheten att tillhandahålla europeiska datatjänster baserade på testresultat, som kan användas för en mängd olika områdesoberoende tillämpningar, och som efterlever pågående och kommande infrastrukturutvecklingar såsom INSPIRE och GAiA-X. Dessa stödjer det växande antal intressenter som krävs för att upprätthålla europeiska geospatiala ekosystem. GeoE3-ekosystemet kommer att dra nytta av värdet hos öppna förvaltningsuppgifter och kommer att växa genom att följa sina vägledande principer om upptäckt, förbättring och tillväxt.

Mer information

Chefsingenjör Antti Jakobsson, +358 50 599 4123, antti.jakobsson@maanmittauslaitos.fi

Geodatacentralen
Geodata

Nyheter och artiklar