Hoppa till huvudinnehåll

Det allmänna bästa lockade medborgarna till jakt på rösen

I spelet Pyykkijahti samlades samhälleligt viktiga uppgifter med hjälp av medborgare. Nästan 5 000 personer hittade närmare 25 000 rösen före utgången av november. Syftet var att med hjälp av spelet precisera informationen om var råmärken finns och förbättra kvaliteten på kartor.

I förgrunden en hand som håller i en mobiltelefon. På mobilens skärm syns spelet Pyykkijahti och texten ”sök försvunna rösen” på finska. I bakgrunden syns skog.
Bild:
Maanmittauslaitos

Tre miljoner rösen med osäkert läge

I Finland har råmärken upprättats ända sedan storskiftet. Trots detta är endast koordinaterna för de nyaste råmärkena tillförlitliga, eftersom lantmätare först under de senaste årtiondena dagligen har använt satellitmätinstrument som tar fram exakt information.

Därför är läget för cirka tre miljoner rösen osäkert eller till och med okänt i Lantmäteriverkets fastighetsregister. I Finland finns det många fastigheter vars gränser på digitala kartor inte stämmer.

Både vanliga markägare och proffs inom skogsbruket kan utnyttja exakta lägesuppgifter.

– Skogsavverkning är ett exempel på var exaktheten av lägesuppgifterna kan ses konkret. Osäkerhet om var fastighetsgränsen går försvårar arbetet i skogen, eftersom man på grund av den kan lämna ett säkerhetsavstånd eller tvärtom av misstag avverka skog på grannens mark, konstaterar projektchefen Juha-Matti Vääränen.

Bättre lägesuppgifter genom spel

Om exakta uppgifter om miljontals rösen skulle samlas in med dagens metoder som tjänsteuppdrag, skulle kostnaderna vara enorma för samhället. Därför fattades ett beslut vid Lantmäteriverket om att be medborgarna om hjälp och göra ett försök med spelifiering för att precisera uppgifterna.

Lantmäteriverket genomförde tillsammans med Zoneatlas från Tammerfors det lättanvända spelet Pyykkijahti för att förbättra tillförlitligheten i kartuppgifter.

– Pyykkijahti har varit ett fantastiskt exempel för hur spelifiering och crowdsourcing kan utnyttjas. Spelet har varit en riktigt positiv upplevelse för både dem som utarbetat det och användarna. Jag konstaterade också själv att det är överraskande beroendeframkallande att leta efter rösen, sammanfattar projektchefen Severi Vihavainen från Zoneatlas.

Spelet Pyykkijahti lanserades i mitten av juni. Samtidigt började en tävling som pågick till slutet av augusti. I spelet belönades varje vecka den som sökt efter rösen och fått mest poäng.

Crowdsourcing över förväntan

Vid Lantmäteriverket är man glada över Pyykkijahtis framgång och att försöket lyckades. Resultaten överträffade klart förväntningarna och spelets användare – de som rör sig ute, är på utflykt eller sysslar med geocaching – har gett spelet ett varmt mottagande. Populariteten avspeglas i att spelarna fortsatte att samla in en stor mängd mätdata också efter att tävlingen tog slut.

– Som vi vet har alla nytta av att röra sig i naturen, och många blev säkert på gott humör för en längre tid när de gjorde något för det allmänna bästa, säger Vääränen.

Fram till utgången av november hade sammanlagt 24 663 råmärken hittats. Det är redan i sig en nyttig uppgift att märkena har hittats. Det visar att crowdsourcing kan fungera också då exakta data samlas in och tillämpas för att förbättra kvaliteten på fastighetsregisterkartan. På lång sikt medför det också stora besparingar då koordinatuppgifterna som medborgare samlat in kan användas för något nyttigt.

Vääränen hälsar från Lantmäteriverket till alla som spelat Pyykkijahti: 

– Ett varmt tack till alla som sökt efter rösen!

Ytterligare information

Projektchef Juha-Matti Vääränen, 040 801 7680, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Projektchef Severi Vihavainen, 050 472 2272, fornamn.efternamn@zoneatlas.com

Fastigheter
Kartor
Information till medierna

Nyheter och artiklar